Register / Login   
     
 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าว  
Menu Link
   

ราคา ข้อมูล กฎหมาย บทความ

 
 
Text/HTML
   
 
 
ข่าว
   

Current Articles | Categories | Search | Syndication

Wednesday, December 16, 2015

(16 ธ.ค. 58) ทีมผู้จัดงาน SIMA ASEAN Thailand จาก บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้เข้าพบนายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ณ สำนักานสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย


By tfma @ 11:37 AM :: 258 Views :: 2 Comments :: :: ข่าวกิจกรรมสมาคม

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ทีมผู้จัดงาน SIMA ASEAN Thailand จาก บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้เข้าพบ คุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ณ สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

Read More..
Wednesday, December 16, 2015

(14 ธ.ค. 58) นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เข้าพบหารือร่วมกับผู้บริหารสมาคมอาหารสัตว์เวียดนาม ณ สำนักงานสมาคมอาหารสัตว์เวียดนาม


By tfma @ 9:10 AM :: 285 Views :: 3 Comments :: :: ข่าวกิจกรรมสมาคม

เมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2558 คุณพรศิลป์  พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย มีโอกาสเข้าพบหารือร่วมกับผู้บริหารสมาคมอาหารสัตว์เวียดนาม ณ สำนักงานสมาคมอาหารสัตว์เวียดนาม เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม

Read More..
Friday, December 11, 2015

(9 ธ.ค. 58) เลขาธิการสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว


By tfma @ 11:27 AM :: 257 Views :: 1 Comments :: :: ข่าวกิจกรรมสมาคม

ในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558 เลขาธิการสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย  คุณบุญธรรม อร่ามศิริวัฒน์ ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว และได้ร่วมการเสวนาในหัวข้อ “Research Gap on Thailand Green Economy”  ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์..

Read More..
Thursday, November 19, 2015

(18 พ.ย. 58) แถลงข่าว งาน VICTAM Asia 2016 รอบสื่อมวลชน


By tfma @ 12:29 PM :: 335 Views :: 3 Comments :: :: ข่าวกิจกรรมสมาคม

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 คุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ พร้อมด้วยผู้บริหารสมาคม ให้เกียรติเข้าร่วมแถลงข่าวรอบสื่อมวลชนเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน VICTAM Asia 2016  ณ โรงแรม J.W. Marriot

Read More..
Tuesday, November 17, 2015

(29 ต.ค. 58) นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยได้เข้าร่วมการบันทึกเทปรายการเวทีสาธารณะ Thai PBS ณ จังหวัดน่าน


By tfma @ 3:20 PM :: 328 Views :: 2 Comments :: :: ข่าวกิจกรรมสมาคม

เมื่อวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 น. คุณพรศิลป์ได้เข้าร่วมการบันทึกเทปรายการเวทีสาธารณะ Thai PBS ณ บ้านห้วยลี่ ต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน โดยมีการนำเสนอยุทธศาสตร์ความยั่งยืนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของภาคเอกชน โดยระบุว่า พื้นที่สูงชันเกิน 30 องศา ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การจัดการแก้ไขปัญหาต้องคำนึกถึงห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด

Read More..
Wednesday, October 21, 2015

(21 ต.ค. 58) เลขาธิการสมาคมฯ ร่วมให้ข้อมูลสัมภาษณ์ สำหรับประกอบโครงการศึกษาการใช้และการบริโภคข้าวไทย


By tfma @ 9:46 AM :: 236 Views :: 1 Comments :: :: ข่าวกิจกรรมสมาคม

เมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย คุณบุญธรรม ได้ให้สัมภาษณ์กับ ดร.สุทธิกร กิ่งแก้ว (Director of Thammasat Consulting Networking and Coaching Center: CONC) เพื่อให้ข้อมูลประกอบการใช้ในโครงการศึกษาการใช้และการบริโภคข้าวไทย..

Read More..
Friday, October 16, 2015

(9 ต.ค. 2558) สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย จัดประชุมวิสามัญประจำปี 2558


By tfma @ 3:30 PM :: 440 Views :: 4 Comments :: :: ข่าวกิจกรรมสมาคม

สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย จัดประชุมวิสามัญประจำปี 2558  ขึ้น เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานความคืบหน้าและรับฟังความเห็นจากสมาชิกในการดำเนินการของสมาคมต่อไปสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย จัดประชุมวิสามัญประจำปี 2558  ขึ้น เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานความคืบหน้าและรับฟังความเห็นจากสมาชิกในการดำเนินการของสมาคมต่อไป

Read More..
Tuesday, October 06, 2015

(24 ก.ย. 58) สมาคมฯ ร่วมสัมนาโครงการบูรณาการงานพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วม ในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน


By tfma @ 4:53 PM :: 317 Views :: 1 Comments :: :: ข่าวกิจกรรมสมาคม

สมาคมฯ ร่วมสัมมนาโครงการบูรณาการพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วม ในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน ในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ 3 อำเภอ 8 ตำบล  จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการประมาณ 800 คน โดยบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง...

Read More..
Friday, September 04, 2015

(4 ก.ย. 58 ) สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยลงพื้นที่ประชุมเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ณ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง ในวันที่ 1-3 ก.ย. 58


By tfma @ 3:44 PM :: 350 Views :: 1 Comments :: :: ข่าวกิจกรรมสมาคม

สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ร่วมกับสมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพันธุ์พืชไทย เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกรมควบคุมมลพิษ ลงพื้นที่ประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควัน พื้นที่ภาคเหนือ  กับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง...

 

Read More..
Monday, August 10, 2015

(5 ส.ค. 58) ร่วมการอภิปรายยุทธศาสตร์ข้าวโพดภาครัฐ ภายใต้การประชุมข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 37


By tfma @ 10:47 AM :: 509 Views :: 3 Comments :: :: ข่าวกิจกรรมสมาคม

สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ร่วมอภิปรายยุทธศาสตร์ข้าวโพดภาครัฐ ภายใต้การประชุมเชิงวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 37 โดยมีนายบุญธรรม อร่ามศิริวัฒน์ เลขาธิการสมาคมฯ...

Read More..
Previous Page | Next Page
 
 
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

43 ไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้อง 170 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา สาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ : 02-6756263-4 โทรสาร : 02-6756265
อีเมล์ : tfma44@yahoo.com
Copyright 2008 by Thai Feed Mill Association