Register / Login   
     
 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : หน้าแรก/Home  
รับสมัครงาน
   

ตำแหน่งงาน :    เจ้าหน้าที่สมาคม    
จำนวน :    1 ตำแหน่ง

ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครงาน

 
 
Menu Link
   

ราคา ข้อมูล กฎหมาย บทความ

 
 
วารสารอาหารสัตว์/E-MAGAZINE
     
 
E-Magazine Sponsor
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
ข่าวกิจกรรมสมาคม/ACTIVITIES
   
(31 พ.ค. 61) สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยให้การต้อนรับ U.S. Soybean Export Council (USSEC) ...
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยให้การต้อนรับ U.S. Soybean Export Council (USSEC) เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นร่วมกันในประเด็นสถานการณ์วัตถุดิบปัจจุบัน...
 
(25 เม.ย. 61) สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ให้การต้อนรับนักวิชาการจากมหาวิทยาลัย South Dakota...
นายสมภพ เอื้อทรงธรรม รองเลขาธิการสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย พร้อมด้วย สัตวแพทย์หญิงบุญญิตา รุจทิฆัมพร อนุกรรมการวิชาการ สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ให้การต้อนรับ Dr. Robert Thaler's นักวิชาการจากมหาวิทยาลัย South Dakota และ Mr. Caleb Wurth , Assistan...
 
(2 เม.ย. 61) ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ณ โรงแรมมลเฑียร ริเวอร์ไซด์ พระราม 3...
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ณ โรงแรมมลเฑียร ริเวอร์ไซด์ พระราม 3 เพื่อรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมตลอดทั้งปี 2560...
 

 
 
ข่าวอาหารสัตว์/ANIMAL FEED NEWS
   
(6 ก.ค. 61) ชาวไร่ลุ้นราคาสับปะรดดีด “พาณิชย์” ดึงเอกชนร่วมซื้อลุ้นราคาสับปะรดขยับขึ้น หลังพาณิชย์อัดมาตรการดึงซัพพลายส่วนเกินออกจากตลาด...
นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า มั่นใจว่าต้นเดือนกรกฎาคม 2561 นี้ สถานการณ์สับปะรดจะค่อย ๆ คลี่คลายกลับเข้าสู่ภาวะปกติ...
 
(2 ก.ค. 61) หัวมันสำปะหลังชอตทั่วอาเซียน โรคใบด่างคุกคาม-ราคาพุ่ง 3 บาท/กก....
พาณิชย์ถก 4 ชาติอาเซียน หวั่นชอร์ตซัพพลายหัวมัน ดันราคาพุ่ง คาดการณ์ผลผลิตมันสำปะหลังปี’ 61 มีเพียง 44 ล้านตัน ส่งผลราคามัน กก.ละ 3.15 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี...
 
(25 มิ.ย. 61) ข้าวโพดอาร์เจนตินาทะลัก! ลักลอบนำเข้าขายในไทย...
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยเตือนสมาชิกงดซื้อข้าวโพดผิดกฎหมาย หลังได้รับร้องเรียนว่าขณะนี้มีกระบวนการนำข้าวโพดจากประเทศอาร์เจนตินาสวมสิทธิ์ขายเป็นข้าวโพดไทย...
 

 
 
ข่าวอื่นๆ/OTHER NEWS
   
(6 ก.ค. 61) ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพประชุม “SeaWeb Seafood Summit” ปีหน้า...
ในวันนี้ 5 ก.ค. กระทรวงการต่างประเทศ แถลงว่า ประเทศไทยร่วมกับองค์กร SeaWeb จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม “SeaWeb Seafood Summit” ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน 2562 ที่กรุงเทพมหานคร...
 
(2ก.ค. 61) กรมการค้าภายในชี้แจง การแก้ไขปัญหาสับปะรดราคาตกต่ำ...
กรมการค้าภายในชี้แจง การแก้ไขปัญหาสับปะรดราคาตกต่ำ คาด ผลผลิต-ระดับราคาขายจะเริ่มค่อย ๆ คลี่คลายกลับสู่ภาวะปกติ ก.ค.นี้...
 
(25 มิ.ย. 61) ก.เกษตรฯ เปิดพื้นที่ขาย 'กุ้งขาวแวนนาไม' ราคาถูก...
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดพื้นที่จำหน่ายกุ้งสดคุณภาพ ราคาถูก ส่งตรงจากเกษตรกรถึงมือผู้บริโภค 25 มิ.ย.นี้ กก.ละ 220 บาท...
 

 
 
ACFS Early Warning
     
 
ข่าวหนังสือพิมพ์จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร/OAE News
     
 
ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ 20 ปี
     
 
MEMBERS LINK
   

 
 

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์/PUBLIC RELATION
   
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยร่วมกับ VICTAM กำหนดจัดงาน Victam Asia 2016 ...
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยร่วมกับ VICTAM กำหนดจัดงาน Victam Asia 2016 โดยภายในงานมีการจัด 2nd ASEAN FEED & RICE SYMPOSIUM ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 - 17.00 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทคบา...
 
(12 ต.ค.58) บทความการค้ามนุษย์กับการใช้แรงงาน...
ปฏิญาณสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนได้ประกาศไว้ว่า บุคคลใดจะถูกบังคับให้เป็นทาส หรืออยู่ภาระจำยอมใดๆ มิได้ การเป็นทาสและการค้าทาสจะมีไม่ได้ทุกรูปแบบ ในประเทศไทยก็มีการณรงค์ต่อต้านการใช้แรงงานเด็กและการบังคั...
 
IDMA 2015 Fair...
6th International Flour ,Semolina ,Rice ,Corn ,Bulghur ,FeedMillingMachinery&Pulse ,Pasta ,Biscuit Technologies Exhibition (IDMA2015)  23-26 April 2015...
 

 
 
ข่าวประกาศ/ANNOUNCEMENT
   
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากร (ฉบับที่ 2)...
ประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่องการยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากร ตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก  (ฉบับที่ 2) 
 
ระเบียบการนำเข้ากากถั่วเหลือง ปี 2561-2563...
          ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิ์ชำระภาษีตามพันธะกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้อง...
 
(9 ม.ค.60) มติ ครม -การดำเนินการตามมติคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช...
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง)  ประธานกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช  เสนอ ดังนี้...
 
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ (ฉบับที่ 2)...
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ (ฉบับที่ 2)
 
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (ฉบับที่ 2)...
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
 

 
 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน/AEC INFO
     
 
ข่าวสารกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ/DTN News
   

DTN NEWS ALERT ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2559

DTN NEWS ALERT ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2559

DTN NEWS ALERT ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2559

DTN NEWS ALERT ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2559                                                                             

  อ่านทั้งหมด                                      

                                                                   

 
 
link หน่วยงานภาครัฐ
   
 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

 

กรมการค้าต่างประเทศ

www.thailandaec.com

 

 
 
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

43 ไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้อง 170 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา สาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ : 02-6756263-4 โทรสาร : 02-6756265
อีเมล์ : tfma44@yahoo.com
Copyright 2008 by Thai Feed Mill Association