Register / Login   
     
 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : หน้าแรก/Home  
รับสมัครงาน
   

ตำแหน่งงาน :    เจ้าหน้าที่สมาคม    
จำนวน :    1 ตำแหน่ง

ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครงาน

 
 
Menu Link
   

ราคา ข้อมูล กฎหมาย บทความ

 
 
วารสารอาหารสัตว์/E-MAGAZINE
     
 
E-Magazine Sponsor
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
ข่าวกิจกรรมสมาคม/ACTIVITIES
   
(27 ก.พ. 61) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และคณะเข้าพบนายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย...
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย  ให้การต้อนรับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และทีมงานพรรคประชาธิปัตยเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์อาหารสัตว์...
 
(15 ก.พ. 61) ร่วมแถลงข่าวรอบสื่อมวลชนเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน VICTAM Asia 2018 ณ โรงแรม J.W. Marriot...
คุณบุญธรรม อร่ามศิริวัฒน์ เลขาธิการ และคุณสมภพ เอื้อทรงธรรม รองเลขาธิการ สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ให้เกียรติเข้าร่วมแถลงข่าวรอบสื่อมวลชนเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน VICTAM Asia 2018  ณ โรงแรม J.W. Marriot...
 
(6 ธ.ค. 60) International Feed Industries Federation (IFIF) เข้าพบนายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย...
ผู้อำนวยการบริหาร จาก International Feed Industries Federation (IFIF) เข้าพบนายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์อาหารสัตว์ของโลก...
 

 
 
ข่าวอาหารสัตว์/ANIMAL FEED NEWS
   
(19 เม.ย. 61) ร้องศาลปกครองเอาผิดก.พาณิชย์-กกร.ละเว้นปฏิบัติหน้าที่...
ชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดตรัง เตรียมร่วมกับชาวสวนปาล์มภาคใต้ยื่นหนังสือร้องศาลปกครอง เอาผิดก.พาณิชย์-กกร.ละเว้นปฏิบัติหน้าที่...
 
(17 เม.ย. 61) ครม.ไฟเขียว ประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2561...
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวนาปี (โครงการฯ) ปีการผลิต 2561 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติให้แก่เกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวนาปี...
 
(11 เม.ย. 61) สั่งคุมผลิตอาหารสัตว์ ห้ามใช้น้ำมันทอดซ้ำ...
กรมปศุสัตว์  ได้รับเบาะแสว่ามีโรงงานผลิตอาหารสัตว์นำน้ำมันทอดซ้ำมาใช้ในกระบวนการผลิตอาหารสัตว์  ขณะนี้ได้สั่งการให้ปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศเร่งเข้าตรวจสอบโรงงานผลิตอาหารสัตว์ในพื้นที่...
 

 
 
ข่าวอื่นๆ/OTHER NEWS
   
(19 เม.ย. 61) ซีพีเอฟลงทุนในบราซิล ขยายธุรกิจกุ้งครบวงจรและร่วมพัฒนานวัตกรรมเพาะเลี้ยง...
ซีพีเอฟ ซื้อหุ้น 40% มูลค่า 547 ล้านบาท ในบริษัท Camanor Produtos Marinhos Ltda. ซึ่งดำเนินธุรกิจฟาร์มและแปรรูปกุ้งชั้นนำของบราซิล เพื่อขยายธุรกิจกุ้งครบวงจร...
 
(17 เม.ย. 61) โรงงานน้ำตาล คาดผลผลิตอ้อยเพิ่ม 30%...
คาดปริมาณอ้อยเข้าหีบในฤดูการผลิตปีนี้มีโอกาสสูงถึง 130 ล้านตันอ้อย เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 30% หลังจากหีบอ้อยผ่าน 129 วันรับผลผลิตอ้อยแล้ว 124 ล้านตัน ผลิตน้ำตาลได้ 13.57 ล้านตัน...
 
(9 เม.ย. 61) เกษตรเสนอ 5 แนวทาง ควบคุม 'พาราควอต'...
อนุกรรมการเฉพาะกิจวัตถุอันตรายฯเร่งสรุปผลกระทบพาราควอต เม.ย.นี้ ด้านกรมวิชาการเกษตรเสนอ 5 แนวทางควบคุม...
 

 
 
ACFS Early Warning
     
 
ข่าวหนังสือพิมพ์จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร/OAE News
     
 
ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ 20 ปี
     
 
MEMBERS LINK
   

 
 

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์/PUBLIC RELATION
   
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยร่วมกับ VICTAM กำหนดจัดงาน Victam Asia 2016 ...
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยร่วมกับ VICTAM กำหนดจัดงาน Victam Asia 2016 โดยภายในงานมีการจัด 2nd ASEAN FEED & RICE SYMPOSIUM ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 - 17.00 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทคบา...
 
(12 ต.ค.58) บทความการค้ามนุษย์กับการใช้แรงงาน...
ปฏิญาณสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนได้ประกาศไว้ว่า บุคคลใดจะถูกบังคับให้เป็นทาส หรืออยู่ภาระจำยอมใดๆ มิได้ การเป็นทาสและการค้าทาสจะมีไม่ได้ทุกรูปแบบ ในประเทศไทยก็มีการณรงค์ต่อต้านการใช้แรงงานเด็กและการบังคั...
 
IDMA 2015 Fair...
6th International Flour ,Semolina ,Rice ,Corn ,Bulghur ,FeedMillingMachinery&Pulse ,Pasta ,Biscuit Technologies Exhibition (IDMA2015)  23-26 April 2015...
 

 
 
ข่าวประกาศ/ANNOUNCEMENT
   
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากร (ฉบับที่ 2)...
ประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่องการยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากร ตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก  (ฉบับที่ 2) 
 
ระเบียบการนำเข้ากากถั่วเหลือง ปี 2561-2563...
          ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิ์ชำระภาษีตามพันธะกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้อง...
 
(9 ม.ค.60) มติ ครม -การดำเนินการตามมติคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช...
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง)  ประธานกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช  เสนอ ดังนี้...
 
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ (ฉบับที่ 2)...
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ (ฉบับที่ 2)
 
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (ฉบับที่ 2)...
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
 

 
 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน/AEC INFO
     
 
ข่าวสารกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ/DTN News
   

DTN NEWS ALERT ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2559

DTN NEWS ALERT ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2559

DTN NEWS ALERT ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2559

DTN NEWS ALERT ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2559                                                                             

  อ่านทั้งหมด                                      

                                                                   

 
 
link หน่วยงานภาครัฐ
   
 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

 

กรมการค้าต่างประเทศ

www.thailandaec.com

 

 
 
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

43 ไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้อง 170 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา สาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ : 02-6756263-4 โทรสาร : 02-6756265
อีเมล์ : tfma44@yahoo.com
Copyright 2008 by Thai Feed Mill Association