×

โปรตีนจากแมลง?

อาหารจากแมลงไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับเราแน่นอน จิ้งหรีด ตั๊กแตน เป็นตัวอย่างที่ดี ขณะนี้เวทีของตลาดโปรตีนจากแมลงได้เริ่มขยายใหญ่เพิ่มขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนั่นก็คือความต้องการจากการผลิตอาหารสัตว์ทั้งน้ำและบก ประเด็นที่น่าสนใจคืออาหารที่ใช้ในการเลี้ยงแมลงนั้นเป็นส่วนผสมที่ได้จากอาหารคนที่สูญเสีย (Food Waste) ก็ยังได้อีกจึงเกิดผลบวกสองต่อหรือยิงกระสุนนัดเดียวได้นกสองตัวคือ 1 ได้โปรตีนที่เพิ่มขึ้น (ประมาณ 80 เปอร์เซน) และ 2 ได้ประหยัดอาหารสูญเสียหรือ (Food Waste) ที่เป็นต้นเหตุของการปล่อยคาร์บอนเพิ่มอีกด้วย ครับ ด้วยเหตุนี้มันจึงน่าสนใจที่จะต้องวิจัยเพื่อยืนยันอย่างเป็นทางการว่าแมลงตัวนี้ (Black Soldier) ถูกนำมาใช้เป็นแหล่งโปรตีนใหม่: อ่านเพิ่ม: www.allaboutfeed.net

พลังงานนิวเคลียร์ยุคใหม่

เราขยาดพลังงานนิวเคลียร์ในประเด็นปัญหาอายุของกากที่ยืนเป็นร้อยๆปีและการรั่วของรังสีที่เกิดขึ้นมาแล้วในรัสเซีย สหรัฐและญี่ปุ่นอย่างไรก็ตามปัญหาการใช้พลังงานสะอาดเพื่อลดภาวะโลกร้อนกำลังเป็นเป้าหมายที่ต้องไปให้ถึงเร็วที่สุด ครับ แน่นอนเรามีการพัฒนาพลังงานจากแสงอาทิตย์ จากลม พลังงานทดแทนจากพืชเกษตร ฯลฯ แต่วันนี้สหรัฐกำลังพัฒนาพลังงานที่เรากลัวขึ้นมาใหม่ที่ปลอดภัยและตอบโจทย์การลดภาวะโลกร้อนหรือไม่นั้นก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับ อ่านเพิ่ม: https://japantoday.com/category/tech/nuclear-scientists-hail-us-fusion-breakthrough

Right Menu Icon