×

News

Category: อื่นๆ

เตรียมตั้ง “Sandbox ปศุสัตว์” ตามด่านชายแดน

รมช.ประภัตร เป็นประธานการหารือเรื่องสถานการณ์โคเผยเตรียมตั้ง “Sandbox ปศุสัตว์” ตามด่านชายแดน พร้อมเปิดด่านทันทีที่ได้หลักเกณฑ์ควบคุมและป้องกันโรค เมื่อวันที่ 3 พ.ย.64 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมหารือติดตามสถานการณ์เรื่องโค – กระบือ ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงวัว พ่อค้า และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เข้าร่วมการประชุม สำหรับข้อสรุปของการหารือร่วมกันในวันนี้ รมช.ประภัตร เปิดเผยว่า ประเทศไทยเปิดประเทศอย่างเป็นทางการแล้ว หลังจากการระบาดของโคโรนาไวรัสเริ่มดีขึ้น ดังนั้นภาคเกษตรทุกส่วนต้องเดินหน้าต่อ วันนี้จึงได้เชิญตัวแทนเกษตรกร ผู้ประกอบการค้าและส่งออกโค –

ดันไทยขึ้นแท่นปลอด ASF หนึ่งเดียวในอาเซียน

“เฉลิมชัย” สั่งกรมปศุสัตว์ดันไทยรักษาสถานะปลอดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) หนึ่งเดียวในอาเซียน คุมเข้มการเคลื่อนย้ายสุกร หมูป่าหรือซากสุกร ซากหมูป่าในเขตเฝ้าระวังโรค นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ตามที่  นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายสร้างวิกฤติในโอกาส โดยสั่งการให้กรมปศุสัตว์ทำงานเชิงรุกป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาสุกร (  ASF) ในพื้นที่ความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน จนทำให้ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ส่งผลให้ประเทศไทยคงสถานะปลอดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเพียงประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจะกระจายไปกว่า 34 ประเทศทั่วโลกแล้วก็ตาม ทำให้การส่งออกสุกรในปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นมากกว่า

ผู้เลี้ยงไก่พันธุ์วอนรัฐช่วย แบกต้นทุนอ่วม วัตถุดิบอาหารสัตว์พุ่งปรี๊ด

สมาคมผู้เลี้ยงไก่พันธุ์ ร้องรัฐช่วยเหลือเกษตรกรหลังแบกรับภาระต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่สูงขึ้นมากกว่า 20% หวั่นกระทบห่วงโซ่การผลิตและความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่งออกเนื้อไก่ 1 แสนล้าน นายพรชัย เอี่ยมสงวนจิตต์ นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่พันธุ์ เผยว่า  ช่วงที่ผ่านมาเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พันธุ์ประสบปัญหาขาดทุนจากสถานการณ์การระบาดโควิด-19 มากอยู่แล้ว ยังต้องมาประสบกับปัญหาราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ทั้งข้าวโพดและกากถั่วเหลืองสูงขึ้นอีก 20-30%  ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตไก่พันธุ์สูงขึ้นตาม เนื่องจากอาหารสัตว์เป็นต้นทุนหลักในการเลี้ยงสัตว์คิดเป็น 60-70% ของต้นทุนทั้งหมด ขณะที่ไก่พันธุ์เป็นต้นน้ำของห่วงโซ่การผลิตไก่เนื้อเพื่อการบริโภคทั้งภายในประเทศและส่งออกขายต่างประเทศ ที่มีมูลค่าส่งออกปี 2564  คาดว่าสูงกว่า 100,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจของชาติและสร้างรายได้เข้าประเทศเป็นอันดับต้น ๆ ทั้งนี้ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นการซ้ำเติมเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พันธุ์ ที่แบกรับภาระการขาดทุนจากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่เนื้อในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 หากยังปล่อยให้ปัจจัยการผลิตสูงต่อเนื่องแบบนี้

“ผู้เลี้ยงหมู” โอดแบกขาดทุนนานกว่า 6 เดือน น้ำท่วมทุบซ้ำ

เกษตรกร “ผู้เลี้ยงหมู”ภาคอีสานโอด แบกภาระขาดทุนมานานกว่า 7 เดือน เหตุ PRRS ทำแม่พันธุ์หมูเสียหายทั่วประเทศ ร้อยละ 40 กระทบสุกรขุนมีผลผลิตน้อย น้ำท่วมอีสานทุบซ้ำ โรงฆ่าสัตว์ปิดตัวทำต้นทุนพุ่ง ขณะขายได้ราคาต่ำกว่าต้นทุน“ผู้เลี้ยงหมู” อยู่ในกลุ่มผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะน้ำท่วม ล่าสุดเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 นายสิทธิพันธ์ ธนาเกียรติภิญโญ นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยว่า ภาวะน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ทำให้มีสุกร

เฉลิมชัย สั่งกรมส่งเสริมการเกษตรเดินหน้าต่อเนื่อง “หยุดเผาพื้นที่เกษตร”

กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการเชิงรุกส่งเสริมมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตรเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา “การเผาในพื้นที่การเกษตร” เน้นสร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผากรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการเชิงรุกส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตรเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา “การเผาในพื้นที่การเกษตร” เน้นสร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา นำเสนอทางเลือกการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุทางการเกษตรเหลือใช้ และสนับสนุนใช้เทคโนโลยีทดแทนการเผา มุ่งสู่การทำการเกษตรปลอดการเผาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ในปัจจุบันประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนประสบปัญหาหมอกควันปกคลุมและเกิดมลพิษทางอากาศเป็นประจำทุกปี โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเผาในพื้นที่โล่ง พื้นที่ป่า และพื้นที่การเกษตร ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งส่งผลเสียต่อการทำอาชีพการเกษตรโดยตรง ทำให้ดินเสื่อมโทรมขาดความอุดมสมบูรณ์ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น และผลผลิตที่ได้รับต่ำกว่าที่ควรจะเป็น รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับผิดชอบดำเนินการควบคุม “การเผาในพื้นที่การเกษตร”และได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการส่งเสริม

นายกสมาคมประมงสตูล เผยผู้ประกอบการปิดตัวลงกว่า 40% แล้ว อัดรัฐเมินแก้ปัญหา

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ที่สำนักงานสมาคมประมงจังหวัดสตูล หมู่ที่ 3 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล นายสมเกียรติ เลียงประสิทธิ์ นายกสมาคมประมงสตูล เปิดเผยว่า หลังจากที่ IUU ได้เข้ามาควบคุมการทำประมงที่ไม่ถูกต้อง รัฐบาลได้ออก พ.ร.ก.58 เข้ามาควบคุมชาวประมง ซึ่งการออกพ.ร.ก.58 ออกมาค่อนข้างที่จะผิดวิสัยการทำมาหากินอยู่ ณ เวลานี้ การออกกฎข้อห้ามทำให้ชาวประมงไม่สามารถที่จะทำตามข้อบังคับเหล่านั้นได้ แต่ชาวประมงก็พยายามทำ

ราคา

Price
วัตถุดิบอาหารสัตว์

ข้อมูล

Information
ปริมาณความต้องการอาหารสัตว์

กฏระเบียบ

Rules and Regulations
พรบ.

บทความ

Research and Articles
งานวิจัยเเละอื่นๆ

Right Menu Icon