×

ผู้เลี้ยงไก่จี้รัฐ ‘คุม’ ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์

Please enter correct URL of your document.

สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน มีผลกระทบอย่างยิ่งต่อราคาธัญพืช ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตอาหารสัตว์ เพราะรัสเซียและยูเครนเป็นแหล่งเพาะปลูกสำคัญ ทั้งข้าวสาลีและข้าวโพด

นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ฉวีวรรณ คำพา ระบุ สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน มีผลกระทบอย่างยิ่งต่อราคาธัญพืช ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตอาหารสัตว์ เพราะรัสเซียและยูเครนเป็นแหล่งเพาะปลูกสำคัญ ทั้งข้าวสาลีและข้าวโพด

ปัจจุบันราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ส่วนใหญ่ปรับตัวสูงขึ้น 50-60% โดยข้าวสาลีนำเข้า ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการเลี้ยงไก่ ราคาปรับเพิ่มขึ้นเป็น 12 บาท/กิโลกรัม จากเดิม 8-9 บาท/กิโลกรัม ขณะที่ราคาข้าวโพดในประเทศอยู่ที่ 11.10 บาท/กิโลกรัม และยังมีปัจจัยราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนค่าขนส่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

รัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ต้องแก้ไขปัญหาเรื่องต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการลดภาษีนำเข้าวัตถุดิบที่ใช้เลี้ยงสัตว์ ทั้งกากถั่ว ข้าวโพด และวัตถุดิบอื่นๆ เพื่อลดต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการ เพราะที่ผ่านมาเกษตรกรแบกรับต้นทุนมาโดยตลอด

หากรัฐไม่สามารถควบคุมราคาวัตถุดิบได้ ก็ควรปล่อยให้ราคาไก่และไก่ไข่เป็นไปตามกลไกตลาดที่ควรจะเป็น

ที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/business/991486

บทความที่คุณน่าจะสนใจ

สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยร่อนหนังสือทวงถามความช่วยเหลือต้นทุนวัตถุดิบแพง เรียกร้องปรับราคาขายตามต้นทุน หวั่นโรงงานปิดกิจการ

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยมีหนังสือทวงถามความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาหารสัตว์และผู้ประกอบการภาคปศุสัตว์ ไปยังนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) หลังส่งหนังสือฉบับก่อนหน้าไปแล้ว 2 เดือน ไร้เสียงตอบรับ นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เปิดเผยว่า สมาคมได้พยายามนำเสนอปัญหาราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ปรับตัวสูงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่กลางปี 2564 จนกระทั่งเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ได้พิจารณาดำเนินการผ่อนปรนมาตรการนำเข้าข้าวสาลีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในกรอบ WTO โดยมีเงื่อนไขการจำกัดจำนวนนำเข้า

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟัง/รับชม รายการ Take-off ขับเคลื่อนประเทศไทย

เทปบันทึกรายการ เบรกที่ 2 นาทีที่ 25 ออกอากาศวันศุกร์ที่ 25 พ.ย.65 ระหว่างเวลา 14.30-15.00 น. สัมภาษณ์ :คุณนฤชา ฤชุพันธุ์ที่ปรึกษาด้านการลงทุนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ประเด็น :”มาตรการสนับสนุนการลงทุนการผลิตเพื่อลดคาร์บอน สามารถรับชมและรับฟังได้ที่ https://fb.watch/h2oCX8KiiP/?mibextid=RUbZ1f…………………… Take-offขับเคลื่อนประเทศไทย #zaabnews รับฟังทางออนไลน์✓http://zaabnews.com✓F.M. 96.0 MHz✓FB LIVE:

ราคา

Price
วัตถุดิบอาหารสัตว์ต่อเดือน

ข้อมูล

Information
ประชากรสัตว์เเละภาษี

กฏระเบียบ

Rules and Regulations
พรบ.

บทความ

Research and Articles
งานวิจัยเเละอื่นๆ

Right Menu Icon