×

ต้นทุนปรับตัวลดภาวะโลกร้อน

เลขาธิการสหประชาชาติกล่าวว่ากองทุนการเงินที่เรียกว่า Climate Finance จะต้องให้เพื่อการปรับตัวอย่างน้อยถึง 50% สาเหตุที่ท่านกล่าวเช่นนั้นเพราะการปรับตัวยังเป็นไปเชื่องช้าและในไม่กี่ปีข้างหน้าเราจะไปถึงจุดที่โลกร้อนขึ้น 2.7 องศา เงินที่จะช่วยการปรับตัวคือไปยกพื้นดินที่เสี่ยงจะถูกกระทบจากน้ำทะเลที่สูงขึ้นและจัดหาที่อยู่ใหม่สำหรับคนที่ไม่สามารถจะอยู่อาศัยในที่เดิมได้ เลขาธิการกล่าวต่อไปว่า “ในปี 2018ประเทศกำลังพัฒนาได้รับเงินช่วยเหลือเพียง 16.8 พันล้านเหรียญสหรัฐแต่ค่าใช้จ่ายในการปรับตัวอยู่ที่ 70 พันล้านเหรียญสหรัฐ” อ่านเพิ่ม: https://www.cnbc.com/2021/09/17/un-at-least-half-of-climate-finance-should-be-spent-on-adaptation.html

Right Menu Icon