×

5 มาตรการสู่ความสำเร็จของ COP26

Please enter correct URL of your document.

Johan Rockstrom, director of the Potsdam Institute for Climate Impact Research ซึ่งเป็นกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลแห่งหนึ่งของโลกในเรื่องเกี่ยวกับ “โลก” (Earth) เชื่อว่าความสำเร็จของการเจรจาโลกร้อน COP26 จะขึ้นอยู่กับการเจรจาใน 5 ประเด็นดังนี้คือ: 1 การลดก๊าซ (Mitigation) 2 ความช่วยเหลือทางการเงิน (Climate Finance) 3 การตั้งราคาคาร์บอน (Carbon Pricing) 4 การใช้ธรรมชาติดูดซับคาร์บอน (Nature Solutions) และ 5 การลดเลิกการใช้น้ำมัน (Phasing out of fossil fuels)

อ่านเพิ่ม: https://www.cnbc.com/2021/10/29/whats-at-stake-at-cop26-a-guide-to-the-make-or-break-climate-issues.html

บทความที่คุณน่าจะสนใจ

รายการ Take-off ขับเคลื่อนประเทศไทย สัมภาษณ์ รศ.ดร. อำนาจ ชิดไธสง อาจารย์ประจำ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

สัมภาษณ์ รศ.ดร. อำนาจ ชิดไธสง อาจารย์ประจำ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ประเด็น : นวัตกรรม/เทคโนโลยีเกษตรที่ถูกต้อง ช่วยลดโลกร้อนออกอากาศวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ช่วงเวลา 14.30 – 15.00 น. https://www.facebook.com/watch/?v=539632338003282 Take-offขับเคลื่อนประเทศไทย #zaabnews รับฟังทางออนไลน์✓http://zaabnews.com✓F.M. 96.0 MHz✓FB

รายการ Take-off ขับเคลื่อนประเทศไทยสัมภาษณ์ : นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

รายการ Take-off ขับเคลื่อนประเทศไทย ออกอากาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน ระหว่างเวลา 14.10-15.00 น. สัมภาษณ์ : นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ประเด็น : ความสำคัญของ Carbon credit รับฟังรับชมได้ที่ https://fb.watch/gIojnsBLYr/ 11

ราคา

Price
วัตถุดิบอาหารสัตว์ต่อเดือน

ข้อมูล

Information
ประชากรสัตว์เเละภาษี

กฏระเบียบ

Rules and Regulations
พรบ.

บทความ

Research and Articles
งานวิจัยเเละอื่นๆ

Right Menu Icon