×

โลกร้อนกระทบห่วงโซ่อุปทาน

ไฟป่า น้ำท่วม ภัยแล้ง กระทบถึงห่วงโซ่อุปทานอย่างแน่นอน มีหลายกรณีที่ได้เกิดขึ้นเช่นไม้จากแคนาดาที่ขาดช่วงเพราะเกิดไฟป่า กาแฟจากบราซิลที่ราคาขึ้นจากภัยแล้ง หรือข้าวที่ต้องใช้น้ำจำนวนมาก เป็นต้น ข้อเสนอเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อธุรกิจในระยะยาวคือ 1 ต้องประสานกับคู่ค้าอย่างใกล้ชิดและ 2 เตรียมสต๊อกสินค้าไว้ให้เพียงพอ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องรีบดำเนินการลดคาร์บอนในกระบวนการผลิตของเราเองเพราะโลกที่กำลังร้อนขึ้นนั้นดูเหมือนจะยังไม่มีสัญญาณชลอลงเลย สำหรับธุรกิจอาหารสัตว์ของเรานั้นก็ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดในสินค้านำเข้าเช่นถั่วเหลือง กากถั่วเหลือง เป็นต้น อ่านเพิ่ม:https://www.cnbc.com/2021/08/19/climate-change-supply-chain-disruptions-how-to-prepare.html

ฉันยังจะ “บิน” ได้อีกไหม?

ครับ เราจะลดภาวะเรือนกระจกได้อย่างไรเพื่อให้ได้เป้าหมายอุณหภูมิโลกเพิ่มไม่เกิน 1.5 องศา C (ก่อนช่วงปฏิวัตอุตสาหกรรม หรือ 1850-1900) ในปี 2050 ขณะนี้หลายประเทศประกาศนโยบาย Net Zero ซึ่งหมายถึงการกำหนดเป้าหมายว่าจะเร่งดำเนินการทุกวิถีทางให้ปล่อยก๊าซเรือนกระจก(บางครั้งก็เรียกสั้นๆว่า ก๊าซคาร์บอน) ให้ได้เป้าเป็นศูนย์ ดังนั้นสิ่งที่ต้องดำเนินการคือ การลดการปล่อยก๊าซในชีวิตประจำวันเช่นการใช้พลังงานสีเขียวให้มากที่สุด แต่หากคาร์บอนยังเหลือก็ต้องใช้เทคโนโลยีเก็บมันลงใต้ดิน หรือปลูกต้นไม้เพิ่มตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน จากข่าว BBC (ตามแนบ) ได้เสนอถึงการใช้ชีวิตประจำวันของคนอังกฤษว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงอย่างไรโดยเฉพาะการเดินทางโดยเครื่องบินซึ่งหากไม่ลดจำนวนลงก็ต้องใช้เชื้อเพลิง “สีเขียว” หรือลดการบริโภคเนื้อสัตว์ เป็นต้น :https://www.bbc.com/news/science-environment-58284257

อียูอนุมัติให้ใช้แมลงในอาหารสัตว์

เมื่อวันที่ 17 ที่ผ่านมา EU Commission ได้อนุมัติให้ใช้แมลงเป็นส่วนผสมอาหารสัตว์ปีกและสุกรแล้วตามหัวข้อนี้และอ่านเพิ่มได้ที่: www.ipiff.org Feed ban: Commission authorises use of certain animal protein Today, 17 August 2021, the Commission adopted the decision to amend the feed ban regulation, allowing the use of certain animal proteins to feed non-ruminant farmed animals such as pigs and poultry

ผลกระทบจากธุรกิจ”เนื้อจากพืช”

ธุรกิจเนื้อที่สร้างจากพืชหรือ Plant Based Meat นั้นกำลังได้รับความนิยมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดกันว่าตัวเลขการเติบโตจะสูงถึงหนึ่งหมื่นล้านเหรียญสหรัฐในไม่ช้า สาเหตุก็เนื่องจากคนยุคนี้ต้องการลดปัญหาสุขภาพและลดการปล่อยคาร์บอน ครับ การเปลี่ยนแปลงค่านิยมของผู้บริโภคนี้จะกระทบกับเกษตรกรข้าวโพด ถั่วเหลือง ไปถึงผู้เลี้ยงปศุสัตว์ต่อเนื่องไปยังโรงงานแปรรูปอย่างแน่นอน ผลกระทบต่อเกษตรกรในสองพืชดังกล่าวอาจจะยังไม่มากเพราะวัตถุดิบทั้งสองชนิดก็ยังใช้ผลิต”เนื้อ”ได้แต่ก็ต้องติดตามใกล้ชิดเพราะจะมีพืชอื่นขึ้นมาแข่งเช่นถั่วต่างๆแต่เกษตรกรเลี้ยงสัตว์และโรงงานแปรรูปจะมีปัญหาค่อนข้างแน่นอน ปรากฏการณ์นี้จะมีผลกระทบต่อธุรกิจปศุสัตว์ของเราในไม่ช้าเพราะเรานำเข้าถั่วเหลืองและกากถั่วเหลืองจากสหรัฐฯเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมปศุสัตว์และน้ำมันพืช

1 22 23 24 30
Right Menu Icon