×

ฟังวันนี้ พณ.สัมมนา 5 สินค้าเกษตรฟื้นเศรษฐกิจไทย

Please enter correct URL of your document.

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) จัดสัมมนาประกันรายได้สินค้าเกษตร 5 สินค้าในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ รูปแบบไลฟ์สตรีมมิ่งผ่านเฟซบุ๊กเครือมติชน ไลน์มติชน ไลน์ข่าวสด และยูทูบมติชนทีวี โดยมี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน และกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ประกันรายได้ พลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย ในเวลา 10.00-12.00 น.

ในงานดังกล่าวจะมีวงเสวนาหัวข้อโครงการประกันรายได้สินค้า 5 สินค้าเกษตร (ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน และยางพารา) โดยมีวิทยากรร่วมเสวนา ประกอบด้วย นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) นายเติมศักดิ์ บุญชื่น ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย นายมนัส พุทธรัตน์ ประธานสมาพันธ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย ดำเนินรายการโดย นายบัญชา ชุมชัยเวทย์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการนโยบายประกันรายได้พืช 5 ชนิด โดยได้สรุปการดำเนินการระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 พบว่า การประกันรายได้พืช 5 ชนิด ได้แก่ ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีเป้าหมายเพื่อช่วยเกษตรกร 7.91 ล้านครัวเรือน แบ่งเป็น ข้าว 4.68 ล้านครัวเรือน ยางพารา 1.88 ล้านครัวเรือน มันสำปะหลัง 5.2 แสนครัวเรือน ปาล์มน้ำมัน 3.8 แสนครัวเรือน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 4.5 แสนครัวเรือน

ที่มา: https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3193857

บทความที่คุณน่าจะสนใจ

รายการ Take-off ขับเคลื่อนประเทศไทย สัมภาษณ์ รศ.ดร. อำนาจ ชิดไธสง อาจารย์ประจำ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

สัมภาษณ์ รศ.ดร. อำนาจ ชิดไธสง อาจารย์ประจำ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ประเด็น : นวัตกรรม/เทคโนโลยีเกษตรที่ถูกต้อง ช่วยลดโลกร้อนออกอากาศวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ช่วงเวลา 14.30 – 15.00 น. https://www.facebook.com/watch/?v=539632338003282 Take-offขับเคลื่อนประเทศไทย #zaabnews รับฟังทางออนไลน์✓http://zaabnews.com✓F.M. 96.0 MHz✓FB

รายการ Take-off ขับเคลื่อนประเทศไทยสัมภาษณ์ : นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

รายการ Take-off ขับเคลื่อนประเทศไทย ออกอากาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน ระหว่างเวลา 14.10-15.00 น. สัมภาษณ์ : นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ประเด็น : ความสำคัญของ Carbon credit รับฟังรับชมได้ที่ https://fb.watch/gIojnsBLYr/ 11

ราคา

Price
วัตถุดิบอาหารสัตว์ต่อเดือน

ข้อมูล

Information
ประชากรสัตว์เเละภาษี

กฏระเบียบ

Rules and Regulations
พรบ.

บทความ

Research and Articles
งานวิจัยเเละอื่นๆ

Right Menu Icon