Register / Login   
     
 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : วารสารธุรกิจอาหารสัตว์  
วารสารธุรกิจอาหารสัตว์
   

Current Articles | Categories | Search | Syndication

Monday, February 24, 2014
วารสารธุรกิจอาหารสัตว์ เล่มที่ 154 ประจำเดือน ม.ค.-ก.พ. 2557
By parinda @ 9:17 AM :: 253 Views :: 2 Comments ::

- คาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจ 56 57

- ทางสองแพร่ง ไทย จำเป็นหรือไม่ ต้องมี gmo

- ส.อาหารสัตว์ จ้างหอไทยศึกษาหมูเห็ดเป็ดไก่

- ส่องแนวโน้ม และการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมกุ้งไทยปี 2557

- cpf พลิกโฉมโรงเชือดไก่ ทุ่มซื้อเครื่องจักรชำแหละรายแรกในไทย

- ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับภาคเกษตร

- เวียดนามบนเส้นทางสู่ครัวของโลก

- การใช้กลิ่นหอมเพื่อลดความเครียด และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของสัตว์

Download File Pdf อ่านแบบ Online Flip Book

Thursday, January 16, 2014
วารสารธุรกิจอาหารสัตว์ เล่มที่ 153 ประจำเดือน พ.ย.-ธ.ค. 2556
By parinda @ 1:35 PM :: 120 Views :: 3 Comments ::

- หน่วยงานกลางและการร่างกฎหมาย คอนแทรกต์ฟาร์มมิ่ง

- เบทาโกรทุ่มกว่าหมื่นล้าน ขึ้นฟู้ดคอมเพล็กซ์ 5 แห่ง ทั่วไทย

- เสวนาอุตสาหกรรมปลาป่นจะอยู่อย่างรับผิดชอบและยั่งยืนได้อย่างไร

- งานลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาระบบการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงของไทย

- การเข้าร่วม Illinois Grain Industry Tour 2013

- การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณของแซลโมเนลลาในเนื้อไก่จากการค้าปลีกถึงการบริโภค

- การศึกษาอายุการจัดเก็บและประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อแบคทีเรียของกลูตารัลดีไฮด์และอัลคิลเบนซิลไดเมทิลแอมโมเนียมคลอไรด์

Download File Pdf อ่านแบบ Online Flip Book

Wednesday, November 27, 2013
วารสารธุรกิจอาหารสัตว์ เล่มที่ 152 ประจำเดือน ก.ย.-ต.ค. 2556
By parinda @ 8:37 AM :: 272 Views :: 2 Comments ::

- แรงงานเกษตรในประเทศไทย

- อาหารไทยปลอดภัย...ส่งออกไปทั่วโลก

- การสำรวจข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 2/56

- จับชีพจรอุตสาหกรรมหมูไทย...หากไฟเขียวให้หมู Made in USA

- ไม่ง่าย หากคิดจะทำฟาร์มเลี้ยงหมูในอนาคต

- จับตาโอกาสของธุรกิจเมล็ดพันธุ์ไทยในตลาดอาเซียน...รุกรับอย่างไรดี

Download File Pdf อ่านแบบ Online Flip Book

Monday, September 30, 2013
วารสารธุรกิจอาหารสัตว์ เล่มที่ 151 ประจำเดือน ก.ค.-ส.ค. 2556
By parinda @ 2:08 PM :: 259 Views :: 1 Comments ::

- วิกฤตเกษตรกรรมไทยกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

- รายงานการสำรวจข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 1/2556

- แนวทางและมาตรการในการควบคุมและจัดการแก้ไขปัญหากลุ่มตายด่วน

- การเจรจา FTA ไทย-สหภาพยุโรปกับความมั่นคงทางอาหาร

- การทำธุรกิจเกษตรในเมียนมาร์

Download File Pdf อ่านแบบ Online Flip Book

Monday, September 02, 2013
วารสารธุรกิจอาหารสัตว์ เล่มที่ 150 ประจำเดือน พ.ค.-มิ.ย. 2556
By parinda @ 2:22 PM :: 220 Views :: 2 Comments ::

- นโยบายและมาตรการนำเข้ากากถั่วเหลือง ปี 2555-2557

- ประมงเต้น เร่งแก้กุ้งตายด่วน ห้องเย็นขอนำเข้าจากอินเดีย

- ผลการวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันของสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทยในอาเซียน ด้วยวิธี TCM

- เปิดแผนแสนล้าน เบทาโกรลุยไทย ขยายแนวรบอาเซียน

Download File Pdf อ่านแบบ Online Flip Book

Wednesday, June 26, 2013
วารสารธุรกิจอาหารสัตว์ เล่มที่ 149 ประจำเดือน มี.ค.-เม.ย. 2556
By parinda @ 10:16 AM :: 300 Views :: 2 Comments ::

- โซนนิ่งพืนที่เกษตร ภารกิจเข็นครกขึ้นภูเขา

- กรมประมงคิ้กออฟโปรแกรมทำประมงถูกกฎหมายฯ (Non-IUU)

- สรุปผลการสัมมนา 7th Asia Grain Transportation Conference

- ทำอย่างไรการเลี้ยงกุ้งจึงจะยั่งยืน

- ธุรกิจเกษตรและเกษตรแปรรูป โอการการลงทุนที่น่าสนใจในกัมพูชา

Download File Pdf อ่านแบบ Online Flip Book

Friday, June 07, 2013
วารสารธุรกิจอาหารสัตว์ เล่มที่ 148 ประจำเดือน ม.ค.-ก.พ. 2556
By parinda @ 9:20 AM :: 344 Views :: 6 Comments ::

- เอกชนหวั่นส่งออกไก่สะดุด แนะล้ม เกลือเสริมไอโอดีน ในอาหารสัตว์

- รายงานการสำรวจข้าวโพดครั้งที่ 4 ฤดูกาลผลิตปี 2555/2556

- 4 เรื่องใหญ่บีบไทยเจรจา FTA กับ อียู

- สรุปผลการจัดงานเสวนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์

- สรุปประเด็นสำคัญการให้สัมภาษณ์ ALIC และ R&A

- สมาพันธ์ปศุสัตว์และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้การต้อนรับและหารือร่วมกับคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะและคณะ

Download File Pdf อ่านแบบ Online Flip Book

Thursday, February 07, 2013
วารสารธุรกิจอาหารสัตว์ เล่มที่ 147 ประจำเดือน พ.ย.-ธ.ค. 2555
By parinda @ 4:33 PM :: 611 Views :: 4 Comments ::

- ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2555 แนวโน้ม 2556

- การใช้มันสำปะหลังในอาหารสัตว์

- ภัยแล้งใน US หรือจะเป็นโอกาสของข้าวโพดไทย

- ส่งออกกุ้งไทยปี 2555 หดตัว

- ปี 2555 จุดเปลี่ยนตลาดกุ้งไทยใน US

- สถานการณ์สินค้าปลานิลและผลิตภัณฑ์ 1/2555

- ความสำคัญของกรดอะมิโนอาร์จินีนในแม่สุกรอุ้มท้อง

Download File Pdf อ่านแบบ Online Flip Book

Thursday, December 27, 2012
วารสารธุรกิจอาหารสัตว์ เล่มที่ 146 ประจำเดือน ก.ย.-ต.ค. 2555
By parinda @ 4:00 PM :: 758 Views :: 6 Comments ::

 

- สถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญ

ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลังโรงงาน ปาล์มน้ำมัน

ไก่เนื้อ ไข่ไก่ สุกร โคเนื้อ โคนม กุ้ง

- กรณีศึกษาความสัมพันธ์ของอะฟลาทอกซิน B1 ในอาหารสัตว์ และอะฟลาทอกซิน M1 ในน้ำนม ในฟาร์มโคนมจ.ลพบุรี

Download File Pdf อ่านแบบ Online Flip Book

Friday, December 07, 2012
วารสารธุรกิจอาหารสัตว์ เล่มที่ 145 ประจำเดือน ก.ค.-ส.ค. 2555
By parinda @ 2:54 PM :: 379 Views :: 1 Comments ::

 

- สรุปผลการสัมมนา 9th SE Asia US Agricultural Cooperators Conference "Developing Sustainable Agribusiness"

Download File Pdf อ่านแบบ Online Flip Book

Previous Page | Next Page
 
 
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

889 ไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้อง 170 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา สาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ : 02-6756263-4 โทรสาร : 02-6756265
อีเมล์ : tfma44@yahoo.com
Copyright 2008 by Thai Feed Mill Association