×

โลกร้อนกระทบห่วงโซ่อุปทาน

Please enter correct URL of your document.

ไฟป่า น้ำท่วม ภัยแล้ง กระทบถึงห่วงโซ่อุปทานอย่างแน่นอน มีหลายกรณีที่ได้เกิดขึ้นเช่นไม้จากแคนาดาที่ขาดช่วงเพราะเกิดไฟป่า กาแฟจากบราซิลที่ราคาขึ้นจากภัยแล้ง หรือข้าวที่ต้องใช้น้ำจำนวนมาก เป็นต้น ข้อเสนอเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อธุรกิจในระยะยาวคือ 1 ต้องประสานกับคู่ค้าอย่างใกล้ชิดและ 2 เตรียมสต๊อกสินค้าไว้ให้เพียงพอ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องรีบดำเนินการลดคาร์บอนในกระบวนการผลิตของเราเองเพราะโลกที่กำลังร้อนขึ้นนั้นดูเหมือนจะยังไม่มีสัญญาณชลอลงเลย สำหรับธุรกิจอาหารสัตว์ของเรานั้นก็ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดในสินค้านำเข้าเช่นถั่วเหลือง กากถั่วเหลือง เป็นต้น อ่านเพิ่ม:https://www.cnbc.com/2021/08/19/climate-change-supply-chain-disruptions-how-to-prepare.html

บทความที่คุณน่าจะสนใจ

กว่า 200 บริษัทแล้ว

CNN New York: จำนวนบริษัทที่ประกาศเป้าปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์หรือ Net-Zero Carbon ภายในปี 2040 มีจำนวนเกิน 200 แล้ว ในจำนวนนี้จะรวมถึง Twitter, Salesforce และ Procter & Gamble (ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง Amazon และ กลุ่ม Global Optimism) บริษัทเหล่านี้จะวัดและรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างสม่ำเสมอและขณะเดียวกันก็วางกลยุทธในการขจัดก๊าซคาร์บอนออกจากแหล่งต่างๆเช่นการขนส่งและกระบวนการผลิต

จีนประกาศลดเหมืองถ่านหิน

ที่สหประชาชาติ: อังคารที่ผ่านมาประธานาธิบดีสีจิ้งผิงประกาศว่าจีนจะไม่สร้างโครงการพลังงานที่ใช้ถ่านหินอีก การประกาศครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนนโยบายโครงสร้างของ”หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” อย่างมีนัยสำคัญ ขณะเดียวกันจีนก็จะสนับสนุนทางการเงินแก่ประเทศกำลังพัฒนาในโครงการพลังงานที่ลดคาร์บอนด้วยเช่นกัน ในช่วงเช้าวันเดียวกันนั้นเลขาธิการสหประชาชาติได้เรียกร้องให้ผู้นำโลกแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการต่อสู้กับวิกฤตอากาศก็ได้กล่าวชื่นชมทั้งจีนและสหรัฐในการประกาศช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศกำลังพัฒนาในครั้งนี้:อ่านเพิ่ม:https://edition.cnn.com/2021/09/21/world/un-climate-change-speeches-intl/index.html 10

ของเล่น McDonald’s

เพื่อความยั่งยืน McDonald’sประกาศลดส่วนผสมพลาสติกในของเล่นเด็กลงอย่างมีนัยสำคัญภายในสิ้นปี 2025 ตั้งแต่ปี 2018 เป็นต้นมาบริษัทได้ลดส่วนผสมของพลาสติกในของเล่นลง 30% ผู้ปกครองและนักเรียนต่างเรียกร้องของเล่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอดและในปี 2019 นักเรียนสองคนในอังกฤษสร้างความสนใจทั่วโลกเมื่อออกมาเรียกร้องของเล่นที่ยั่งยืน อ่านเพิ่ม:https://www.cnbc.com/2021/09/21/mcdonalds-to-offer-more-sustainable-happy-meal-toys-by-end-of-2025.html 12

ราคา

Price
วัตถุดิบอาหารสัตว์ต่อเดือน

ข้อมูล

Information
ประชากรสัตว์เเละภาษี

กฏระเบียบ

Rules and Regulations
พรบ.

บทความ

Research and Articles
งานวิจัยเเละอื่นๆ

Right Menu Icon