×

นายกฯ สั่งเร่งแก้ ‘ปุ๋ย – อาหารสัตว์’ แพง

Please enter correct URL of your document.

ได้สั่งให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรก่อนเข้าสู่ฤดูการเพาะปลูก

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ระบุ ได้สั่งให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรก่อนเข้าสู่ฤดูการเพาะปลูก ทั้งเรื่องปุ๋ยเคมี และอาหารสัตว์ราคาแพง โดยให้เน้นการใช้วัตถุดิบในประเทศ เพราะในแต่ละปีไทยต้องนำเข้าปุ๋ยจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก

ที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/business/995253

บทความที่คุณน่าจะสนใจ

รายการ Take-off ขับเคลื่อนประเทศไทย สัมภาษณ์ รศ.ดร. อำนาจ ชิดไธสง อาจารย์ประจำ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

สัมภาษณ์ รศ.ดร. อำนาจ ชิดไธสง อาจารย์ประจำ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ประเด็น : นวัตกรรม/เทคโนโลยีเกษตรที่ถูกต้อง ช่วยลดโลกร้อนออกอากาศวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ช่วงเวลา 14.30 – 15.00 น. https://www.facebook.com/watch/?v=539632338003282 Take-offขับเคลื่อนประเทศไทย #zaabnews รับฟังทางออนไลน์✓http://zaabnews.com✓F.M. 96.0 MHz✓FB

รายการ Take-off ขับเคลื่อนประเทศไทยสัมภาษณ์ : นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

รายการ Take-off ขับเคลื่อนประเทศไทย ออกอากาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน ระหว่างเวลา 14.10-15.00 น. สัมภาษณ์ : นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ประเด็น : ความสำคัญของ Carbon credit รับฟังรับชมได้ที่ https://fb.watch/gIojnsBLYr/ 11

ราคา

Price
วัตถุดิบอาหารสัตว์ต่อเดือน

ข้อมูล

Information
ประชากรสัตว์เเละภาษี

กฏระเบียบ

Rules and Regulations
พรบ.

บทความ

Research and Articles
งานวิจัยเเละอื่นๆ

Right Menu Icon