×

ผลกระทบจากธุรกิจ”เนื้อจากพืช”

ธุรกิจเนื้อที่สร้างจากพืชหรือ Plant Based Meat นั้นกำลังได้รับความนิยมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดกันว่าตัวเลขการเติบโตจะสูงถึงหนึ่งหมื่นล้านเหรียญสหรัฐในไม่ช้า สาเหตุก็เนื่องจากคนยุคนี้ต้องการลดปัญหาสุขภาพและลดการปล่อยคาร์บอน ครับ การเปลี่ยนแปลงค่านิยมของผู้บริโภคนี้จะกระทบกับเกษตรกรข้าวโพด ถั่วเหลือง ไปถึงผู้เลี้ยงปศุสัตว์ต่อเนื่องไปยังโรงงานแปรรูปอย่างแน่นอน ผลกระทบต่อเกษตรกรในสองพืชดังกล่าวอาจจะยังไม่มากเพราะวัตถุดิบทั้งสองชนิดก็ยังใช้ผลิต”เนื้อ”ได้แต่ก็ต้องติดตามใกล้ชิดเพราะจะมีพืชอื่นขึ้นมาแข่งเช่นถั่วต่างๆแต่เกษตรกรเลี้ยงสัตว์และโรงงานแปรรูปจะมีปัญหาค่อนข้างแน่นอน ปรากฏการณ์นี้จะมีผลกระทบต่อธุรกิจปศุสัตว์ของเราในไม่ช้าเพราะเรานำเข้าถั่วเหลืองและกากถั่วเหลืองจากสหรัฐฯเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมปศุสัตว์และน้ำมันพืช

มาตรฐานแมลง?

เมื่อวันก่อนผมได้นำเสนอประเด็นแมลงเพื่อเป็นอาหารสัตว์และเชื่อว่าจะต้องมีการถามหาเรื่องมาตรฐานปลอดภัย สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ตามมาอย่างแน่นอน ผมพบว่ามีกลุ่มเอกชนที่ EU ได้จัดตั้งองค์กันขึ้นมาเรียกว่า International Platform of Insect for Food and Feed (IPIFF) และได้นำเสนอเอกสารเพื่อการผลิตแมลงเพื่ออาหารและอาหารสัตว์ให้กับทาง EU แล้ว จึงเชื่อว่าจะต้องมีการกำหนดกฎและระเบียบการนำเข้าทั้งผลิตภัณฑ์แมลงเพื่อเป็นอาหารและอาหารสัตว์อย่างแน่นอน ขอให้สังเกตบทที่ 5 และ 7 (ตาม link ที่แนบ) เพราะข้อบททั้ง 2 นี้จะเกี่ยวกับอาหารสัตว์ที่ใช้แมลงเป็นส่วนผสม แม้เราจะไม่ได้ส่งออกอาหารสัตว์โดยตรงแต่เราหรือบริษัทในห่วงโซ่ก็ต้องส่งออกผลิตภัณฑ์ ไก่ กุ้ง ปลา ฯลฯ ไป EU ผมจึงเสนอให้พวกเราติดตามเรื่องนี้ใกล้ชิดครับ อ่านเพิ่ม: https://ipiff.org/good-hygiene-practices

Right Menu Icon