×

ดัน “กลุ่มนาแปลงใหญ่” พลับพลา ปลูกข้าว จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ เพิ่มมูลค่า

Please enter correct URL of your document.

ดัน “กลุ่มนาแปลงใหญ่” ตำบลพลับพลา ปลูกข้าวจำหน่ายทั้งเมล็ดพันธุ์และสีแปรรูปเพิ่มมูลค่า ข้าวที่ได้เกษตรกรผลิตจะนำมาสีแปรรูปเป็นข้าวสารบรรจุสูญญากาศเพื่อจำหน่ายไปยังตลาด
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา นับเป็นอีกหนึ่งศูนย์ที่สำคัญที่ช่วยสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่ดีให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ช่วยเพิ่มผลผลิตข้าวต่อไร่ให้เกษตรกรสูงขึ้น มีคุณภาพเมล็ดพันธุ์ที่ได้มาตรฐานและคุณสมบัติของเมล็ดพันธุ์ต้านทานโรคและแมลงศัตรูข้าวได้ดีมีคุณค่าทางโภชนาการสูงเป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภค เกษตรกรผู้ปลูกข้าวจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ข้าวโดยมุ่งคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่ดีเหมาะสมกับพื้นที่เพื่อเพิ่มพูนรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

นายสมใจ ม่วมกระโทก ประธาน”กลุ่มนาแปลงใหญ่”ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ก่อนที่จะมารวมกลุ่มเกษตรกรคือเมื่อก่อนรัฐบาลมีนโยบายให้จัดตั้งกลุ่มจึงได้รวมกลุ่มกัน 3 หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ 13 หมู่ 15 และหมู่ 18 ที่อยู่ในตำบลพลับพลามีสมาชิก 100 ราย ปัจจุบันสมาชิกลาออกเหลือ 96 ราย เข้าร่วมโครงการ “นาแปลงใหญ่” เมื่อปี 2560
พอจัดตั้ง “กลุ่มนาแปลงใหญ่”แล้ว จึงได้จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเมื่อปี 2560 เช่นเดียวกัน “กลุ่มนาแปลงใหญ่”ตำบลพลับพลา ปลูกข้าว 1 รอบต่อปี ปลูกข้าวพันธุ์มะลิ 105 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมการข้าวโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมามาสนับสนุน โรงสีข้าวจำนวน 1 เครื่อง เครื่องซีลข้าว จำนวน 3 เครื่อง เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์จำนวน 3 เครื่อง และเครื่องชั่งดิจิตอลจำนวน 1 เครื่อง นำเครื่องจักรและอุปกรณ์เหล่านี้มาใช้ภายในกลุ่มเพื่อลดต้นทุนการผลิต

ข้าวที่ได้เกษตรกรผลิตจะนำมาสีแปรรูปเป็นข้าวสารบรรจุสูญญากาศเพื่อจำหน่ายไปยังตลาดหน้าที่ว่าการอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา และจำหน่ายทางเพจ Face Book ชื่อ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบุยอ หมู่ที่ 18 ตำบลพลับพลาส่วนเมล็ดพันธุ์ข้าว ทางกลุ่ม MOU กับทางโรงสีข้าว จำหน่ายให้กับโรงสีข้าว
นอกจากนี้ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ได้เข้ามาส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ดีให้กับกลุ่ม 3 ปี นำมาให้กลุ่มผลิตไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ และนำไปจำหน่ายให้กับสมาชิกในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด เพื่อนำเงินที่ได้มาไว้บริหารจัดการภายในกลุ่ม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ยังเข้ามาส่งเสริมให้ทางกลุ่มเข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดอีกด้วย โดยนำเงินทุนที่ได้มาจัดซื้อ รถแทรกเตอร์ขนาด 57 แรงม้า 1 คัน พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ

ส่งผลให้ทาง “กลุ่มนาแปลงใหญ่”ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย นครราชสีมา มีการผลิตข้าวที่ได้คุณภาพ เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง ช่วยเหลือเกื้อกูลกันภายในกลุ่ม มีการบริหารจัดการกลุ่มกันในทิศทางเดียวกัน ถือเป็นอีกหนึ่ง “กลุ่มนาแปลงใหญ่”ที่ประสบความสำเร็จที่เห็นเป็นรูปธรรมเลยก็ว่าได้

ที่มา: https://www.komchadluek.net/news/490076

บทความที่คุณน่าจะสนใจ

รายการ Take-off ขับเคลื่อนประเทศไทย สัมภาษณ์ รศ.ดร. อำนาจ ชิดไธสง อาจารย์ประจำ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

สัมภาษณ์ รศ.ดร. อำนาจ ชิดไธสง อาจารย์ประจำ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ประเด็น : นวัตกรรม/เทคโนโลยีเกษตรที่ถูกต้อง ช่วยลดโลกร้อนออกอากาศวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ช่วงเวลา 14.30 – 15.00 น. https://www.facebook.com/watch/?v=539632338003282 Take-offขับเคลื่อนประเทศไทย #zaabnews รับฟังทางออนไลน์✓http://zaabnews.com✓F.M. 96.0 MHz✓FB

รายการ Take-off ขับเคลื่อนประเทศไทยสัมภาษณ์ : นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

รายการ Take-off ขับเคลื่อนประเทศไทย ออกอากาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน ระหว่างเวลา 14.10-15.00 น. สัมภาษณ์ : นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ประเด็น : ความสำคัญของ Carbon credit รับฟังรับชมได้ที่ https://fb.watch/gIojnsBLYr/ 11

ราคา

Price
วัตถุดิบอาหารสัตว์ต่อเดือน

ข้อมูล

Information
ประชากรสัตว์เเละภาษี

กฏระเบียบ

Rules and Regulations
พรบ.

บทความ

Research and Articles
งานวิจัยเเละอื่นๆ

Right Menu Icon