×

อัพเดท “ประกันรายได้เกษตรกร”สินค้าเกษตร 5 พืช ปี3

“ประกันรายได้เกษตรกรปี 3 “ ชดเชยส่วนต่าง “ประกันราคา” ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ข้าว “มัลลิกา” อัพเดท คืบหน้า “จุรินทร์” ประกาศ สั่งเดินหน้าช่วยเกษตรกรร่วม 8 ล้านครัวเรือน ชง ครม. เร็ว ๆ นี้ เมื่อ 25 กรกฎาคม 2564 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ครบ 2 ปี ต่อรัฐสภาไปนั้นทำหน้าที่ตามเงื่อนไขการเข้าร่วมรัฐบาลและหนึ่งในนั้นคือนโยบายช่วยเกษตรกรใน “โครงการประกันรายได้เกษตรกร” นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากการติดตามผลสรุปเชิงนโยบายของนายจุรินทร์และรัฐบาลเพื่อเดินหน้าปีที่3ของโครงการตามนโยบาย ล่าสุดคณะกรรมการนโยบายสินค้าเกษตรพืช 4 ชนิด ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และ ยางพารา ได้เห็นชอบหลักการโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตรและมาตรการคู่ขนาน ปี 2564/65 ในเบื้องต้นแล้วอยู่ระหว่างการนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว […]

ขยะอาหาร

“โควิด-19เป็นสัญญาเตือนเราถึงวิกฤตอาหารขยะ” เป็นคำกล่าวของผู้เชี่ยวชาญ ในช่วง lockdowns และการจำกัดการเดินทางจึงเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เราได้ตระหนักถึงความเปราะบางของห่วงโซ่อุปทานอาหารเนื่องจากจำนวนแรงงานในส่วนนี้ถูกกระทบอย่างแรง ก่อนโรคระบาดอุปทานอาหารมีความต่อเนื่องและสะดวกเป็นผลให้เราไม่คำนึงถึงปัญหานี้ซึ่งเกี่ยวโยงไปถึงสาเหตุของโลกร้อนด้วย: อ่านเพิ่ม https://www.cnbc.com/2021/09/20/covid-is-call-to-act-on-southeast-asias-food-waste-crisis-experts.html

Right Menu Icon