×

เคลื่อนไหว ผูกพันและระดับให้ไปสู่เป้าหมาย

ที่ Glasgow: ในเดือนพฤษจิกายนนี้จะพูดถึงประเด็นต่อไปนี้ 1 ความร่วมมือและทำงานร่วมกัน 2 หารือเกี่ยวกับการปรับตัวและการระดมเงินเพื่อเป็นเครื่องมือให้ได้เป้าหมาย นอกจากนั้นยังมีประเด็นให้ประเทศทั้งหลายนำเสนอเป้าการลดการปล่อยก๊าซถึงปี 2030 ซึ่งจะนำไปสู่การลดให้เป็นศูนย์ภายในกลางศตวรรษนี้ Sandra Ojiambo CEO ของ United Nations Global Compact (UNGC) กล่าวว่า “ขณะนี้มี14,000 บริษัท ซึ่งเรียกตัวเองว่าเป็นกลุ่มธุรกิจที่จุดประกายความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุด อ่านเพิ่ม: https://www.cnbc.com/2021/10/11/experts-break-down-what-it-will-take-to-hit-climate-goals-.html

Right Menu Icon