×

News

News

ข่าว

คาดหวังอะไรจากจีนใน COP26

จีนเป็นประเทศที่ปล่อยคาร์บอนสูงสุดจึงเป็นเหตุให้ถูกจับตาว่าจะเสนอมาตรการอะไรในการประชุม COP26 ในเดือนพฤษจิกายนนี้ที่ Glasgow, Scotland Abigail Ng (CNBC) เสนอ 5 ข้อดังนี้:- 1 เสนอแผนการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ในปี 2060 (ช้ากว่ายุโรป 10ปี) 2 เรียกร้องให้มีความยืดหยุ่น เพราะจีนยังต้องพัฒนาเศรษฐกิจดังนั้นจึงต้องใช้สองมาตรการคู่กันไปคือใช้พลังงานจากถ่านหินแต่ขณะเดียวกันก็ลงทุนพลังงานทดแทนและพลังงานด้วย 3 ไม่รับข้อเสนอภาษีพรมแดนของอียูหรือ (Carbon Border Adjustment Tax)

เขาจะพูดอะไรใน COP26

ผู้เชี่ยวชาญ: การประชุมนานาชาติเพื่อลดคาร์บอนเดือนพฤษจิกายนปีนี้ที่ Glasgow, Scotland จะมีความสำคัญต่อเป้าหมายการลดก๊าซตามข้อตกลงปารีสหรือ Paris Agreement ปี 2015 ช่วงเวลาที่ผ่านมาต้นทุนของผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนเช่นพลังงานจากอากาศ แสงอาทิตย์ ฯลฯ ได้ลดลงเป็นอย่างมากสร้างบรรยากาศการลงทุนเพิ่มขึ้นพร้อมๆกับการเพิ่มขึ้นของอุปสงค์แต่อย่างไรก็ตามเป้าหมายการลดคาร์บอนลง 2องศาซีหรือ1.5องศาซี (จากก่อนช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรม)ก็ยังห่างไกล ดังนั้นประเทศสมาชิกต้องเริ่มต้นแผนปฏิบัติการให้ชัดเจน ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเช่น ESG หรือ Environmental, Social, and Governance จะถูกนำมาใช้ในการพิจารณาลงทุนในบริษัทต่างๆพร้อมกันนั้นอาจจะมีการพิจารณาคาร์บอนหรือ Carbon

เราจะมีส่วนได้อย่างไร?

บทความนี้เขียนโดย Catherine Clifford ใน CNBC เมื่อวันที่ 4 กันยายนนี้แนะนำให้ดำเนินการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อไปนี้:- 1 คุยกับสมาชิกในครอบครัวและเพื่อนในเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 2 รับรู้นโยบายภูมิอากาศของผู้แทนของท่าน 3 ลงคะแนนเลือกผู้นำที่มีสำนึกต่อภูมิอากาศ 4 สนับสนุนการตั้งราคาคาร์บอน 5 ลดการบริโภค และ 6 หาตัวเองให้พบว่าชำนาญอะไรและเริ่มต้นทำเช่นคุณเป็นอาจารย์คุณก็สามารถทำได้เช่นสอน เขียนหนังสือ ฯลฯ บทความนี้อาจจะเขียนสำหรับคนอเมริกันแต่เราก็นำมาปรับใช้ได้ครับ

ESG คืออะไร?

จากการสำรวจของ Accenture พบว่า 59% ของผู้ลงทุนได้ถามหาเกี่ยวกับประเด็น ESG (environmental, social and corporate governance) หรือ การลงทุนที่รับผิดชอบต่อสังคมนั่นเอง ผลคือ 84%ของผู้ลงทุนที่สอบถามประเด็นดังกล่าวมีแผนที่จะลงทุนในแนวนี้ในปีหน้า การลงทุนที่พิจารณาถึงประเด็น ESG นี้ส่วนใหญ่มาจากสถาบันเช่นกองทุนบำนาญ ประกันภัยและสถาบันการศึกษาแต่จำนวนการลงทุนโดยผู้ลงทุนทั่วไปกำลังเพิ่มขึ้น ระหว่างปี 2018-2020สินทรัพย์ที่ถือโดยผู้ลงทุนกลุ่มนี้เพิ่มขึ้น 50% (เป็นเงิน 4.6 ล้านๆเหรียญจาก

อังกฤษกับการปรับตัว

อากาศเปลี่ยนแปลงกระทบภาคเกษตรค่อนข้างมากเช่นความเสี่ยงในการจะเลือกปลูกชนิดของพืช การปล่อยก๊าซ Methanของปศุสัตว์ซึ่งจะกระทบต่อจำนวนสัตว์ในอนาคตแต่บางธุรกิจจะได้ประโยชน์เช่นกันคือธุรกิจไวน์ อย่างไรก็ตามผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอากาศก็ยังลามไปถึงระบบห่วงโซ่การผลิตเช่นบราซิลซึ่งเป็นประเทศที่อังกฤษต้องนำเข้าผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองเป็นต้น นอกจากนั้นยังจะมีปัญหาเรื่องการใช้น้ำระหว่างภาคเกษตรและภาคบริโภค เพื่อให้ได้เป้าการเข้าสู่เป้าหมายปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์ในปี 2050 เทียบระดับการปล่อยฯของปี 1990 สภาฯได้ออกกฎหมาย Climate Change Act ในปี 2008 ซึ่งได้นำ”งบคาร์บอน”หรือ “Carbon Budgeting” กำหนดจำนวนการปล่อยคาร์บอนเป็นระยะ 5 ปี และในเดือนเมษายนปีนี้รัฐประกาศระยะที่ 6 ครอบคลุมปี 2033-2037เพื่อให้ลดคาร์บอนได้ถึง

ราคา

Price
วัตถุดิบอาหารสัตว์

ข้อมูล

Information
ปริมาณความต้องการอาหารสัตว์

กฏระเบียบ

Rules and Regulations
พรบ.

บทความ

Research and Articles
งานวิจัยเเละอื่นๆ

Right Menu Icon