Wednesday, January 13, 2021
(14 ม.ค. 64) ไข้หวัดนกระบาดหนัก สร้างความสูญเสียสูงสุดในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น!
By tfma @ 8:50 PM :: 28 Views :: 0 Comments :: :: ข่าวอาหารสัตว์

การระบาดของไข้หวัดนก (Avian Influenza: AI) ในญี่ปุ่นครั้งล่าสุดนี้นับว่าเลวร้ายที่สุดเท่าที่มีการบันทึกไว้ โดยในช่วงเวลาเพียงสองเดือนก็ต้องมีการทำลายสัตว์ปีกจำนวนกว่า 3 ล้านตัว และครอบคลุมพื้นที่การระบาดถึงหนึ่งในสี่ของประเทศ ซึ่งในเดือนตุลาคม 2563 ที่จังหวัดโคจิ สัตว์ปีกในฟาร์มผลิตไข่จำนวนกว่า32,000 ตัว ถูกฆ่าและฝังหลังจากตรวจพบเชื้อ AI และในเดือนต่อมา ที่จังหวัดคางาวะ มีรายงานจำนวนสัตว์ปีกที่ติดเชื้อ AI เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้สัตว์ปีกจำนวนกว่า 30,000 ตัวถูกกำจัดทิ้งไป แม้ว่ามีรายงานยืนยันว่าโรค AI สายพันธุ์ที่แพร่ระบาดครั้งนี้ไม่สามารถติดต่อจากสัตว์สู่คนได้เมื่อมีการบริโภคไข่และเนื้อจากสัตว์ที่ติดโรค แต่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั่วโลกก็กังวลว่าเชื้อ AI อาจเกิดการกลายพันธุ์จนสามารถติดต่อสู่คน ซึ่งอาจพัฒนาจนสามารถติดต่อจากคนสู่คนได้อย่างเช่นเชื้อไวรัส COVID  ที่กำลังเกิดการแพร่ระบาดไปทั่วโลกในขณะนี้

ที่มา : https://euromeatnews.com/Article-Japan-fights-to-contain-the-worst-bird-flu-outbreak/4369  

สรุปโดย : มกอช. https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7343