×

ยั่งยืนของสหรัฐ

วันนี้ผมขอนำเสนอนโยบายยั่งยืนของรัฐบาลสหรัฐและการปลูกถั่วเหลืองซึ่งเป็นพืชโปรตีนที่สำคัญของอาหารสัตว์ เราควรศึกษาแนวปฏิบัติของเขาและนำมาปรับใช้กับสินค้าเกษตรของเราเนื่องจากการเรียกร้องให้การผลิตเกษตรและอาหารต้องรักษา ปกป้องสิ่งแวดล้อมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก U.S. Sustainability Policies & Laws https://ussec.org/wp-content/uploads/2018/04/20180522-U.S.-Soy-Sustainability-Assurance-Protocol-Digital.pdf https://ussec.org/wp-content/uploads/2016/03/20160531-SSAP-1.pdf https://www.unitedsoybean.org/hopper/post-topic/sustainability/

Right Menu Icon