×

กล่อมสำเร็จ! ‘พาณิชย์’ เผยผู้เลี้ยงไก่ไข่ยอมตรึงราคาไข่คละหน้าฟาร์มลดภาระผู้บริโภค

Please enter correct URL of your document.

กรมการค้าภายใน ถกร่วมกรมปศุสัตว์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และสมาคมที่เกี่ยวข้องกับไก่ไข่ เห็นพ้องตรึงราคาไข่คละหน้าฟาร์มฟองละ 3.20 บาท เพิ่มจากเดิม 3.10 บาท หลังต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์สูงขึ้นจริง แต่ไม่ให้ตามที่ผู้เลี้ยงขอ 3.30 บาท เหตุไม่อยากให้กระทบต่อผู้บริโภคเกินไป

16 มีนาคม 2565 – นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมฯ ได้หารือร่วมกับกรมปศุสัตว์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ สมาคมการค้าผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยภาคกลาง สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่แปดริ้ว สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรี สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อย สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน และผู้ผลิตรายใหญ่ ถึงสถานการณ์ไข่ไก่ โดยพบว่า ต้นทุนการเลี้ยงไก่ไข่ปรับสูงขึ้นจริงตามที่ผู้เลี้ยงไก่ไข่ ทั้งรายกลางและรายย่อยได้แจ้งให้กรมฯ ทราบว่าขณะนี้ราคาวัตถุดิบมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก เป็นเหตุให้ต้นทุนการผลิตไข่ไก่สูงขึ้นจนอาจไม่สามารถรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้นได้ จึงขอปรับราคาจำหน่ายหน้าฟาร์มให้อยู่ในระดับที่สอดคล้องกับต้นทุนการเลี้ยงที่เพิ่มขึ้น

“เพื่อเป็นการลดภาระของผู้เลี้ยง ให้สามารถยังคงเลี้ยงต่อไปได้ และไม่เป็นภาระกับผู้บริโภคมากเกินไป จึงมีข้อตกลงร่วมกันกำหนดราคาไข่คละหน้าฟาร์มที่ไม่เกิน 3.20 บาทต่อฟอง เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ 3.10 บาทต่อฟอง และในส่วนของราคาจำหน่ายปลีกไข่ไก่เบอร์ 3 เฉลี่ยทั่วประเทศขณะนี้ ยังอยู่ที่ 3.47 บาทต่อฟอง เป็นราคาที่สอดคล้องกับราคาหน้าฟาร์ม”นายวัฒนศักย์กล่าว

ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์แจ้งยืนยันต้นทุนปัจจุบันอยู่ที่ 2.94 บาทต่อฟอง มีสาเหตุจากสภาวะอากาศร้อน ทำให้อัตราการให้ไข่ลดลงและมีขนาดที่เล็กลง และราคาวัตถุดิบหลายชนิดปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากผลกระทบจากสงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน

นายวัฒนศักย์กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์ข้าวโพด ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในอาหารไก่เนื้อและไก่ไข่ จะมีข้าวโพดหลังนาออกมาในช่วง 2-3 เดือนนี้ ประมาณ 7-8 แสนตัน จะช่วยผ่อนคลายสถานการณ์ด้านวัตถุดิบลง และผลจากการหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 15 มี.ค.2565 ที่มีความเห็นร่วมกันในการผ่อนคลายมาตรการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ ก็จะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยแก้ไขปัญหาสถานการณ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ในขณะนี้ และหากสถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครนผ่อนคลายลง เชื่อว่าจะช่วยให้ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ในตลาดโลกผ่อนคลายลงเร็วขึ้นด้วย

ก่อนหน้านี้ สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้า และส่งออกไข่ไก่ ได้ขอปรับราคาไข่คละหน้าฟาร์มเป็นฟองละ 3.20 บาท เพิ่มจากฟองละ 2.90 บาท แต่กรมการค้าภายในได้ขอความร่วมมือให้ขายฟองละ 3.10 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้บริโภค ไม่ให้ได้รับภาระมากเกินไป แต่เมื่อต้นทุนอาหารสัตว์ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง จึงขอให้ขายตามราคาที่ขอไว้เดิม คือ ฟองละ 3.20 บาทไปก่อน และยังไม่ให้ปรับขึ้นเป็นฟองละ 3.30 บาทตามที่สมาคมฯ ได้ประกาศราคาแนะนำว่าจะขึ้นตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค.2565 เป็นต้นไป เพื่อดูแลผู้บริโภคไม่ให้รับภาระเกินไป

ที่มา: https://www.thaipost.net/economy-news/105583/

บทความที่คุณน่าจะสนใจ

สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยร่อนหนังสือทวงถามความช่วยเหลือต้นทุนวัตถุดิบแพง เรียกร้องปรับราคาขายตามต้นทุน หวั่นโรงงานปิดกิจการ

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยมีหนังสือทวงถามความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาหารสัตว์และผู้ประกอบการภาคปศุสัตว์ ไปยังนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) หลังส่งหนังสือฉบับก่อนหน้าไปแล้ว 2 เดือน ไร้เสียงตอบรับ นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เปิดเผยว่า สมาคมได้พยายามนำเสนอปัญหาราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ปรับตัวสูงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่กลางปี 2564 จนกระทั่งเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ได้พิจารณาดำเนินการผ่อนปรนมาตรการนำเข้าข้าวสาลีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในกรอบ WTO โดยมีเงื่อนไขการจำกัดจำนวนนำเข้า

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟัง/รับชม รายการ Take-off ขับเคลื่อนประเทศไทย

เทปบันทึกรายการ เบรกที่ 2 นาทีที่ 25 ออกอากาศวันศุกร์ที่ 25 พ.ย.65 ระหว่างเวลา 14.30-15.00 น. สัมภาษณ์ :คุณนฤชา ฤชุพันธุ์ที่ปรึกษาด้านการลงทุนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ประเด็น :”มาตรการสนับสนุนการลงทุนการผลิตเพื่อลดคาร์บอน สามารถรับชมและรับฟังได้ที่ https://fb.watch/h2oCX8KiiP/?mibextid=RUbZ1f…………………… Take-offขับเคลื่อนประเทศไทย #zaabnews รับฟังทางออนไลน์✓http://zaabnews.com✓F.M. 96.0 MHz✓FB LIVE:

ราคา

Price
วัตถุดิบอาหารสัตว์ต่อเดือน

ข้อมูล

Information
ประชากรสัตว์เเละภาษี

กฏระเบียบ

Rules and Regulations
พรบ.

บทความ

Research and Articles
งานวิจัยเเละอื่นๆ

Right Menu Icon