×

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565

Please enter correct URL of your document.

สศก. ได้จัดการประชุมร่วมกับกรมปศุสัตว์ เพื่อหารือ “มาตรการลดก๊าซเรือนกระจกภาคการปศุสัตว์” การกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัด (ร่าง)แผนปฎิบัติการด้านการเกษตรฯ ที่กำหนดให้ภาคเกษตรลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 1ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี 2030 โดยจะมีการประชุมร่วมกับ กรมการข้าว, กรมวิชาการเกษตร และกรมพัฒนาที่ดิน ในประเด็นดังกล่าวภายในเดือนพฤศจิกายน 2565

สำหรับการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายรักไทย งามภักดิ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมชัยอัศวรักษ์ ชั้น 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ ซึ่งมีคุณสุกัญญา เป็นผู้แทนสภาหอการค้าฯ และคุณภาสินี ผู้แทนสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย,ผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) , องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) โดยได้ร่วมกันหารือถึงแนวทางการจัดกิจกรรม/โครงการ ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคปศุสัตว์

โดย คุณสุกัญญา และภาสินี ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงกิจกรรมการลดคาร์บอนที่ดำเนินการระหว่างภาคีปศุสัตว์ฯ กับ มจธ. และเพื่อเชื่อมโยงโครงการฯระหว่างภาครัฐและเอกชน ด้วย

บทความที่คุณน่าจะสนใจ

สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยร่อนหนังสือทวงถามความช่วยเหลือต้นทุนวัตถุดิบแพง เรียกร้องปรับราคาขายตามต้นทุน หวั่นโรงงานปิดกิจการ

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยมีหนังสือทวงถามความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาหารสัตว์และผู้ประกอบการภาคปศุสัตว์ ไปยังนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) หลังส่งหนังสือฉบับก่อนหน้าไปแล้ว 2 เดือน ไร้เสียงตอบรับ นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เปิดเผยว่า สมาคมได้พยายามนำเสนอปัญหาราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ปรับตัวสูงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่กลางปี 2564 จนกระทั่งเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ได้พิจารณาดำเนินการผ่อนปรนมาตรการนำเข้าข้าวสาลีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในกรอบ WTO โดยมีเงื่อนไขการจำกัดจำนวนนำเข้า

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟัง/รับชม รายการ Take-off ขับเคลื่อนประเทศไทย

เทปบันทึกรายการ เบรกที่ 2 นาทีที่ 25 ออกอากาศวันศุกร์ที่ 25 พ.ย.65 ระหว่างเวลา 14.30-15.00 น. สัมภาษณ์ :คุณนฤชา ฤชุพันธุ์ที่ปรึกษาด้านการลงทุนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ประเด็น :”มาตรการสนับสนุนการลงทุนการผลิตเพื่อลดคาร์บอน สามารถรับชมและรับฟังได้ที่ https://fb.watch/h2oCX8KiiP/?mibextid=RUbZ1f…………………… Take-offขับเคลื่อนประเทศไทย #zaabnews รับฟังทางออนไลน์✓http://zaabnews.com✓F.M. 96.0 MHz✓FB LIVE:

ราคา

Price
วัตถุดิบอาหารสัตว์ต่อเดือน

ข้อมูล

Information
ประชากรสัตว์เเละภาษี

กฏระเบียบ

Rules and Regulations
พรบ.

บทความ

Research and Articles
งานวิจัยเเละอื่นๆ

Right Menu Icon