×

News

News

ข่าว

การเปลี่ยนแปลงอากาศโลก

(CNN) ช่วงก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรมอุณหภูมิโลกปรับไปตามธรรมชาติเป็นระยะยาวนานหลายพันปีแต่ก็ไม่เคยเกิน 300 ส่วนต่อล้านส่วนเป็นเวลายาวนานถึง 8 แสนปี สาเหตุของการเพิ่มขึ้นของคาร์บอนนี้เกิดจากน้ำมือมนุษย์ การปรับเปลี่ยนอากาศโดยธรรมชาตินี้จะเกิดขึ้นช้าๆเมื่อเปรียบเทียบกับที่เกิดขึ้นโดยผีมือมนุษย์ชนิดเป็นพันๆปีต่อร้อยปีหรือน้อยกว่าเลยทีเดียว ห้าปีที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่โลกร้อนที่สุด(นับตั้งแต่ปี 1850) และหากนับถึงปี 2001 แล้วจะมีถึง 18 ใน จำนวน19 ปีที่มีอุณหภูมิที่ร้อนสูงสุด แนวโน้มความร้อนของโลกนี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ปี 1970 และส่งผลกระทบคือ: 1 น้ำแข็งขั้วโลกละลาย 2 ระดับน้ำทะเลขึ้นสูง 3

งบประมาณลดคาร์บอนของสหรัฐ

(CNN) Rhodium Group วิเคราะห์ว่า ใน 6 มาตราของกฎหมายงบประมาณของพรรค Democrats จะช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 1 พันล้านตันต่อปีจนถึงปี 2030 ซึ่งปริมาณนี้เปรียบได้กับการหยุดการใช้รถทั้งหมดหรือเท่ากับปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของรัฐเท๊กซัสและฟลอริดาต่อปีรวมกัน John Larsen, กรรมการ Rhodium Group กล่าวว่า “เป็นโครงการเดียวที่ใหญ่มากๆที่รัฐบาลกลางเคยใช้ในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ อ่านเพิ่ม: https://edition.cnn.com/2021/09/15/politics/congress-climate-measures-emissions-reduction/index.html

ราคา

Price
วัตถุดิบอาหารสัตว์

ข้อมูล

Information
ปริมาณความต้องการอาหารสัตว์

กฏระเบียบ

Rules and Regulations
พรบ.

บทความ

Research and Articles
งานวิจัยเเละอื่นๆ

Right Menu Icon