×

ถ่านหิน vs แก๊ส

ราคาแก๊สที่สูงขึ้นเป็นเหตุให้เกิดการเพิ่มการใช้ถ่านหินซึ่งเป็นพลังงานสกปรกที่ยุโรปพยายามจะลดลง การทดแทนถ่านหินเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ราคาพลังงานทดแทนอื่นต้องถูกด้วย สาเหตุที่ราคาแก๊สขึ้นสูงนั้นเกิดจากช่วงการเปลี่ยนผ่านจากถ่านหินซึ่งเป็นสิ่งที่ดีต่อการลดภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง(โลกร้อน)แต่ภาวะวิกฤตราคาแก๊สที่กำลังเกิดขึ้นนี้ไม่เฉพาะสาเหตุที่ยุโรปเท่านั้นแต่มันลามไปทั่วโลกเพราะจากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นจากประเทศจีนและประเทศอื่นในเอเซีย อ่านเพิ่ม: https://www.cnbc.com/2021/10/13/coal-is-king-as-gas-prices-soar-total-ceo-says-and-its-backfiring-on-cleaner-energy-goals.html Vapor rises from the cooling towers of the Turow coal powered power plant, operated by PGE SA, in Bogatynia, Poland.Bloomberg | Bloomberg | Getty Images

Right Menu Icon