Register / Login   
     
 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าว  
Menu Link
   

ราคา ข้อมูล กฎหมาย บทความ

 
 
Text/HTML
   
 
 
ข่าว
   

Current Articles | Categories | Search | Syndication

Friday, October 20, 2017

(20 ต.ค. 60) พาณิชย์เปิดยื่นคำขอรับการจัดสรรนำเข้าสินค้ากากถั่วเหลือง


By tfma @ 9:18 AM :: 12 Views :: 1 Comments :: :: ข่าวอาหารสัตว์

พาณิชย์เปิดยื่นคำขอรับการจัดสรรนำเข้าสินค้ากากถั่วเหลืองเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเพื่อมนุษย์บริโภค และเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ ตามความตกลงการเกษตรตามโควตา WTO ปี 2560 ปริมาณ 2.3แสนตัน...

Read More..
Friday, October 20, 2017

(20 ต.ค. 60) พาณิชย์ติดตามราคาสินค้าเกษตรอย่างใกล้ชิด-กำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรยกระดับราคาให้สูงขึ้น


By tfma @ 9:13 AM :: 11 Views :: 0 Comments :: :: ข่าวอาหารสัตว์

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิต สินค้าเกษตรเพื่อส่งออกที่สำคัญ ราคาที่เกษตรกรขายได้จะปรับตัวขึ้นลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดโลก...

Read More..
Wednesday, October 18, 2017

(18 ต.ค. 60) “พาณิชย์” เผยมาตรการดันราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์-มันสำปะหลัง ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย


By tfma @ 10:15 AM :: 20 Views :: 0 Comments :: :: ข่าวอาหารสัตว์

“พาณิชย์” เผยมาตรการดันราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลังประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ล่าสุดราคาปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง...

Read More..
Monday, October 16, 2017

(16 ต.ค. 60) ธ.ก.ส.เล็งขยายประกันนาข้าวครอบคลุมต้นทุนการผลิต–ดึงข้าวโพด โคนม เข้าร่วมด้วย


By tfma @ 4:17 PM :: 13 Views :: 0 Comments :: :: ข่าวอาหารสัตว์

ธ.ก.ส. ร่วมกับกระทรวงการคลัง มูลนิธิอาจารย์ป๋วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกันศึกษาเพื่อพัฒนาการทำประกัน ให้ครอบคลุมความเสียหายใกล้เคียงกับต้นทุนการผลิตที่อยู่ในระดับ 4,000 บาทต่อไร่...

Read More..
Wednesday, October 11, 2017

(11 ต.ค. 60) ครม.ไฟเขียวระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 8.4 หมื่นตัน


By tfma @ 9:01 AM :: 25 Views :: 0 Comments :: :: ข่าวอาหารสัตว์

ครม.มีมติรับทราบการระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คงเหลือโครงการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2551/52 จำนวน 94,168.98 ตัน...

Read More..
Monday, October 09, 2017

(9 ต.ค. 60) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทำปุ๋ยเจลบีด ลดต้นทุนปลูกมันสำปะหลัง


By tfma @ 8:56 AM :: 14 Views :: 1 Comments :: :: ข่าวอาหารสัตว์

การใส่ปุ๋ยในไร่มันสำปะหลัง แม้จะมีการนำดินไปตรวจวิเคราะห์ เพื่อให้ใส่ปุ๋ยตรงตามความต้องการของพืชแล้วก็ตาม แต่ผลผลิตที่ได้กลับไม่ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้...

Read More..
Thursday, October 05, 2017

(5 ต.ค. 60) พาณิชย์ขอถอนวาระครม. ยังไม่รีบลดภาระฝากข้าวโพดเสื่อม


By tfma @ 4:12 PM :: 27 Views :: 5 Comments :: :: ข่าวอาหารสัตว์

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 3 ต.ค.ที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ขอถอนเรื่องการระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คงเหลือโครงการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2551/2552 จำนวน 94,168 ตัน...

Read More..
Monday, October 02, 2017

(2 ต.ค. 60) พาณิชย์ชงครม.อุ้มข้าวโพดเลี้ยงสัตว์


By tfma @ 4:45 PM :: 31 Views :: 2 Comments :: :: ข่าวอาหารสัตว์

กระทรวงพาณิชย์ เตรียมเสนอ ที่ประชุมครม. เร็วๆ นี้อนุมัติงบ 45 ล้านบาท ชดเชยดอกเบี้ย 3% อุ้มสหกรณ์การเกษตรซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์...

Read More..
Friday, September 29, 2017

(29 ก.ย. 60) “ข้าวราคาดิ่ง” เร่งเก็บยุ้งฉาง


By tfma @ 10:51 AM :: 19 Views :: 3 Comments :: :: ข่าวอาหารสัตว์

สถานการณ์การผลผลิตข้าวในมุม นายหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฎ เลขาธิการสมาคมโรงสีข้าวไทย คาดการณ์ว่า ผลผลิตข้าวเปลือกปี 2560/2561 จะมีปริมาณเพิ่มขึ้น ประมาณ 20% จากปีก่อน...

Read More..
Wednesday, September 27, 2017

(27 ก.ย. 60) ครม.อนุมัติ 1.4 พันล้าน ให้ชาวนาเปลี่ยนใจปลูกข้าวโพด 2 พันบาท/ไร่


By tfma @ 9:15 AM :: 28 Views :: 1 Comments :: :: ข่าวอาหารสัตว์

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติการดำเนินโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนาปี 2560/61...

Read More..
Previous Page | Next Page
 
 
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

43 ไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้อง 170 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา สาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ : 02-6756263-4 โทรสาร : 02-6756265
อีเมล์ : tfma44@yahoo.com
Copyright 2008 by Thai Feed Mill Association