×

“พาณิชย์” บีบผู้ค้าอาหารสัตว์รายงานสต๊อก- แจ้งก่อนปรับขึ้นราคาใหม่

Please enter correct URL of your document.

ข่าวดี ผู้เลี้ยงกุ้งเฮ “พาณิชย์” ส่งหนังสือประทับตรา ด่วนที่สุด !รับลูก “สมาคมเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทย” สั่งผู้ค้าอาหารสัตว์รายงานสต๊อก- แจ้งก่อนปรับขึ้นราคาใหม่ พ่วงแก้ไขประกาศกระทรวงเกษตร ข้อ 3 (5) เป็นชื่อวัตถุดิบและปริมาณที่สำคัญซึ่งใช้เป็นส่วนผสม ให้ชัดเจน

นายครรชิต เหมะรักษ์ นายกสมาคมเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทย เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ”  ทางกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้ส่งหนังสือประทับตราด่วนที่สุด เลขที่ พณ 0406/7359 ตามหนังสือที่อ้างถึง สมาคมเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทย ขอให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณาดำเนินการ 1.ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาราคาอาหารกุ้งทะเลปรับสูงขึ้น 2.แก้ไขประกาศการแสดงฉลากและข้อความในฉลาก และ 3. ขอรับการอุดหนุนและส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพในการผลิตอาหารกุ้งทะเลให้มีอาหารกุ้งตรงกับความต้องการและลดต้นทุนการผลิตกุ้ง เพื่อช่วยเหลือสมาชิกของสมาคมและเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ทาง กรมการค้าภายใน แจ้งเรียนมาเพื่อทางสมาคมฯจะได้ดำเนินการต่อ ดังนี้

1. มีบริษัทผู้ผลิตใดบ้าง ที่มีการผลิตมากกว่า 5,000ตัน/เดือน ต้องแจ้ง  ปริมาณการผลิต  ปริมาณการจำหน่าย  ต้นทุน การผลิต(ซึ่งเข้าใจว่าต้องแจ้งแยก และระบุส่วนผสมด้วยหรือไม่ ถึงจะทราบต้นทุน)  ต้องแจ้งราคาจำหน่ายหน้าโรงงาน ให้กรมการค้าภายในทราบ/(ซึ่งเกษตรกรผู้ซื้อไม่ทราบ) การแจ้งปรับส่วนลดทางการค้า ให้กับเอเย่น/แต่เอเย่น ก็ต้องแจ้งปรับราคาขายกับเกษตรกรเพิ่มขึ้น(ดังมติสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เมื่อวันที่ 20 พ.ค.65 ที่ผ่านมา)

“อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะเลขาธิการ กกร. ยังไม่อนุญาตปรับขึ้นราคา/แต่ในท้องตลาดความเป็นจริง บริษัทอาหารหลายบริษัท ประกาศแจ้งเกษตรกรลูกค้าแล้ว/(เลขาฯกกร. เข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่/และบริษัทผลิตอาหารกุ้ง ทำผิดกฎหมายหรือไม่และต้องมีโทษอย่างไร?)

2.เรื่องประกาศกระทรวงเกษตรฯการระบุส่วนผสมบนฉลากอาหารกุ้ง /กรมการค้าภายใน โยนเรื่องให้กรมประมงอีก (ซึ่งเป็นที่ทราบอยู่แล้วว่าไม่สามารถดำเนินการอะไรได้เลยที่ผ่านมา เกษตรกรถูกเอาเปรียบตลอด ไม่เกิดความเป็นธรรม ในฐานะผู้บริโภค)จะต้องดำเนินการอย่างไรต่อ?

นายครรชิต กล่าวอีกว่า การส่งเสริมการผลิตอาหารกุ้งกับเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร ไม่ปรากฏหน่วยงานไหนดำเนินการอย่างจริงจัง แม้แต่สนับสนุนสูตรอาหารกุ้งแก่เกษตรกร เลย /หน่วยงานรับผิดชอบมีหรือไม่?  การเสนอโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ล่าช้า ยุ่งยาก เมื่อได้รับการพิจารณาอนุมัติแล้วเกษตรกรก็ยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้เนื่องจากมีการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ต่างๆจนเป็นปัญหาอุปสรรค จะแก้ไขปัญหาอย่างไร?

“นอกจากนี้อยากให้แก้ไขประกาศกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การแสดงฉลากและข้อความในฉลากสำหรับอาหารสัตว์ ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2559  ข้อ3(5)   ให้แก้ไขเป็นชื่อวัตถุดิบและปริมาณที่สำคัญซึ่งใช้เป็นส่วนผสมให้ชัดเจน”

ที่มา: https://www.thansettakij.com/economy/528982

บทความที่คุณน่าจะสนใจ

สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยร่อนหนังสือทวงถามความช่วยเหลือต้นทุนวัตถุดิบแพง เรียกร้องปรับราคาขายตามต้นทุน หวั่นโรงงานปิดกิจการ

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยมีหนังสือทวงถามความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาหารสัตว์และผู้ประกอบการภาคปศุสัตว์ ไปยังนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) หลังส่งหนังสือฉบับก่อนหน้าไปแล้ว 2 เดือน ไร้เสียงตอบรับ นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เปิดเผยว่า สมาคมได้พยายามนำเสนอปัญหาราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ปรับตัวสูงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่กลางปี 2564 จนกระทั่งเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ได้พิจารณาดำเนินการผ่อนปรนมาตรการนำเข้าข้าวสาลีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในกรอบ WTO โดยมีเงื่อนไขการจำกัดจำนวนนำเข้า

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟัง/รับชม รายการ Take-off ขับเคลื่อนประเทศไทย

เทปบันทึกรายการ เบรกที่ 2 นาทีที่ 25 ออกอากาศวันศุกร์ที่ 25 พ.ย.65 ระหว่างเวลา 14.30-15.00 น. สัมภาษณ์ :คุณนฤชา ฤชุพันธุ์ที่ปรึกษาด้านการลงทุนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ประเด็น :”มาตรการสนับสนุนการลงทุนการผลิตเพื่อลดคาร์บอน สามารถรับชมและรับฟังได้ที่ https://fb.watch/h2oCX8KiiP/?mibextid=RUbZ1f…………………… Take-offขับเคลื่อนประเทศไทย #zaabnews รับฟังทางออนไลน์✓http://zaabnews.com✓F.M. 96.0 MHz✓FB LIVE:

ราคา

Price
วัตถุดิบอาหารสัตว์ต่อเดือน

ข้อมูล

Information
ประชากรสัตว์เเละภาษี

กฏระเบียบ

Rules and Regulations
พรบ.

บทความ

Research and Articles
งานวิจัยเเละอื่นๆ

Right Menu Icon