×

ฟ้าทะลายโจรกับโรค Covid-19

ขอนำข่าวของสมาชิกของเราที่น่าจะเป็นประโยชน์กับสถานการณ์โรคโควิด-19ระบาดในปัจจุบันครับ เริ่มแล้ว ‘ซีพี’ปลูกฟ้าทะลายโจร100 ไร่ เตรียมทำยาแจก 30 ล้านแคปซูลhttps://www.thaipost.net/main/detail/113255

อาหารดวงจันทร์?

รัฐบาลญี่ปุ่นประสานความร่วมมือกับเอกชนวิจัยผลิตอาหารเพื่อบริโภคบนดวงจันทร์ หากทำสำเร็จผลิตภัณฑ์นี้จะแก้ปัญหาการทำฟาร์มภายใต้สภาพที่เป็นทะเลทราย (Desertification) และการเปลี่ยนแปลงอากาศโลก (Climate Change) หัวข้อนี้น่าจะเป็นข้อมูลให้เราต้องนำไปคิดต่อไปว่าเราจะพัฒนาระบบอาหาร (Food System) ของเราอย่างไร? การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมนั้นต้องสนองสองเป้าหมาย 1 การบริโภคภายในประเทศที่ยั่งยืนพร้อมๆไปกับมีความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี และ 2 สามารถแข่งขันในตลาดทั่วโลก ต้องยอมรับว่าเรา “วิ่งช้า” มากและชอบที่จะไล่ตามปัญหา เช่นกรณีจีนปฏิเสธซื้อลำไยของเราในปีนี้ ครับ: คำถามคือเราไม่ทราบล่วงหน้าเลยหรือว่าปัญหานี้จะเกิดขึ้น? ทั้งๆที่มีตัวอย่างของทุเรียนที่เกิดขึ้นมาแล้ว? อ่านเพิ่ม: https://japantoday.com/category/tech/japan-public-private-research-group-to-explore-food-production-on-moon

ลด “รอยเท้าคาร์บอน” ได้อย่างไร?

เราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Carbon Footprint ซึ่งหมายถึงปริมาณคาร์บอนหรือก๊าซอื่นที่แปลงเป็นหน่วยคาร์บอนไดออกไซด์ที่มนุษย์ สัตว์ พืช ปล่อยไปในบรรยากาศ แต่ส่วนใหญ่เราจะพูดถึงจำนวนคาร์บอนของมนุษย์ที่เป็นต้นเหตุเพราะมนุษย์เป็นผู้บริโภคทั้งสัตว์และพืช จึงมีคำถามว่ามนุษย์แต่ละบุคคลจะช่วยลดคาร์บอนได้อย่างไร? คำตอบก็คือ: 1 ลดการใช้พลังงานเช่นจำนวนการเดินทางต่อปี 2 ลดการบริโภคเนื้อสัตว์ 3 ลดการซื้อของที่ไม่จำเป็น 4 ลดการใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง (single use) 5 ลดความถี่ของการใช้เครื่องปรับอากาศ เหล่านี้เป็นต้น ครับ..ดูเหมือนจะพูดง่ายทำยากใช่ไหมครับ? มันเป็นการเปลี่ยนแปลงวิถีดำเนินชีวิตกันเลยทีเดียว อย่างไรก็ตามกระแสของการบริโภค การผลิต ที่ลดคาร์บอนในอากาศกำลังมีการยอมรับมากขึ้นจากคนทั่วโลกและในที่สุดประเทศต่างๆก็จะออกกฎระเบียบเพื่อการนี้ต่อไป ผมจึงขอให้ยอมรับกระแสนี้เหมือนกับที่เราตอบรับกระแสอื่นๆเช่นมาตรฐานอาหารปลอดภัย สุขอนามัย การใช้แรงงาน เป็นต้น ดูเพิ่ม:https://www.bbc.com/news/av/science-environment-56822950

Right Menu Icon