Register / Login   
     
 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : วารสารธุรกิจอาหารสัตว์  
วารสารธุรกิจอาหารสัตว์
   

Current Articles | Categories | Search | Syndication

Tuesday, January 13, 2015

วารสารธุรกิจอาหารสัตว์ เล่มที่ 159 ประจำเดือน พ.ย.-ธ.ค. 2557


By tfma @ 3:14 PM :: 158 Views :: 1 Comments ::

- ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 3 ปี 2557 และแนวโน้ม ปี 2557

- สรุปการเสวนาระดมความคิดเห็น "เดินหน้ายกระดับมาตรฐานการผลิตข้าวไทย
โอกาสอุตสาหกรรมเกษตรไทยสู่ตลาดโลกอย่างยั่งยืน"

- สถานการณ์ สุกร ไก่เนื้อ ไข่ไก่  กากถั่วเหลือง  ปลาป่น กุ้งขาวแวนนาไม

- พืชอาหารสัตว์ พลังงานสีเขียว

- "แมลง" ความหวังแหล่งโปรตีนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ยั่งยืน

- การจัดการและควบคุมพีเอชของน้ำในระหว่างการเลี้ยงกุ้ง

- 58 ประมง...ชูนโยบาย "เพิ่มผลผลิตกุ้งทะเลแบบก้าวกระโดด"
แก้ปัญหาขาดแคลน หลังโดน EMS ถล่ม หวังขยับยอดผลผลิต 400,000 ตัน

  Download File pdf       อ่านแบบ Online Flip Book

 

Monday, January 12, 2015

วารสารธุรกิจอาหารสัตว์ เล่มที่ 158 ประจำเดือน ก.ย. - ต.ค. 2557


By tfma @ 2:50 PM :: 16 Views :: 0 Comments ::

- 7 สมาคมปศุสัตว์ ยืนยันผลิตเนื้อสัตว์ด้วยมาตรฐานอาหารปลอดภัย

- ทางออกประมงไทย เมื่อมนุษย์และทะเลถูกกระทำ

- สถานการณ์ปลาป่น - ถั่วเหลือง - กากถั่วเหลือง

- รายงานการสำรวจข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ครั้งที่ 2/2557

- สถานการณ์สินค้ากุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557

- แนวโน้มผู้บริโภคของโลกปี 2557

 

 

 

 

  Download File pdf       อ่านแบบ Online Flip Book

 

 

Monday, September 08, 2014

วารสารธุรกิจอาหารสัตว์ เล่มที่ 157 ประจำเดือน ก.ค.-ส.ค. 2557


By tfma @ 1:18 PM :: 425 Views :: 3 Comments ::

- เร่งดำเนินการแผนแม่บท แก้ปัญหาแรงงานภาคการประมงทั้งระบบ

- อนาคตส่งออกไทย หลังสหภาพยุโรประงับความร่วมมือ

- ทิศทางธุรกิจอาหารสัตว์น้ำสู่ตลาด AEC

- มาตรการจูงใจในการส่งเสริมข้าวโพดที่ยั่งยืน

- การสำรวจปลาป่น และกากปาล์ม 2/2557

- การปรับปรุงคุณภาพเนื้อด้วยสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติ

- การศึกษาร่วมกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศเกี่ยวกับการชักตัวอย่างเพื่อตรวจสารตกค้างจากยาสัตว์ในสินค้าประมงเพือ่ปกป้องอุตสาหกรรมของประเทส

- วัตถุดิบขาดหนัก นำเข้ากุ้งพุ่ง 2 เท่า ดิ้นแปรรูปส่งออกรักษาฐานตลาด

- ระดมสมอง มองต่างมุม กุ้งตะวันออก

Download File Pdf อ่านแบบ Online Flip Book

Monday, June 30, 2014

วารสารธุรกิจอาหารสัตว์ เล่มที่ 156 ประจำเดือน พ.ค.-มิ.ย. 2557


By tfma @ 8:53 AM :: 310 Views :: 4 Comments ::

- เปิดยุทธศาสตร์ 20 ปี อาหารสัตว์ จี้ปฏิรูปทั้งระบบ ปลอดภัย มั่นคง ยั่งยืน ภาษี 0%

- ธุรกิจเกษตรพืชไร่ในภาคอีสาน

- สัมมนา อนาคตของประเทศไทยกับยุทธศาสตร์พืชเศรษฐกิจ

- สัมมนา ผลการวิจัยการศึกษาผลกระทบและการเตรียมความพร้อมของภาคเกษตรไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

- จับตาสินค้าเกษตรปี 57 ไก่เนื้อ ทุเรียน สดใส ยางวูบ

- เร่งล้อมคอก ขจัดโรค ไทยทวงแชมป์ส่งออก ไก่สดแช่แข็ง

- โรคกุ้งตายด่วน อาละวาดหนัก 2 ปี เอาไม่อยู่ ทุบผลผลิตลดฮวบ

- ฟาร์มไก่ไข่ 3 ล้านตัวที่ผิงกู่ เทคโนโลยีทันสมัยที่สุดในโลก ใช้หุ่นยนต์เลี้ยงไก่

- โลกทัศน์สิ่งแวดล้อม 2050 OECD Environmental Outlook to 2050

Download File Pdf อ่านแบบ Online Flip Book

Thursday, April 24, 2014

วารสารธุรกิจอาหารสัตว์ เล่มที่ 155 ประจำเดือน มี.ค.-เม.ย. 2557


By tfma @ 4:21 PM :: 295 Views :: 4 Comments ::

- จุดยืนข้าวไทยในจีน ปี 2556

- ถอดรหัส "Food Valley Model" ... จากเนเธอร์แลนด์สู่ไทยแลนด์

- อีกหนึ่งมุมมองต่อเกษตรพันธสัญญา

- โรงเพาะฟัก อาหารกุ้งฟื้นตัว

- ส่งออกมันรุ่ง จีนต่อซื้อเพิ่ม

- รายงานการสำรวจข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 1/2557

- รายงานการสำรวจปาล์มน้ำมัน และปลาป่น ครั้งที่ 1/2557

- งานเสวนา อุตสาหกรรมปศุสัตว์ ยั่งยืน หรือ ย่ำแย่???

- การจัดลำดับความสำคัญการปฏิรูปทางการเกษตรพม่า

Download File Pdf อ่านแบบ Online Flip Book

Monday, February 24, 2014

วารสารธุรกิจอาหารสัตว์ เล่มที่ 154 ประจำเดือน ม.ค.-ก.พ. 2557


By parinda @ 9:17 AM :: 439 Views :: 3 Comments ::

- คาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจ 56 57

- ทางสองแพร่ง ไทย จำเป็นหรือไม่ ต้องมี gmo

- ส.อาหารสัตว์ จ้างหอไทยศึกษาหมูเห็ดเป็ดไก่

- ส่องแนวโน้ม และการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมกุ้งไทยปี 2557

- cpf พลิกโฉมโรงเชือดไก่ ทุ่มซื้อเครื่องจักรชำแหละรายแรกในไทย

- ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับภาคเกษตร

- เวียดนามบนเส้นทางสู่ครัวของโลก

- การใช้กลิ่นหอมเพื่อลดความเครียด และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของสัตว์

Download File Pdf อ่านแบบ Online Flip Book

Thursday, January 16, 2014

วารสารธุรกิจอาหารสัตว์ เล่มที่ 153 ประจำเดือน พ.ย.-ธ.ค. 2556


By parinda @ 1:35 PM :: 318 Views :: 4 Comments ::

- หน่วยงานกลางและการร่างกฎหมาย คอนแทรกต์ฟาร์มมิ่ง

- เบทาโกรทุ่มกว่าหมื่นล้าน ขึ้นฟู้ดคอมเพล็กซ์ 5 แห่ง ทั่วไทย

- เสวนาอุตสาหกรรมปลาป่นจะอยู่อย่างรับผิดชอบและยั่งยืนได้อย่างไร

- งานลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาระบบการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงของไทย

- การเข้าร่วม Illinois Grain Industry Tour 2013

- การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณของแซลโมเนลลาในเนื้อไก่จากการค้าปลีกถึงการบริโภค

- การศึกษาอายุการจัดเก็บและประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อแบคทีเรียของกลูตารัลดีไฮด์และอัลคิลเบนซิลไดเมทิลแอมโมเนียมคลอไรด์

Download File Pdf อ่านแบบ Online Flip Book

Wednesday, November 27, 2013

วารสารธุรกิจอาหารสัตว์ เล่มที่ 152 ประจำเดือน ก.ย.-ต.ค. 2556


By parinda @ 8:37 AM :: 475 Views :: 4 Comments ::

- แรงงานเกษตรในประเทศไทย

- อาหารไทยปลอดภัย...ส่งออกไปทั่วโลก

- การสำรวจข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 2/56

- จับชีพจรอุตสาหกรรมหมูไทย...หากไฟเขียวให้หมู Made in USA

- ไม่ง่าย หากคิดจะทำฟาร์มเลี้ยงหมูในอนาคต

- จับตาโอกาสของธุรกิจเมล็ดพันธุ์ไทยในตลาดอาเซียน...รุกรับอย่างไรดี

Download File Pdf อ่านแบบ Online Flip Book

Monday, September 30, 2013

วารสารธุรกิจอาหารสัตว์ เล่มที่ 151 ประจำเดือน ก.ค.-ส.ค. 2556


By parinda @ 2:08 PM :: 388 Views :: 4 Comments ::

- วิกฤตเกษตรกรรมไทยกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

- รายงานการสำรวจข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 1/2556

- แนวทางและมาตรการในการควบคุมและจัดการแก้ไขปัญหากลุ่มตายด่วน

- การเจรจา FTA ไทย-สหภาพยุโรปกับความมั่นคงทางอาหาร

- การทำธุรกิจเกษตรในเมียนมาร์

Download File Pdf อ่านแบบ Online Flip Book

Monday, September 02, 2013

วารสารธุรกิจอาหารสัตว์ เล่มที่ 150 ประจำเดือน พ.ค.-มิ.ย. 2556


By parinda @ 2:22 PM :: 335 Views :: 4 Comments ::

- นโยบายและมาตรการนำเข้ากากถั่วเหลือง ปี 2555-2557

- ประมงเต้น เร่งแก้กุ้งตายด่วน ห้องเย็นขอนำเข้าจากอินเดีย

- ผลการวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันของสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทยในอาเซียน ด้วยวิธี TCM

- เปิดแผนแสนล้าน เบทาโกรลุยไทย ขยายแนวรบอาเซียน

Download File Pdf อ่านแบบ Online Flip Book

Previous Page | Next Page
 
 
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

889 ไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้อง 170 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา สาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ : 02-6756263-4 โทรสาร : 02-6756265
อีเมล์ : tfma44@yahoo.com
Copyright 2008 by Thai Feed Mill Association