×

สมาคมอาหารสัตว์ชี้ พาณิชย์ควรเร่งเปิดนำเข้าข้าวสาลี

Please enter correct URL of your document.

นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยระบุ ต้องเปิดนำเข้าข้าวสาลีโดยเร็ว ตามผลการหารือของปลัดพาณิชย์และปลัดเกษตรฯ ยิ่งช้าจะเกิดผลกระทบถึงเกษตรกร ส่วนราคาจำหน่ายยังต้องหารือเพื่อขอปรับขึ้นตามต้นทุนการผลิตแน่นอน

นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยกล่าวว่า ขอบคุณกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ร่วมหารือกับทุกภาคส่วน จนเห็นสมควรชะลอมาตรการกำหนดสัดส่วนการนำเข้าข้าวสาลีต่อการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศอัตราส่วน 1 ต่อ 3 (มาตรการ 3:1) ของกระทรวงพาณิชย์ไว้ชั่วคราวเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการผลิตอาหารสัตว์นำเข้าข้าวสาลีภายในวันที่ 31 ก.ค. 65 ซึ่งเป็นเหมือน “หน้าต่างเล็กๆ” ที่ทำให้ผู้ประกอบการเดินต่อได้ โดยไม่ต้องปิดสายการผลิต หลังจากประสบปัญหาราคาวัตถุดิบสูงทั่วโลกต่อเนื่องนาน แต่ราคาจำหน่ายมีเพดานที่ควบคุมโดยกรมการค้าภายใน

ทั้งนี้เห็นว่า กรมการค้าภายในควรหารือผู้ประกอบการเพื่อกำหนดปริมาณนำเข้าโดยเร็ว จากนั้นผู้ประกอบการแต่ละบริษัทจะได้เร่งเจรจาซื้อจากแหล่งต่างๆ โดยขณะนี้ซื้อจากรัสเซียและยูเครนไม่ได้ ต้องเจรจาซื้อจากยุโรป อินเดีย หรืออเมริกากลาง หากนำเข้าได้เร็ว จะลดผลกระทบทั้งต่อผู้ประกอบการและเกษตรกรซึ่งอยู่ในห่วงโซ่การผลิต

ส่วนการลดภาษีน้ำเข้ากากถั่วเหลือง 2% และการปรับราคาจำหน่ายอาหารสัตว์ซึ่งสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์เสนอไปยังไม่มีการพิจารณา ดังนั้นมาตรการเปิดนำเข้าข้าวสาลีเพียงมาตรการเดียวจึงเป็นการต่อลมหายใจระยะสั้น ที่ไม่ทราบว่า จะอยู่ได้นานแค่ไหน โดยสมาคมจะขอหารือให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณาการปรับราคาจำหน่ายอีกครั้ง.-สำนักข่าวไทย

ที่มา: https://tna.mcot.net/business-903644

บทความที่คุณน่าจะสนใจ

รายการ Take-off ขับเคลื่อนประเทศไทย สัมภาษณ์ รศ.ดร. อำนาจ ชิดไธสง อาจารย์ประจำ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

สัมภาษณ์ รศ.ดร. อำนาจ ชิดไธสง อาจารย์ประจำ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ประเด็น : นวัตกรรม/เทคโนโลยีเกษตรที่ถูกต้อง ช่วยลดโลกร้อนออกอากาศวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ช่วงเวลา 14.30 – 15.00 น. https://www.facebook.com/watch/?v=539632338003282 Take-offขับเคลื่อนประเทศไทย #zaabnews รับฟังทางออนไลน์✓http://zaabnews.com✓F.M. 96.0 MHz✓FB

รายการ Take-off ขับเคลื่อนประเทศไทยสัมภาษณ์ : นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

รายการ Take-off ขับเคลื่อนประเทศไทย ออกอากาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน ระหว่างเวลา 14.10-15.00 น. สัมภาษณ์ : นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ประเด็น : ความสำคัญของ Carbon credit รับฟังรับชมได้ที่ https://fb.watch/gIojnsBLYr/ 11

ราคา

Price
วัตถุดิบอาหารสัตว์ต่อเดือน

ข้อมูล

Information
ประชากรสัตว์เเละภาษี

กฏระเบียบ

Rules and Regulations
พรบ.

บทความ

Research and Articles
งานวิจัยเเละอื่นๆ

Right Menu Icon