×

ลดด่วน!

ครับ หัวข้อนี้คือต้องการเร่งให้ลดก๊าซเรือนกระจกให้ทันเป้าหมายอุณหภูมิที่ต้องไม่สูงเกิน (ก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรม) 1.5% C ในปี ค.ศ. 2050 รายงานล่าสุดของ Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)ยืนยันว่าโลกที่ร้อนขึ้นนั้นเกิดจากมนุษย์ (ไม่ใช่เหตุจากแกนโลกที่หมุน ฯลฯ ที่ก่อนหน้านี้มีการให้ความเห็น) คำถามจึงอยู่ที่ว่าจะลดภาวะโลกร้อนที่ต้องไม่ขัดแย้งกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา(ซึ่งต้องใช้พลังงาน สร้างเมือง ระบบการขนส่งที่เพิ่มขึ้น ฯลฯ)ได้อย่างไร? ครับ ตัวเลือกก็มีดังต่อไปนี้: 1 ปล่อยคาร์บอนให้น้อยลงเช่นรถไฟฟ้า พลังงานทดแทน (ลม แสงแดด ฯลฯ) ปลูกต้นไม้เพิ่ม ลดอาหารสูญเสีย อาหารขยะ เพิ่มการบริโภคเนื้อสัตว์และนมวัวที่ทำจากพืช ออกแบบก่อสร้างตึก ฯลฯ ให้ประหยัดพลังงาน ลดการใช้วัตถุดิบธรรมชาติเช่นน้ำ แร่ธาตุ ฯลฯ ฯลฯ แต่ปริมาณการลดก็ยังไม่มากพอเพราะปริมาณคาร์บอนในอากาศที่ต้องขจัดมีปริมาณระหว่าง 1 แสนล้านตันถึง 1 ล้านๆตันที่จะต้อง “เก็บ”ให้ได้ภายในสิ้นศตวรรษนี้แต่ขณะนี้เราสามารถ “เก็บ” คาร์บอนได้เพียง 5 พันตันต่อปีเท่านั้น หรือ 2 ให้งดการใช้พลังงานน้ำมันธรรมชาติไปเลย (ซึ่งเป็นไปได้ยาก) […]

วันนี้คุณดื่มนมหรือยัง?

ประเทศไทยนำเข้านมผงเพื่อผลิตนมน้ำประมาณปีละห้าหมื่นตันแต่ถ้าหากมีนวัตกรรมที่สามารถผลิตต้นแบบของน้ำนมโดยไม่ต้องเลี้ยงวัวนมซึ่งเป็นต้นเหตุของการปล่อยก๊าซคาร์บอนเทียบเท่า(ทั่วโลกประมาณ 1.7 พันล้านตันในปี ค.ศ.2015)ก็ควรจะสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง ใช่ไหมครับ? ผลิตภัณฑ์ที่จะแนะนำนี้ก็คล้ายกับเนื้อวัวที่ผลิตจากพืชหรือ Plant Based Meat นั่นเอง.. ครับ เราพร้อมที่จะดื่มนมวัวที่ไม่ได้มาจากตัววัวไหมครับ? แนวคิดของนวัตกรรมนี้คือเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (คาร์บอนหรือก๊าซคาร์บอนเทียบเท่า)นั่นเอง ดูเพิ่มที่:https://edition.cnn.com/2021/08/12/business/perfect-day-dairy-protein-hnk-intl-spc/index.html

Right Menu Icon