×

ภาษีคาร์บอนกับต้นทุนการส่งออก

เราทราบกันดีว่าเราไม่มีพลังต่อรองค่าระวางการขนส่งสินค้าทางทะเลมากนักเพราะธุรกิจนี้อยู่ในมือของบริษัทยักษ์ใหญ่ไม่กี่ประเทศ เคยมีการเสนอให้เราตั้งบริษัทเดินเรือแห่งชาติมาหลายครั้งแต่ผมเห็นว่าคงไม่มีใครกล้าเสี่ยงลงทุนแน่นอนเพราะการแข่งขันสูง ความไม่แน่นอนของตลาดมีมากโดยเฉพาะค่าน้ำมัน ตัวอย่างเช่นกรณีของจีนที่เปิดประเทศหลังจากจัดการโควิดได้ผลระดับหนึ่งเป็นผลให้กิจกรรมการนำเข้าและส่งออกสินค้าฟื้นตัวอย่างรวดเร็วนำไปสู่ความต้องการ Containers จำนวนมหาศาล ครับ: เกิดปัญหาทันทีเพราะอุปสงค์มากกว่าอุปทาน ผลกระทบคือค่าขนส่งระหว่างประเทศพุ่งสูงขึ้นหลายๆเท่าตัว อย่างไรก็ตามโดยภาพรวมแล้วผลกระทบเกิดขึ้นกับทุกประเทศพร้อมๆกัน ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนี้จึงไม่ได้ลดทอนศักยภาพการแข่งขันของเรามากนักแต่จะถูกส่งต่อไปยังผู้บริโภคในที่สุด ที่กล่าวมานี้เป็นแค่ตัวอย่างของความอ่อนไหวของการค้าระหว่างประเทศที่เกิดจากปัจจัยของการขนส่ง ผมเสนอให้ติดตามประเด็นต้นทุนที่จะต้องเพิ่มขึ้นอีกในอนาคตเพราะกลุ่มบริษัทขนส่งทางทะเลได้ให้ข้อเสนอว่าขอให้มีการจัดเก็บภาษีคาร์บอน (เสนอว่าประมาณ 100 เหรียญสหรัฐต่อตัน)เพื่อลดผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน ขอให้ติดตามข่าวนี้อย่างใกล้ชิดนะครับ: อ่านเพิ่ม:https://www.bbc.com/news/business-56835352

Right Menu Icon