×

อียูอนุมัติให้ใช้แมลงในอาหารสัตว์

เมื่อวันที่ 17 ที่ผ่านมา EU Commission ได้อนุมัติให้ใช้แมลงเป็นส่วนผสมอาหารสัตว์ปีกและสุกรแล้วตามหัวข้อนี้และอ่านเพิ่มได้ที่: www.ipiff.org Feed ban: Commission authorises use of certain animal protein Today, 17 August 2021, the Commission adopted the decision to amend the feed ban regulation, allowing the use of certain animal proteins to feed non-ruminant farmed animals such as pigs and poultry

Right Menu Icon