×

ซื้อขาย Carbon Credits

Bill Winters, CEO ของ Standard Chartered Group กล่าวว่าการซื้อและขาย Carbon Credits เพียงมาตรการเดียวไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาวิกฤตโลกร้อนแต่มันควรเป็นวิธีที่รองลงมาจากการลดปริมาณคาร์บอนอย่างจริงจังในทุกวิถีทาง ข้อดีของ Carbon Credits คือการกระจายเงินจากผู้ที่ได้ผูกพันจะลดก๊าซฯไปยังผู้ที่สามารถลดก๊าซฯได้จริงซึ่งจะเป็นผลให้เกิดความมั่นใจและน่าเชื่อถือที่มี”ค่า”เกินกว่าราคาที่ได้จ่ายไป แต่ข้อเสียก็คือมาตรฐานของวิธีการที่ได้มาของ Carbon Credits ที่ไม่สม่ำเสมอ ขาดความโปร่งใสในบางกรณี อ่านเพิ่ม: https://www.cnbc.com/2021/09/28/ecosperity-week-2021-bill-winters-on-trading-carbon-credits.html

Right Menu Icon