Register / Login   
     
 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : วารสารธุรกิจอาหารสัตว์  
วารสารธุรกิจอาหารสัตว์
   

Current Articles | Categories | Search | Syndication

Thursday, March 02, 2017

วารสารธุรกิจอาหารสัตว์ เล่มที่ 172 ประจำเดือน ม.ค.- ก.พ. 2560


By tfma @ 4:12 PM :: 97 Views :: 0 Comments ::

- ภาคเกษตรปี 60 ฟื้นตัว  "สภาพอากาศ-ตลาดโลกหนุน"

- เกษตรฯ ย้ำ ปี 60 ยังต้องร่วมใจประหยัดน้ำลดความเสี่ยงปัญหาขาดแคลนในอนาคต

- ปศุสัตว์เร่งแก้ไขปัญหาโรงฆ่า หัวงยกระดับไทยสู่มาตรฐาน 4.0

- ผลผลิตสินค้าเกษตรล้นโลก ข้าว-มัน-ยาง ปี 60 หืดจับ ไก่-กุ้ง โตแต่เสี่ยง

- รัฐให้สิทธิ์นำเข้าถั่วเหลืองภาษี 0% และซื้อผลผลิตภายในประเทศสูงขึ้น 2 บาท

- 3 ชาติรุมนำเข้าไข่ไก่ไทย

- จ่อปรับ พรก ประมง แก้ไขไอยูยู เอาผิด "เครื่องติดตามเรือล่ม"

- ด่วนกรมปศุสัตว์ประกาศแล้ว ห้ามใช้ COLISTIN ในฟาร์มอย่างเด็ดขาด

  Download File pdf       อ่านแบบ Online Flip Book

Thursday, January 05, 2017

วารสารธุรกิจอาหารสัตว์ เล่มที่ 171 ประจำเดือน พ.ย.- ธ.ค. 2559


By tfma @ 4:36 PM :: 100 Views :: 1 Comments ::

- ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2559 และแนวโน้มปี 2560

- เอกสารวิชาการเรื่อง คุณภาพและมาตรฐานขนสัตว์ปีกป่นของประเทศไทย

-  เลี้ยงไก่ไม่จำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะ

-  8 สมาคมประมงไทยร่วมมือภาครัฐ ใช้มาตรฐานสากลพัฒนาพื้นที่ประมงเขตอ่าวไทย

- มะกันประกาศกฎหมาย ตามสอบสินค้าประมงนำเข้า ดีเดย์ปีใหม่ 61

- เอกสารวิชาการเรื่อง การศึกษาสภาวะการปนเปือนสารซัลโมเนลลาในวัตถุดิบอาหารสัตว์ของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย

 

  Download File pdf      อ่านแบบ Online Flip Book

Tuesday, November 01, 2016

วารสารธุรกิจอาหารสัตว์ เล่มที่ 170 ประจำเดือน ก.ย.- ต.ค. 2559


By tfma @ 2:40 PM :: 105 Views :: 0 Comments ::

- ไทยพ้นวิกฤติ ด้วยศาสตร์พระราชา

- แผนพัฒนาเกษตรฉบับ 12 รับยุคไทยแลนด์ 4.0

-  เฮ! เกาหลีเปิดประเทศ รับไก่ไทยครั้งแรกรอบ 12 ปี หลังเจอไข้หวัดนกระบาด

- รายงานการสำรวจข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 3/2559

- ไทยรุกเจรจาพม่าร่วมทุนทำประมง ส่งออกเฮ! โสมขาวยันพร้อมนำเข้าไก่สดภายในสิ้นปี

- การพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุ้งของซีพีเอฟ

- VIV Asia 2017-วิฟ เอเชีย 2017 สุดยอดงานนิทรรศการด้านปศุสัตว์ครบวงจร

- 13th S.E. Asia US Agricultural Cooperators Conference 2016 Cebu, Philippines-1st August, 2016

 

  Download File pdf      อ่านแบบ Online Flip Book

Friday, September 23, 2016

วารสารธุรกิจอาหารสัตว์ เล่มที่ 169 ประจำเดือน ก.ค.- ส.ค. 2559


By tfma @ 5:14 PM :: 166 Views :: 0 Comments ::

- ค้าน (ร่าง) พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์

- นโยบายรัฐ...ทำลายอุตสาหกรรมไก่

- "ไข่ไก่" อาหารมหัศจรรย์ ทานวันละกี่ฟองดี?

- พาณิชย์ระบายข้าวตามเป้า มั่นใจ ส่งออกเกิน 9 ล้านตัน

- 3 สมาคมไก่ไข่ ร่วมรณรงค์คนไทยกินไข่ ตั้งเป้าปี 61 บริโภค 300 ฟอง

- "Agri-Map" เครื่องมือสู่การพัฒนาวงการเกษตรไทย

- ชูมาตรฐาน 'จีเอพี' ปูทางเกษตร 4.0

- ปลดล็อก TIER 3 ประมงไทยสดใส

 

 

  Download File pdf      อ่านแบบ Online Flip Book

Friday, June 10, 2016

วารสารธุรกิจอาหารสัตว์ เล่มที่ 168 ประจำเดือน พ.ค.- มิ.ย. 2559


By tfma @ 3:57 PM :: 800 Views :: 30 Comments ::

- สัมมนาเสริมสร้างศักยภาพกุ้งไทย

- สภาเกษตรค้านร่วมทีพีพีแฉเปิดทางพืชจีเอ็มโอขายในไทย

- สถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญ และแนวโน้มปี 2559

- เลี้ยงกุ้งให้สำเร็จด้วยแนวทาง 3 สะอาด

- มาตรฐานสินค้าเกษตร(มกษ.6903-2558) การปฎิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่พันธ์ุ

 

 

 

 

 

  Download File pdf       อ่านแบบ Online Flip Book

 

Monday, May 09, 2016

วารสารธุรกิจอาหารสัตว์ เล่มที่ 167 ประจำเดือน มี.ค.- เม.ย. 2559


By tfma @ 5:09 AM :: 431 Views :: 26 Comments ::

- Tracebility เจาะลึกระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าประมง EU

- ส่อเลื่อนนาปี เป็นกลาง ก.ค. ยืนเป้า 24 ล้านตัน

- ต้นทุนการผลิตพืชปี 59 ราคาลดลง แต่ค่าแรงยังทรงตัว

- สภาหอการค้า จัดสัมมนาเรื่อง ธุรกิจปศุสัตว์

- รัฐชู ศกอ.ทำเกษตรผสมผสาน นำร่องเลี้ยงกุ้งขาวในบ่อน้ำจืด

- งานวันกุ้งสุราษฏร์ฯ เรียกคืนความเชื่อมั่นการกลับมาของกุ้งไทย

- กระแส ออแกนิค ดันอุตสาหกรรมวัตถุกันเสียจากธรรมชาติ

- สภาหอการค้า องค์การสะพานปลา จับมือร่วมภาคเอกชนไทย

 

 

  

  Download File pdf    อ่านแบบ Online Flip Book

 

Monday, March 28, 2016

วารสารธุรกิจอาหารสัตว์ เล่มที่ 166 ประจำเดือน ม.ค.- ก.พ. 2559


By tfma @ 12:10 PM :: 328 Views :: 24 Comments ::

 - สรุปการประชุมแก้ไขปัญหาหมอกควันจากการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร
  - พานิชย์กำหนดแนวทางการบริหารจัดการมันสำปะหลังเพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกร
  - สรุปสารสนเทศ สินค้าเกษตร ไตรมาส 4 ปี 58
  - สถานการณ์ถั่วเหลือง
  - สถานการณ์กากถั่วเหลือง
  - สถานการณ์ปลาป่น
  - แนวโน้มปศุสัตว์ของโลกและไทย ปี 2016
  - สรุปความเลื่อนไหวภาคปศุสัตว์ของโลก และไทย ปี 2015
  - NTB ปัจจัยท้าทายอุตสาหกรรมส่งออกอาหารไทย
  - เอกชนหนุนสุดตัวไทยต้องเข้า TPP ผลประโยชน์มหึมา
  - แค่ 10% อุตสาหกรรมเจอผลกระทบเข้า TPP
  - สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกร-สัตว์ปีก ยืนยันอุตสาหกรรมหมู-ไก่ ผลิตได้มาตรฐาน
  - กรมปศุสัตว์ จับมือโรงฆ่าสุกร ตรวจสอบการลักลอบใช้สารเร่งเนื้อแดง รู้ทันในห้านาที
  - กกร.ร่วมเอกชนแจงการดำเนินการภาคเอกชนในการแก้ปัญหาประมงและค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
  - นำร่องประกาศใช้ระบบตรวจสอบแหล่งที่มาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

 

  Download File pdf    อ่านแบบ Online Flip Book

 

Tuesday, December 29, 2015

วารสารธุรกิจอาหารสัตว์ เล่มที่ 165 ประจำเดือน พ.ย.- ธ.ค. 2558


By tfma @ 5:10 PM :: 326 Views :: 4 Comments ::

- การแถลงข่าว เรื่อง "ประเมิน 5 ปี ภาคการผลิตไทยภายใต้ AEC"
- เปิดงานวันไข่โลก ปี 2558 "World Egg Day 2015"  300 คน/ฟอง/ปี
-ประชาคมร่วมกับสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย หาแนวทางจัดการปัญหาหมอกควันไฟป่า
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจเข้มกระบวนการผลิตนมของสหกรณ์
- ส่งออกอาหารสัตว์ไปจีนยังสดใส
- กระทรวงเกษตรฯ จัดสัมนา ภาวะเศรษฐกิจ ปี 2558 และแนวโน้มปี 2559
- VPF Farm ฟาร์มสุกรครบวงจรแห่งเชียงใหม่เตรียมขยายสู่ค้าปลีก
- กำไรที่หาได้ง่ายจากระบบป้องกันทางชีวภาพจริงหรือ?
- การจัดการสารพิษจากเชื้อราในโรงงานอาหารสัตว์
- รายงานการสำรวจข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 3/2558
- รายงานการสำรวจข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 4/2558
- พ.ร.ก. ประมงฉบับใหม่บังคับใช้วันนี้- "สมคิด"ติงภาคธุรกิจ
- โรคติดเชื้อไมโครสปอริเดียในกุ้งขาว
- งานวันกุ้งกระบี่ 58 เน้น เทคนิคเพื่อความยั่งยืน
- เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรยื่นหนังสือนายกฯ ขอคัดค้านการเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิก TPP

 

  Download File pdf    อ่านแบบ Online Flip Book

 

Tuesday, November 17, 2015

วารสารธุรกิจอาหารสัตว์ เล่มที่ 164 ประจำเดือน ก.ย.- ต.ค. 2558


By tfma @ 4:30 PM :: 429 Views :: 25 Comments ::

 
- สถานการณ์สินค้าเกษตรเดือนกันยายน และแนวโน้มเดือนตุลาคม 2558
- ประมงมั่นใจหลุดใบเหลืองแน่ อียูต่ออายุ 6 เดือน-คู่ค้าเชื่อมั่น
- จากคนปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถึงอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และคนกินเนื้อสัตว์
- หวั่นอากาศแปรปรวนกระทบภาคเกษตร ต้องพัฒนาเทคโนโลยีเข้าสู้ รุกรับมือในอนาคต
- สถานการณ์ และแนวโน้มวัตถุดิบอาหารสัตว์ ปี 59
- สถานการณ์สินค้าถั่วเหลือง-กากถั่วเหลือง-ปลาป่น-ไก่เนื้อ-สุกร-ไข่ไก่-กุ้งขาวแวนนาไม
- ไข่ไทยเชิดหน้าพาเหรดขายฮ่องกง
- เร่งรัฐออกมาตรการช่วยชาวไร่มัน
- กรมปศุสัตว์-ฝรั่งเศสแก้เชื้อดื้อยา ระบุทำลายทิ้งหากหวัดนเพื่อนบ้านระบาดสู่ไทย
- เอกชนคว่ำร่าง พ.ร.บ. มันฉบับใหม่
- สรุปการประชุมแก้ไขปัญหาหมอกควันจากการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร
- รายงานการสำรวจข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 2/2558
- ปัญหาใหม่ของกุ้ง
- ไอยูยู ลามสหรัฐฯ จ้องเล่นงานไทย ออกกฎหมายตรวจเข้ม กุ้ง-ทูน่า

 

  Download File pdf      อ่านแบบ Online Flip Book

Wednesday, September 16, 2015

วารสารธุรกิจอาหารสัตว์ เล่มที่ 163 ประจำเดือน ก.ค.-ส.ค. 2558


By tfma @ 10:57 AM :: 465 Views :: 26 Comments ::

- รายงานการประชุมเสวนาโต๊ะกลม "ความจริงเรื่องข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กับทางออกเพื่อประเทศไทย"

- การอภิปรายยุทธศาสตร์ข้าวโพดภาครัฐ ภายใต้การประชุมข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 37

- สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ ไตรมาสที่ 2/2558

- เล็งอนาคตปาล์มไทย เมื่อต้องไต่บนเส้นลวด สศก. เจาะหลากมุมมอง ร่วมหาทางออกอุตสาหกรรมปาล์ม

- ภัยแล้งฉุดผลผลิตปาล์มลด กปน.ย้ำ เร่งแก้ไขปัญหารบซื้อปาล์ม-เดินหน้า พ.ร.บ. เต็มที่

- รายงานการสำรวจปลาป่น ครั้งที่ 1/2558

- การดำเนินงานของภาครัฐในการปรับแก้ไขปัญหาการหำประมงผิดกฎหมาย

 

  Download File pdf      อ่านแบบ Online Flip Book

Previous Page | Next Page
 
 
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

43 ไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้อง 170 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา สาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ : 02-6756263-4 โทรสาร : 02-6756265
อีเมล์ : tfma44@yahoo.com
Copyright 2008 by Thai Feed Mill Association