×

การเปลี่ยนแปลงอากาศโลก

(CNN) ช่วงก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรมอุณหภูมิโลกปรับไปตามธรรมชาติเป็นระยะยาวนานหลายพันปีแต่ก็ไม่เคยเกิน 300 ส่วนต่อล้านส่วนเป็นเวลายาวนานถึง 8 แสนปี สาเหตุของการเพิ่มขึ้นของคาร์บอนนี้เกิดจากน้ำมือมนุษย์ การปรับเปลี่ยนอากาศโดยธรรมชาตินี้จะเกิดขึ้นช้าๆเมื่อเปรียบเทียบกับที่เกิดขึ้นโดยผีมือมนุษย์ชนิดเป็นพันๆปีต่อร้อยปีหรือน้อยกว่าเลยทีเดียว ห้าปีที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่โลกร้อนที่สุด(นับตั้งแต่ปี 1850) และหากนับถึงปี 2001 แล้วจะมีถึง 18 ใน จำนวน19 ปีที่มีอุณหภูมิที่ร้อนสูงสุด แนวโน้มความร้อนของโลกนี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ปี 1970 และส่งผลกระทบคือ: 1 น้ำแข็งขั้วโลกละลาย 2 ระดับน้ำทะเลขึ้นสูง 3 มหาสมุทรอุ่นขึ้น 4 ผลกระทบต่อสุขภาพ อ่านเพิ่มhttps://edition.cnn.com/2019/09/04/us/climate-change-science-101-basics/index.html

Right Menu Icon