pendik escort
antalya bayan escort
replica watches
huluhub.com
beylikduzu escort porno izle
Register / Login   
     
 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : หน้าแรก/Home  
รับสมัครงาน
   

ตำแหน่งงาน :    เจ้าหน้าที่สมาคม    
จำนวน :    1 ตำแหน่ง

ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครงาน

 
 
Menu Link
   

ราคา ข้อมูล กฎหมาย บทความ

 
 
วารสารอาหารสัตว์/E-MAGAZINE
     
 
E-Magazine Sponsor
   

 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

 

 
 
ข่าวกิจกรรมสมาคม/ACTIVITIES
   
(12 พ.ค.63) สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ส่งหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี...
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ได้มีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ขอให้พิจารณาช่วยเหลือลดผลกระทบต่อภาคปศุสัตว์และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องากนโยบายการบริหารจัดการสารเคมีทางการเกษตร (พาราควอต และคลอร์ไพริฟอส)...
 
(30 ม.ค. 63) งานแถลงข่าว VICTAM Asia and Animal Health & Nutrition...
คุณสมภพ เอื้อทรงธรรม รองเลขาธิการสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เข้าร่วมงานแถลงข่าว VICTAM Asia and Animal Health & Nutrition 2020 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท
 
(20-23 ม.ค. 63) การจัดอบรมเรื่อง “มาตรฐาน GMP+ ครั้งที่ 2”...
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ร่วมกับองค์กร GMP+ International และบริษัท Q-Point B.V.  จัดอบรมความรู้เรื่องมาตรฐาน GMP+ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-23 มกราคม 2563
 

 
 
ข่าวอาหารสัตว์/ANIMAL FEED NEWS
   
(3 ส.ค. 63) Covid-19 ทำพิษ โรมาเนียสั่งปิดโรงฆ่าสัตว์...
โรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโรมาเนีย จำเป็นต้องปิดดำเนินการชั่วคราวประมาณ 1 สัปดาห์ เนื่องมาจากการตรวจพบพนักงานชาวเวียดนาม 7 ราย ติดเชื่อ COVID-19
 
(3 ส.ค. 63) Spanish government sets subsidies level for pig producers...
The state aid is of €10 million and is directed only to Iberian pig breeders in Spain.
 
(31 ก.ค. 63) ผู้เลี้ยงหมูใต้ ย้ำขายหมูหน้าฟาร์มไม่เกิน 80 บาท พร้อมจัด “หมูธงฟ้า”...
เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูใต้ยืนหยัดดูแลผู้บริโภค ย้ำขายหมูหน้าฟาร์มไม่เกิน 80 บาท พร้อมจับมือพาณิชย์-สมาคม
 

 
 
ข่าวอื่นๆ/OTHER NEWS
   
(30 ก.ค. 63) Brazilian poultry exports expected to grow 48% until 2029...
The outlook for the Brazilian poultry industry is positive. The Fiesp (Industry Federation of São Paulo State) expects an increase of 29% in production and 48% in exports during this decade.
 
(29 ก.ค. 63) สินค้าปศุสัตว์ ความหวังหลังโควิด ...
สินค้าปศุสัตว์ ถือเป็นความหวังหลังวิกฤติโควิด และยังคงเห็นโอกาสในสินค้าเกษตรที่ยังเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคทั่วโลก ตราบใดที่คนยังต้องบริโภค
 
(24 ก.ค. 63) ญี่ปุ่นเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจกักกันผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ผิดกฎหมาย...
กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจกักกันผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ผิดกฎหมาย
 

 
 
ACFS Early Warning
     
 
ข่าวหนังสือพิมพ์จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร/OAE News
     
 
ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ 20 ปี
     
 
MEMBERS LINK
   

 
 

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์/PUBLIC RELATION
   
(21 ก.ค. 63) ข่าวสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 9/2563...
ข่าวสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 9/2563
 
(21 ก.ค. 63) ข่าวสมาคมนักอาหารสัตว์ไทย ฉบับที่ 6/2563...
ข่าวสมาคมนักอาหารสัตว์ไทย ฉบับที่ 6/2563
 
(2 ก.ค. 63) ข่าวสมาคมผู้เลี้ยงไก่พันธ์...
รายงานสถานการณ์ประจำสัปดาห์ที่ 27/2563
 

 
 
ข่าวประกาศ/ANNOUNCEMENT
   
(ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม) เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563...
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 117 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563
 
(ประกาศกระทรวงแรงงาน) เรื่อง ให้ข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้เข้าสู่การชี้ขาดของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ฯ...
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ให้ข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้เข้าสู่การชี้ขาดของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์และห้ามนายจ้างปิดงานหรือลูกจ้างนัดหยุดงานในระหว่างประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามกฎหมายว่าด้วยการบริหาร...
 
(ประกาศกระทรวงพาณิชย์) คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 12 และ 15 ปี 2563...
กระทรวงพาณิชย์ได้มีประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ปี 2563  
 
(ประกาศกระทรวงพาณิชย์) ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ปี 2562...
กระทรวงพาณิชย์ได้มีประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง การแจ้งราคา ปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชี  ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2562 ดาวน์โหลดรายละเอียดพร้อมแบบฟอร์ม คลิก...
 
(ประกาศกรมปศุสัตว์) ประกาศเกี่ยวกับอาหารสัตว์ผสมยา...
ลำดับประกาศที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์ผสมยา จำนวน 6 ฉบับ
 

 
 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน/AEC INFO
     
 
สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี
     
 
link หน่วยงานภาครัฐ
   
 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

 

กรมการค้าต่างประเทศ

www.thailandaec.com

 

 
 
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

43 ไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้อง 170 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา สาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ : 02-6756263-4 โทรสาร : 02-6756265
อีเมล์ : tfma44@yahoo.com
Copyright 2008 by Thai Feed Mill Association