×

สิทธิมนุษยชนกับสิ่งแวดล้อม

CNN: เป็นครั้งแรกที่ สำนักงานข้าหลวงใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR ออกมารับว่าการเข้าถึงสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย สะอาด ดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนเป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษยชน มตินี้ผ่านโดย 43 ประเทศ ยกเว้นรัสเซีย จีน ญี่ปุ่น และอินเดียที่งดออกเสียง อ่านเพิ่ม: https://edition.cnn.com/2021/10/08/world/un-clean-environment-human-right-climate-intl/index.html By Angela Dewan, Niamh Kennedy and Lauren Said-Moorhouse, CNN Updated 2046 GMT (0446 HKT) October 8, 2021UN High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet addresses the Human Rights Council in September.

Right Menu Icon