×

ห่วงโซ่การผลิตกับความยั่งยืน

เพื่อตอบโจทย์การผลิตที่ยั่งยืนนั้นผู้ผลิตจะต้องพัฒนาตลอดห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์ การคำนวนอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพียงข้อใดข้อต่อหนึ่งนั้นย่อมไม่ตอบโจทย์เพราะเมื่อตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์สุดท้าย (Tracebility) ก็จะพบว่ายังมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมอยู่มาก ดังนั้นผู้ผลิตทุกข้อต่อของห่วงโซ่จึงต้องร่วมมือกันในการลดก๊าซฯเพื่อนำสู่ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานยั่งยืนอย่างแท้จริง การบูรณาการผู้ประกอบการเหล่านี้จึงเป็นปัญหาว่าใครจะ “เริ่มก่อน” รูปประกอบจะแสดงให้เห็นถึงห่วงโซ่ของปศุสัตว์ไทยที่ได้เริ่มพัฒนาความยั่งยืนโดยเริ่มจากข้อต่อ “สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย”

อาหารกับสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบของการผลิตอาหารเริ่มตั้งแต่วัตถุดิบ (Farm) จนถึงส้อม (Fork) เป็นไปตามกลุ่มประเทศใน EU ที่ต้องการตรวจสอบตลอดห่วงโซ่ ผู้ที่บทบาทจึงประกอบด้วยเกษตรกร นักวิทยาศาสตร์ ผู้ค้าปลีกและผู้บริโภค อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bbc.com/reel/video/p099q7hc/how-to-cut-your-food-s-climate-footprint

Right Menu Icon