Register / Login   
     
 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : วารสารธุรกิจอาหารสัตว์  
วารสารธุรกิจอาหารสัตว์
   

Current Articles | Categories | Search | Syndication

Monday, May 09, 2016

วารสารธุรกิจอาหารสัตว์ เล่มที่ 167 ประจำเดือน มี.ค.- เม.ย. 2559


By tfma @ 5:09 AM :: 118 Views :: 0 Comments ::

- Tracebility เจาะลึกระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าประมง EU

- ส่อเลื่อนนาปี เป็นกลาง ก.ค. ยืนเป้า 24 ล้านตัน

- ต้นทุนการผลิตพืชปี 59 ราคาลดลง แต่ค่าแรงยังทรงตัว

- สภาหอการค้า จัดสัมมนาเรื่อง ธุรกิจปศุสัตว์

- รัฐชู ศกอ.ทำเกษตรผสมผสาน นำร่องเลี้ยงกุ้งขาวในบ่อน้ำจืด

- งานวันกุ้งสุราษฏร์ฯ เรียกคืนความเชื่อมั่นการกลับมาของกุ้งไทย

- กระแส ออแกนิค ดันอุตสาหกรรมวัตถุกันเสียจากธรรมชาติ

- สภาหอการค้า องค์การสะพานปลา จับมือร่วมภาคเอกชนไทย

 

 

  

  Download File pdf    อ่านแบบ Online Flip Book

 

Monday, March 28, 2016

วารสารธุรกิจอาหารสัตว์ เล่มที่ 166 ประจำเดือน ม.ค.- ก.พ. 2559


By tfma @ 12:10 PM :: 69 Views :: 0 Comments ::

 - สรุปการประชุมแก้ไขปัญหาหมอกควันจากการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร
  - พานิชย์กำหนดแนวทางการบริหารจัดการมันสำปะหลังเพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกร
  - สรุปสารสนเทศ สินค้าเกษตร ไตรมาส 4 ปี 58
  - สถานการณ์ถั่วเหลือง
  - สถานการณ์กากถั่วเหลือง
  - สถานการณ์ปลาป่น
  - แนวโน้มปศุสัตว์ของโลกและไทย ปี 2016
  - สรุปความเลื่อนไหวภาคปศุสัตว์ของโลก และไทย ปี 2015
  - NTB ปัจจัยท้าทายอุตสาหกรรมส่งออกอาหารไทย
  - เอกชนหนุนสุดตัวไทยต้องเข้า TPP ผลประโยชน์มหึมา
  - แค่ 10% อุตสาหกรรมเจอผลกระทบเข้า TPP
  - สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกร-สัตว์ปีก ยืนยันอุตสาหกรรมหมู-ไก่ ผลิตได้มาตรฐาน
  - กรมปศุสัตว์ จับมือโรงฆ่าสุกร ตรวจสอบการลักลอบใช้สารเร่งเนื้อแดง รู้ทันในห้านาที
  - กกร.ร่วมเอกชนแจงการดำเนินการภาคเอกชนในการแก้ปัญหาประมงและค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
  - นำร่องประกาศใช้ระบบตรวจสอบแหล่งที่มาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

 

  Download File pdf    อ่านแบบ Online Flip Book

 

Tuesday, December 29, 2015

วารสารธุรกิจอาหารสัตว์ เล่มที่ 165 ประจำเดือน พ.ย.- ธ.ค. 2558


By tfma @ 5:10 PM :: 137 Views :: 4 Comments ::

- การแถลงข่าว เรื่อง "ประเมิน 5 ปี ภาคการผลิตไทยภายใต้ AEC"
- เปิดงานวันไข่โลก ปี 2558 "World Egg Day 2015"  300 คน/ฟอง/ปี
-ประชาคมร่วมกับสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย หาแนวทางจัดการปัญหาหมอกควันไฟป่า
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจเข้มกระบวนการผลิตนมของสหกรณ์
- ส่งออกอาหารสัตว์ไปจีนยังสดใส
- กระทรวงเกษตรฯ จัดสัมนา ภาวะเศรษฐกิจ ปี 2558 และแนวโน้มปี 2559
- VPF Farm ฟาร์มสุกรครบวงจรแห่งเชียงใหม่เตรียมขยายสู่ค้าปลีก
- กำไรที่หาได้ง่ายจากระบบป้องกันทางชีวภาพจริงหรือ?
- การจัดการสารพิษจากเชื้อราในโรงงานอาหารสัตว์
- รายงานการสำรวจข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 3/2558
- รายงานการสำรวจข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 4/2558
- พ.ร.ก. ประมงฉบับใหม่บังคับใช้วันนี้- "สมคิด"ติงภาคธุรกิจ
- โรคติดเชื้อไมโครสปอริเดียในกุ้งขาว
- งานวันกุ้งกระบี่ 58 เน้น เทคนิคเพื่อความยั่งยืน
- เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรยื่นหนังสือนายกฯ ขอคัดค้านการเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิก TPP

 

  Download File pdf    อ่านแบบ Online Flip Book

 

Tuesday, November 17, 2015

วารสารธุรกิจอาหารสัตว์ เล่มที่ 164 ประจำเดือน ก.ย.- ต.ค. 2558


By tfma @ 4:30 PM :: 187 Views :: 3 Comments ::

 
- สถานการณ์สินค้าเกษตรเดือนกันยายน และแนวโน้มเดือนตุลาคม 2558
- ประมงมั่นใจหลุดใบเหลืองแน่ อียูต่ออายุ 6 เดือน-คู่ค้าเชื่อมั่น
- จากคนปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถึงอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และคนกินเนื้อสัตว์
- หวั่นอากาศแปรปรวนกระทบภาคเกษตร ต้องพัฒนาเทคโนโลยีเข้าสู้ รุกรับมือในอนาคต
- สถานการณ์ และแนวโน้มวัตถุดิบอาหารสัตว์ ปี 59
- สถานการณ์สินค้าถั่วเหลือง-กากถั่วเหลือง-ปลาป่น-ไก่เนื้อ-สุกร-ไข่ไก่-กุ้งขาวแวนนาไม
- ไข่ไทยเชิดหน้าพาเหรดขายฮ่องกง
- เร่งรัฐออกมาตรการช่วยชาวไร่มัน
- กรมปศุสัตว์-ฝรั่งเศสแก้เชื้อดื้อยา ระบุทำลายทิ้งหากหวัดนเพื่อนบ้านระบาดสู่ไทย
- เอกชนคว่ำร่าง พ.ร.บ. มันฉบับใหม่
- สรุปการประชุมแก้ไขปัญหาหมอกควันจากการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร
- รายงานการสำรวจข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 2/2558
- ปัญหาใหม่ของกุ้ง
- ไอยูยู ลามสหรัฐฯ จ้องเล่นงานไทย ออกกฎหมายตรวจเข้ม กุ้ง-ทูน่า

 

  Download File pdf      อ่านแบบ Online Flip Book

Wednesday, September 16, 2015

วารสารธุรกิจอาหารสัตว์ เล่มที่ 163 ประจำเดือน ก.ค.-ส.ค. 2558


By tfma @ 10:57 AM :: 213 Views :: 4 Comments ::

- รายงานการประชุมเสวนาโต๊ะกลม "ความจริงเรื่องข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กับทางออกเพื่อประเทศไทย"

- การอภิปรายยุทธศาสตร์ข้าวโพดภาครัฐ ภายใต้การประชุมข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 37

- สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ ไตรมาสที่ 2/2558

- เล็งอนาคตปาล์มไทย เมื่อต้องไต่บนเส้นลวด สศก. เจาะหลากมุมมอง ร่วมหาทางออกอุตสาหกรรมปาล์ม

- ภัยแล้งฉุดผลผลิตปาล์มลด กปน.ย้ำ เร่งแก้ไขปัญหารบซื้อปาล์ม-เดินหน้า พ.ร.บ. เต็มที่

- รายงานการสำรวจปลาป่น ครั้งที่ 1/2558

- การดำเนินงานของภาครัฐในการปรับแก้ไขปัญหาการหำประมงผิดกฎหมาย

 

  Download File pdf      อ่านแบบ Online Flip Book

Tuesday, July 21, 2015

วารสารธุรกิจอาหารสัตว์ เล่มที่ 162 ประจำเดือน พ.ค.-มิ.ย. 2558


By tfma @ 9:36 AM :: 362 Views :: 4 Comments ::

- ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดเขตเหมาะสมสำหรับการเลี้ยงสัตว์

- เศรษฐกิจการเลี้ยงปลากะพงขาวในบ่อ จังหวัดฉะเชิงเทรา

- ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 1 ปี 2558 และแนวโน้มปี 2558

- ผลพยากรณ์การผลิต ข้าวนาปี, ข้าวนาปรัง, ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, ถั่วเหลือง,  มันสำปะหลัง, ไก่เนื้อ,  สุกร,  กุ้งขาวแวนนาไม

- สถานการณ์ถั่วเหลือง กากถั่วเหลือง และปลาป่น

- เสวนา "วิกฤตการณ์ไข้หวัดนกต่ออุตสาหกรรมไก่เนื้อและเนื้อไก่ไทย"

- สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นำทีมสมาคม-เอกชน สนองนโยบายรัฐ แก้ปัญหาประมง และค้ามนุษย์

- เกษตรอุตสาหกรรมไทยก้าวไกลสู่ CLMV

  Download File pdf       อ่านแบบ Online Flip Book

Tuesday, May 19, 2015

วารสารธุรกิจอาหารสัตว์ เล่มที่ 161 ประจำเดือน มี.ค.-เม.ย. 2558


By tfma @ 1:51 PM :: 506 Views :: 7 Comments ::

- 123 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มุ่งมั่นดำเนินงานเพื่อเกษตรกร

- ประมงเดินหน้านำร่องใช้ระบบควบคุม แจ้งเข้า-ออกเรือประมง (Port in-Port out)

- กรมประมง..เดินหน้าปฏิบัติการปลดล็อกการทำประมง IUU

- สรุปรายงานการเข้าร่วมงานเสวนา เรื่อง อุตสาหกรรมปศุสัตว์..ยั่งยืน หรือ ย่ำแย่??

- รายงานการสำรวจข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 1/2558

- 72 ปี สัตวบาล กับความก้าวหน้าทางโภชนศาสตร์สัตว์

- ฟิลิปปินส์เป็นผู้ปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรมรายใหญ่ของโลก

 

 

  Download File pdf       อ่านแบบ Online Flip Book

Sunday, March 15, 2015

วารสารธุรกิจอาหารสัตว์ เล่มที่ 160 ประจำเดือน ม.ค.-ก.พ. 2558


By tfma @ 12:13 PM :: 754 Views :: 3 Comments ::

- Thailand Focus ไทยยึดแชมป์ ส่งออกข้าวโลก
- กุ้งไทยระทึก "ใบเหลือง-เลิกจีเอสพี" ชะตากรรมที่หนักกว่าโรคตายด่วน
- ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนในระยะ 7 ปี (พ.ศ. 2558-2564)
- รมว. เกษตรฯ เผย กม.ประมงฉบับใหม่ และแผนฯ แก้ไขปัญหาทำประมงผิด กม.
- สถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญ และแนวโน้มปี 2558
- การบริหารจัดการองค์ความรู้การเพาะฟักกุ้งขาวแวนนาไม ตามมาตรฐาน จีเอพี
- ผู้นำเข้าอียู-ญี่ปุ่น บีบไก่ไทยลดราคา รับค่าเงินยูโร-เยนอ่อนตัว คาดปีนี้ส่งออก 6 แสนตัน
- 4 บิ๊กค้าไข่ไก่ พร้อมใจกู้วิกฤติ! เก็บ Egg เข้าห้องเย็น/ดันส่งออก/ผู้เลี้ยงยื่น 6 ข้อรัฐบาล
- ส่งออกไก่เนื้อฝันหวาน อนาคตสดใส ลุ้นโกยรายได้ 8.2 หมื่นล้าน
- เกาหลีใต้ 'ปลดล็อก' นำเข้าไก่ไทย มิ.ย. นี้
- การตรวจสอบยาในอาหารสัตว์ด้วยชุดทดสอบ
- ตารางประมาณการประชากรสัตว์, ปริมาณอาหารสัตว์ และการใช้วัตถุดิบ ปี 2558

  Download File pdf       อ่านแบบ Online Flip Book

Tuesday, January 13, 2015

วารสารธุรกิจอาหารสัตว์ เล่มที่ 159 ประจำเดือน พ.ย.-ธ.ค. 2557


By tfma @ 3:14 PM :: 593 Views :: 9 Comments ::

- ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 3 ปี 2557 และแนวโน้ม ปี 2557

- สรุปการเสวนาระดมความคิดเห็น "เดินหน้ายกระดับมาตรฐานการผลิตข้าวไทย
โอกาสอุตสาหกรรมเกษตรไทยสู่ตลาดโลกอย่างยั่งยืน"

- สถานการณ์ สุกร ไก่เนื้อ ไข่ไก่  กากถั่วเหลือง  ปลาป่น กุ้งขาวแวนนาไม

- พืชอาหารสัตว์ พลังงานสีเขียว

- "แมลง" ความหวังแหล่งโปรตีนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ยั่งยืน

- การจัดการและควบคุมพีเอชของน้ำในระหว่างการเลี้ยงกุ้ง

- 58 ประมง...ชูนโยบาย "เพิ่มผลผลิตกุ้งทะเลแบบก้าวกระโดด"
แก้ปัญหาขาดแคลน หลังโดน EMS ถล่ม หวังขยับยอดผลผลิต 400,000 ตัน

  Download File pdf       อ่านแบบ Online Flip Book

 

Monday, January 12, 2015

วารสารธุรกิจอาหารสัตว์ เล่มที่ 158 ประจำเดือน ก.ย. - ต.ค. 2557


By tfma @ 2:50 PM :: 281 Views :: 7 Comments ::

- 7 สมาคมปศุสัตว์ ยืนยันผลิตเนื้อสัตว์ด้วยมาตรฐานอาหารปลอดภัย

- ทางออกประมงไทย เมื่อมนุษย์และทะเลถูกกระทำ

- สถานการณ์ปลาป่น - ถั่วเหลือง - กากถั่วเหลือง

- รายงานการสำรวจข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ครั้งที่ 2/2557

- สถานการณ์สินค้ากุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557

- แนวโน้มผู้บริโภคของโลกปี 2557

 

 

 

 

  Download File pdf       อ่านแบบ Online Flip Book

 

 

Previous Page | Next Page
 
 
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

43 ไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้อง 170 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา สาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ : 02-6756263-4 โทรสาร : 02-6756265
อีเมล์ : tfma44@yahoo.com
Copyright 2008 by Thai Feed Mill Association