pendik escort
antalya bayan escort
replica watches
beylikduzu escort porna
kartal escort
gaziantep escort
istanbul rus escort
Register / Login   
     
 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : หน้าแรก/Home  
รับสมัครงาน
   

ตำแหน่งงาน :    เจ้าหน้าที่สมาคม    
จำนวน :    1 ตำแหน่ง

ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครงาน

 
 
Menu Link
   

ราคา ข้อมูล กฎหมาย บทความ

 
 
วารสารอาหารสัตว์/E-MAGAZINE
     
 
E-Magazine Sponsor
   

 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
ข่าวกิจกรรมสมาคม/ACTIVITIES
   
(28 ธ.ค. 63) สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตวืไทยเข้าร่วมการประชุม Thai SCP Network ครั้งที่ 2/2563...
คุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Thai SCP Network ) ครั้งที่ 2/2563
 
(24 พ.ย. 63) สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยให้การต้อนรับผู้แทนจากสถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย...
คุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย คุณสมภพ เอื้อทรงธรรม รองเลขาธิการ และคุณพน สุเชาว์วณิช กรรมการ ได้ต้อนรับ Mr.Mark Smithson, Deputy Director, คุณเหมือนฝัน เรืองวิริยะ, Trade Manager-Agri Tech และคุณพาฝัน อำนายสวัสดิ์ Trade Ass...
 
(15 และ 22 ก.ค. 63) การจัดอบรมมาตรฐาน GMP+ ครั้งที่ 3...
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ร่วมกับองค์กร GMP+ International และ สถานทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ร่วมกันจัดอบรม GMP+ webinar online ภายใต้โครงการ Orange Knowledge Transfer Programme ขึ้นเมื่อวันพุธที่ 15 และ 22 กรกฎาคม 2563
 

 
 
ข่าวอาหารสัตว์/ANIMAL FEED NEWS
   
(18 ม.ค. 64) ญี่ปุ่นกำหนด MRLs สำหรับ Fipronil...
ญี่ปุ่นมีประกาศการแจ้งเวียนที่อาจกระทบต่อการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทย คือ การประกาศบังคับใช้ค่า MRLs ของวัตถุเจือปนอาหารสัตว์Fipronil
 
(18 ม.ค. 64) ASF-โควิด วัตถุดิบอาหารสัตว์เพิ่ม ทุกข์คนเลี้ยงหมู หวังผู้บริโภคเข้าใจ ...
เกษตรกรหวั่นใจ ปัญหาโครงสร้างราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศที่ปรับราคาสูงขึ้น อาจส่งผลให้ต้นทุนการเลี้ยงสุกรเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม
 
(15 ม.ค. 64) ญี่ปุ่นกำหนด MRLs สำหรับ Heptachlor ในอาหารสัตว์...
ญี่ปุ่นประกาศบังคับใช้ค่า MRLs ของวัตถุเจือปนอาหารสัตว์ Heptachlor โดยกำหนดค่า MRL ที่ 0.02 mg/kg วัตถุเจือปนอาหารสัตว์สำหรับโค แกะ แพะ หรือกวาง สุกร ไก่ หรือนกกระทา ฟางข้าว ต้นข้าวหมัก ข้าวที่ไม่ผ...
 

 
 
ข่าวอื่นๆ/OTHER NEWS
   
(18 ม.ค. 64) ‘กรมเจรจาฯ’ กางแผนงาน ปี 64 เร่งชงรัฐสภาให้สัตยาบัน RCEP...
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กางแผนการทำงานปี 2564 เร่งกระบวนการเตรียมเสนอรัฐสภาให้สัตยาบัน RCEP ภายในกลางปีนี้ เดินหน้าเปิด-ปิด และปรับปรุงการเจรจา FTA 13 ฉบับ จัดตั้งกองทุน FTA  และพัฒนาระบบจ...
 
(15 ม.ค. 64) สัญญาณบวก ส่งออกสินค้าเกษตรไทยไปคู่ค้า FTA ฟื้นตัวต่อเนื่อง...
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเผยสัญญาณบวก ส่งออกสินค้าเกษตรไทยไปคู่คู่เอฟทีเอฟื้นตัวต่อเนื่อง ชี้! ข้าว-ยางพารา-ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังมีแนวโน้มขยายตัว
 
(14 ม.ค. 64) สหราชอาณาจักรห้ามส่งออกสัตว์มีชีวิต...
อังกฤษออกมาตรการห้ามส่งออกสัตว์ที่มีชีวิตใน 12 เดือนข้างหน้าเพื่อสอดรับกับมาตรการลดระยะเวลาที่สัตว์มีชีวิตจะต้องอยู่ในรถบรรทุกภายในสหราชอาณาจักร ทั้งนี้สหภาพเกษตรแห่งชาติออกมาเรียกร้องให้มีการปรับ...
 

 
 
ACFS Early Warning
     
 
ข่าวหนังสือพิมพ์จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร/OAE News
     
 
ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ 20 ปี
     
 
MEMBERS LINK
   

 
 

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์/PUBLIC RELATION
   
(6 ม.ค. 64) ข่าวสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ฉบับที่ 1/2564...
ข่าวสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ฉบับที่ 1/2564
 
(28 ธ.ค. 63) โควิดไม่ติดและไม่แพร่จากสัตว์น้ำ...
สมาคมสัตวแพทย์สัตว์น้ำไทยเผยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ว่าโควิด 19  ไม่สามารถเผยแพร่จากสัตว์น้ำสู่คนได้
 
(1 ธ.ค. 63) โครงการ FIP เฟซหนึ่งผ่านการอนุมัติจากองค์กร Marin Trust แล้ว ...
The Thai Sustainable Fisheries Roundtable (TSFR) on the announcement that their Gulf of Thailand mixed trawl improvement project (FIP) has been formally accepted into the MarinTrust Improvers Progra...
 

 
 
ข่าวประกาศ/ANNOUNCEMENT
   
(ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม) เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563...
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 117 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563
 
(ประกาศกระทรวงแรงงาน) เรื่อง ให้ข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้เข้าสู่การชี้ขาดของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ฯ...
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ให้ข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้เข้าสู่การชี้ขาดของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์และห้ามนายจ้างปิดงานหรือลูกจ้างนัดหยุดงานในระหว่างประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามกฎหมายว่าด้วยการบริหาร...
 
(ประกาศกระทรวงพาณิชย์) คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 12 และ 15 ปี 2563...
กระทรวงพาณิชย์ได้มีประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ปี 2563  
 
(ประกาศกระทรวงพาณิชย์) ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ปี 2562...
กระทรวงพาณิชย์ได้มีประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง การแจ้งราคา ปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชี  ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2562 ดาวน์โหลดรายละเอียดพร้อมแบบฟอร์ม คลิก...
 
(ประกาศกรมปศุสัตว์) ประกาศเกี่ยวกับอาหารสัตว์ผสมยา...
ลำดับประกาศที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์ผสมยา จำนวน 6 ฉบับ
 

 
 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน/AEC INFO
     
 
สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี
     
 
link หน่วยงานภาครัฐ
   
 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

 

กรมการค้าต่างประเทศ

www.thailandaec.com

 

 
 
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

43 ไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้อง 170 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา สาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ : 02-6756263-4 โทรสาร : 02-6756265
อีเมล์ : tfma44@yahoo.com
Copyright 2008 by Thai Feed Mill Association