×

นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนา โดยสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ

สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดงานสัมมนาเรื่อง “ปศุสัตว์อ่อนแรง ต้นทุนแพง ร้ายแรงโรคระบาด ใครช่วยได้ ??” ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. ผ่านช่องทางออนไลน์ ( Facebook Live และ Youtube Live) และมีผู้ร่วมเป็นวิทยากร ได้แก่ น.สพ.ยุคล ลิ้มแหลมทอง อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย และผศ.ดร.เสกสม อาตมางกูร ทั้งนี้สามารถรับฟังการสัมมนาฯ ดังกล่าวย้อนหลังได้ที่ Facebook : สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ เอกสารประกอบการประชุม น.สพ.ยุคล ลิ้มแหลมทอง-ปศุสัตว์อ่อนแรง ต้นทุนแพง ร้ายแรงโรค คุณพรศิลป์-ปศุสัตว์อ่อนแรง ต้นทุนแพง ผศ.ดร.เสกสม อาตมางกูร – ปศุสัตว์อ่อนแรง ต้นทุนแพง

Right Menu Icon