×

โอกาสสุดท้าย?

ปรากฏการณ์อากาศที่เปลี่ยนแปลงรุนแรงที่ผ่านมานั้นเป็นสัญญาณเตือนภัยที่ต้องสนใจและเราอาจจะมีเวลาไม่ถึงทศวรรษที่จะต้องลดการปล่อยคาร์บอนจำนวนมากและโดยทันที เพื่อบรรลุเป้าหมายความร้อนไม่เกิน 1.5 องศา C ภายในปี 2050 ภารกิจที่จะต้องดำเนินการมีสามขั้นตอน 1 เก็บภาษีการปล่อยคาร์บอน 2 ประเทศพัฒนาจะต้อง “ลงขัน” ช่วยเหลือประเทศกำลังและด้อยพัฒนาเพื่อการปรับเปลี่ยน ภาคเกษตรต้องมีมาตรการจำกัดการใช้น้ำ และ 3 การเปลี่ยนแปลงอากาศกระทบทุกประเทศ การปรับจะต้องเสมอภาคด้วยคือไม่เน้นประเทศและสถานที่ ดูเพิ่ม: https://www.cnbc.com/2021/09/13/op-ed-we-have-a-final-opportunity-to-respond-to-climate-change.html

Right Menu Icon