×

News

Category: Uncategorized

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟัง/รับชม รายการ Take-off ขับเคลื่อนประเทศไทย

เทปบันทึกรายการ เบรกที่ 2 นาทีที่ 25 ออกอากาศวันศุกร์ที่ 25 พ.ย.65 ระหว่างเวลา 14.30-15.00 น. สัมภาษณ์ :คุณนฤชา ฤชุพันธุ์ที่ปรึกษาด้านการลงทุนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ประเด็น :”มาตรการสนับสนุนการลงทุนการผลิตเพื่อลดคาร์บอน สามารถรับชมและรับฟังได้ที่ https://fb.watch/h2oCX8KiiP/?mibextid=RUbZ1f…………………… Take-offขับเคลื่อนประเทศไทย #zaabnews รับฟังทางออนไลน์✓http://zaabnews.com✓F.M. 96.0 MHz✓FB LIVE:

รายการ Take-off ขับเคลื่อนประเทศไทย สัมภาษณ์ รศ.ดร. อำนาจ ชิดไธสง อาจารย์ประจำ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

สัมภาษณ์ รศ.ดร. อำนาจ ชิดไธสง อาจารย์ประจำ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ประเด็น : นวัตกรรม/เทคโนโลยีเกษตรที่ถูกต้อง ช่วยลดโลกร้อนออกอากาศวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ช่วงเวลา 14.30 – 15.00 น. https://www.facebook.com/watch/?v=539632338003282 Take-offขับเคลื่อนประเทศไทย #zaabnews รับฟังทางออนไลน์✓http://zaabnews.com✓F.M. 96.0 MHz✓FB

รายการ Take-off ขับเคลื่อนประเทศไทยสัมภาษณ์ : นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

รายการ Take-off ขับเคลื่อนประเทศไทย ออกอากาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน ระหว่างเวลา 14.10-15.00 น. สัมภาษณ์ : นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ประเด็น : ความสำคัญของ Carbon credit รับฟังรับชมได้ที่ https://fb.watch/gIojnsBLYr/

“GCNT Forum 2022” รวมพลังภาคเอกชน เร่งเครื่องสู้วิกฤติโลก

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งได้เข้าร่วม”การประชุม GCNT Forum 2022″ ซึ่งเป็นการประชุมภาคธุรกิจครั้งใหญ่ประจำปีในเวทีเสวนา Global Compact Network Thailand เพื่อหารือถึงการเร่งเพิ่มมาตรการรับมือวิกฤต #ภาวะโลกรวน และพิทักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมการเติบโต #ธุรกิจสีเขียว #อย่างยั่งยืน แบบทั่วถึงในไทย โดยได้รับเกียรติจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวปฐกถาพิเศษ

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้จัดการประชุมร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้จัดการประชุมร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินเพื่อหารือ “การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคการเกษตร” เพื่อกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัด (ร่าง)แผนปฎิบัติการด้านการเกษตรฯ ที่กำหนดให้ภาคเกษตรลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 1ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าในปี 2030 หลังจากที่ได้มีการหารือ กรมการข้าว, กรมวิชาการเกษตร และกรมปศุสัตว์ โดยผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน คือ นายยุทธศาสตร์ อนุรักติพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ รักษาการผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน และมีผู้ร่วมหารือจากหน่วยงานต่างๆ คือ FAO, UNDP, สภาหอการค้าฯ(คุณสุกัญญา),

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565

สศก. ได้จัดการประชุมร่วมกับกรมปศุสัตว์ เพื่อหารือ “มาตรการลดก๊าซเรือนกระจกภาคการปศุสัตว์” การกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัด (ร่าง)แผนปฎิบัติการด้านการเกษตรฯ ที่กำหนดให้ภาคเกษตรลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 1ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี 2030 โดยจะมีการประชุมร่วมกับ กรมการข้าว, กรมวิชาการเกษตร และกรมพัฒนาที่ดิน ในประเด็นดังกล่าวภายในเดือนพฤศจิกายน 2565 สำหรับการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายรักไทย งามภักดิ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมชัยอัศวรักษ์ ชั้น 2

ราคา

Price
วัตถุดิบอาหารสัตว์

ข้อมูล

Information
ปริมาณความต้องการอาหารสัตว์

กฏระเบียบ

Rules and Regulations
พรบ.

บทความ

Research and Articles
งานวิจัยเเละอื่นๆ

Right Menu Icon