×

เขาจะพูดอะไรใน COP26

ผู้เชี่ยวชาญ: การประชุมนานาชาติเพื่อลดคาร์บอนเดือนพฤษจิกายนปีนี้ที่ Glasgow, Scotland จะมีความสำคัญต่อเป้าหมายการลดก๊าซตามข้อตกลงปารีสหรือ Paris Agreement ปี 2015 ช่วงเวลาที่ผ่านมาต้นทุนของผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนเช่นพลังงานจากอากาศ แสงอาทิตย์ ฯลฯ ได้ลดลงเป็นอย่างมากสร้างบรรยากาศการลงทุนเพิ่มขึ้นพร้อมๆกับการเพิ่มขึ้นของอุปสงค์แต่อย่างไรก็ตามเป้าหมายการลดคาร์บอนลง 2องศาซีหรือ1.5องศาซี (จากก่อนช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรม)ก็ยังห่างไกล ดังนั้นประเทศสมาชิกต้องเริ่มต้นแผนปฏิบัติการให้ชัดเจน ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเช่น ESG หรือ Environmental, Social, and Governance จะถูกนำมาใช้ในการพิจารณาลงทุนในบริษัทต่างๆพร้อมกันนั้นอาจจะมีการพิจารณาคาร์บอนหรือ Carbon Pricing ซึ่งอาจจะเกี่ยวโยงไปถึงเรื่องภาษี (Carbon Tax) แต่ที่สำคัญคือในการประชุมครั้งนี้ประเทศต่างๆอาจจะต้องเตรียมตัวเลขเป้าหมายการลดอย่างสมัครใจ หรือ Nationally Determined Contributions (NDCs) อ่านเพิ่ม: https://www.cnbc.com/2021/09/06/as-cop26-nears-experts-talk-tech-carbon-pricing-and-regulation-.html

Right Menu Icon