×

การเปลี่ยนแปลงอากาศโลก

Please enter correct URL of your document.

(CNN) ช่วงก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรมอุณหภูมิโลกปรับไปตามธรรมชาติเป็นระยะยาวนานหลายพันปีแต่ก็ไม่เคยเกิน 300 ส่วนต่อล้านส่วนเป็นเวลายาวนานถึง 8 แสนปี สาเหตุของการเพิ่มขึ้นของคาร์บอนนี้เกิดจากน้ำมือมนุษย์ การปรับเปลี่ยนอากาศโดยธรรมชาตินี้จะเกิดขึ้นช้าๆเมื่อเปรียบเทียบกับที่เกิดขึ้นโดยผีมือมนุษย์ชนิดเป็นพันๆปีต่อร้อยปีหรือน้อยกว่าเลยทีเดียว ห้าปีที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่โลกร้อนที่สุด(นับตั้งแต่ปี 1850) และหากนับถึงปี 2001 แล้วจะมีถึง 18 ใน จำนวน19 ปีที่มีอุณหภูมิที่ร้อนสูงสุด แนวโน้มความร้อนของโลกนี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ปี 1970 และส่งผลกระทบคือ: 1 น้ำแข็งขั้วโลกละลาย 2 ระดับน้ำทะเลขึ้นสูง 3 มหาสมุทรอุ่นขึ้น 4 ผลกระทบต่อสุขภาพ อ่านเพิ่มhttps://edition.cnn.com/2019/09/04/us/climate-change-science-101-basics/index.html

บทความที่คุณน่าจะสนใจ

สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยร่อนหนังสือทวงถามความช่วยเหลือต้นทุนวัตถุดิบแพง เรียกร้องปรับราคาขายตามต้นทุน หวั่นโรงงานปิดกิจการ

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยมีหนังสือทวงถามความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาหารสัตว์และผู้ประกอบการภาคปศุสัตว์ ไปยังนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) หลังส่งหนังสือฉบับก่อนหน้าไปแล้ว 2 เดือน ไร้เสียงตอบรับ นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เปิดเผยว่า สมาคมได้พยายามนำเสนอปัญหาราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ปรับตัวสูงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่กลางปี 2564 จนกระทั่งเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ได้พิจารณาดำเนินการผ่อนปรนมาตรการนำเข้าข้าวสาลีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในกรอบ WTO โดยมีเงื่อนไขการจำกัดจำนวนนำเข้า

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟัง/รับชม รายการ Take-off ขับเคลื่อนประเทศไทย

เทปบันทึกรายการ เบรกที่ 2 นาทีที่ 25 ออกอากาศวันศุกร์ที่ 25 พ.ย.65 ระหว่างเวลา 14.30-15.00 น. สัมภาษณ์ :คุณนฤชา ฤชุพันธุ์ที่ปรึกษาด้านการลงทุนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ประเด็น :”มาตรการสนับสนุนการลงทุนการผลิตเพื่อลดคาร์บอน สามารถรับชมและรับฟังได้ที่ https://fb.watch/h2oCX8KiiP/?mibextid=RUbZ1f…………………… Take-offขับเคลื่อนประเทศไทย #zaabnews รับฟังทางออนไลน์✓http://zaabnews.com✓F.M. 96.0 MHz✓FB LIVE:

ราคา

Price
วัตถุดิบอาหารสัตว์ต่อเดือน

ข้อมูล

Information
ประชากรสัตว์เเละภาษี

กฏระเบียบ

Rules and Regulations
พรบ.

บทความ

Research and Articles
งานวิจัยเเละอื่นๆ

Right Menu Icon