×

WFH ชินซะแล้ว

ที่อังกฤษ: พนักงานที่ทำงานที่บ้านชักจะ “ชิน” กับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้แล้ว หากพนักงานไทยของเราเกิดความสะดวกและคุ้นชินกับการทำงานที่บ้านก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกแล้ว สำหรับผมเองมีความเห็นว่าการประชุมนอกสถานที่ก่อนจะมีมาตรการ WFH นั้นมีต้นทุนทางการเงินและเวลามากกว่าการประชุมที่บ้านผ่านระบบ Online ยิ่งไปกว่านั้นประสิทธิภาพของการประชุม Online จะมากกว่าด้วยซ้ำเพราะในบางวันเราสามารถประชุมสองแห่งได้ในเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกันโดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง อ่านเพิ่ม :https://www.bbc.com/news/business-58091059

Right Menu Icon