×

ฉันยังจะ “บิน” ได้อีกไหม?

ครับ เราจะลดภาวะเรือนกระจกได้อย่างไรเพื่อให้ได้เป้าหมายอุณหภูมิโลกเพิ่มไม่เกิน 1.5 องศา C (ก่อนช่วงปฏิวัตอุตสาหกรรม หรือ 1850-1900) ในปี 2050 ขณะนี้หลายประเทศประกาศนโยบาย Net Zero ซึ่งหมายถึงการกำหนดเป้าหมายว่าจะเร่งดำเนินการทุกวิถีทางให้ปล่อยก๊าซเรือนกระจก(บางครั้งก็เรียกสั้นๆว่า ก๊าซคาร์บอน) ให้ได้เป้าเป็นศูนย์ ดังนั้นสิ่งที่ต้องดำเนินการคือ การลดการปล่อยก๊าซในชีวิตประจำวันเช่นการใช้พลังงานสีเขียวให้มากที่สุด แต่หากคาร์บอนยังเหลือก็ต้องใช้เทคโนโลยีเก็บมันลงใต้ดิน หรือปลูกต้นไม้เพิ่มตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน จากข่าว BBC (ตามแนบ) ได้เสนอถึงการใช้ชีวิตประจำวันของคนอังกฤษว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงอย่างไรโดยเฉพาะการเดินทางโดยเครื่องบินซึ่งหากไม่ลดจำนวนลงก็ต้องใช้เชื้อเพลิง “สีเขียว” หรือลดการบริโภคเนื้อสัตว์ เป็นต้น :https://www.bbc.com/news/science-environment-58284257

Right Menu Icon