Register / Login   
     
 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าว  
Menu Link
   

ราคา ข้อมูล กฎหมาย บทความ

 
 
Text/HTML
   
 
 
ข่าว
   

Current Articles | Categories | Search | Syndication

Wednesday, June 08, 2016

(8 มิ.ย.59) ประชุม Roundtable การพัฒนาการประเมินความเสี่ยงของระบบนิเวศ


By tfma @ 3:53 PM :: 217 Views :: 3 Comments :: :: ข่าวกิจกรรมสมาคม

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 กรมประมง จัดประชุม Roundtable การพัฒนาระบบการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงของไทย ครั้งที่ 1/2559 ณ กรมประมง โดยมีนายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมงเป็นประธานการประชุม โดยการประชุมได้มีการรายงานความก้าวหน้า 3 โครงการหลัก ดังนี้ 1) การทำประมงปูม้าอย่างยั่งยืน 2) การทำประมงปลาโอดำอย่างยั่งยืน 3) การทำประมงอวนลากอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ร่วมให้ความเห็นต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาในภาคประมงตลอดห่วงโซ่ อุปทาน

Wednesday, April 27, 2016

(27 เม.ย.59) การลงนามความร่วมมือในทำ E-MCPD กับองค์การสะพานปลา


By tfma @ 12:15 PM :: 337 Views :: 5 Comments :: :: ข่าวกิจกรรมสมาคม

สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ภายใต้สมาพันธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงไทย ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือในการพัฒนาระบบ E-MCPD กับ องค์การสะพานปลา โดยมีสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและกระทรวงเกษตรฯ เป็นพยาน...

Read More..
Thursday, March 31, 2016

(29-31 มี.ค.59) ร่วมเปิดงาน VICTAM ASIA 2016 และจัดประชุม ASEAN FEED Summit


By tfma @ 11:53 AM :: 274 Views :: 3 Comments :: :: ข่าวกิจกรรมสมาคม

คุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เข้าร่วมงานเปิดตัว VICTAM ASIA 2016  โดยได้รับเกียรติในการกล่าวต้อนรับแขกและความสำคัญของงาน....

Read More..
Friday, January 29, 2016

(28 ม.ค. 59) นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จาก University of The Philippines, Los Banos


By tfma @ 5:31 PM :: 505 Views :: 7 Comments :: :: ข่าวกิจกรรมสมาคม

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 คุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล  นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จาก University of The Philippines, Los Banos และให้สัมภาษณ์...

Read More..
Tuesday, January 19, 2016

(19 ม.ค. 59) ทีมงานสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ได้ร่วมให้สัมภาษณ์กับคณะทำงานโครงการ ศึกษาภาพรวมอุตสาหกรรมยีสต์ในประเทศไทยและอาเซียน ของสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


By tfma @ 11:23 AM :: 540 Views :: 12 Comments :: :: ข่าวกิจกรรมสมาคม

เมื่อวันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 คุณบุญธรรม อร่ามศิริวัฒน์ พร้อมด้วยทีมงานสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ได้ร่วมให้สัมภาษณ์กับคณะทำงานโครงการ ศึกษาภาพรวมอุตสาหกรรมยีสต์ในประเทศไทยและอาเซียน ของสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย..

Read More..
Friday, January 15, 2016

(15 ม.ค. 59) สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยร่วมแถลงข่าว การแก้ไขปัญหาประมงและค้ามนุษย์ด้านแรงงาน


By tfma @ 8:42 AM :: 450 Views :: 6 Comments :: :: ข่าวกิจกรรมสมาคม

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559  คุณปิติพงษ์ เดชจารุกุล สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เข้าร่วมแถลงข่าวการดำเนินการภาคเอกชนในการแก้ไขปัญหาประมงและค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ณ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ซึ่งงานแถลงข่าวจัดโดย คณะกรรมการร่วมเอกชน (กกร.) ประกอบด้วย...

Read More..
Thursday, January 14, 2016

(13 ม.ค. 59) คณะผู้บริหารสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยต้อนรับคณะผู้บริหารของ Illinois Soybean Association และ Mr. Timothy Loh , Regional Director ของ U.S. Soybean Export Council


By tfma @ 5:23 PM :: 392 Views :: 2 Comments :: :: ข่าวกิจกรรมสมาคม

      เมื่อวันพุธที่ 13 มกราคม 2559 นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย นำโดยคุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล และคณะผู้บริหารของสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ร่วมให้การต้อนรับ Mr. C.W. Gaffner , Board Director และคณะผู้บริหารของ Illinois Soybean Association และ Mr. Timothy Loh  , Regional Director ของ U.S. Soybean Export Council...

Read More..
Monday, December 28, 2015

(25 ธ.ค. 58) สมาพันธ์เกษตรปลอดภัย มั่นคง ยั่งยืนแห่งชาติ ซึ่งมีนายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสตว์ไทย เป็นประธาน แถลงสนับสนุนการบังคับใช้ พ.ร.บ.ความปลอดภัยทางชีวภาพฯ เกษตรกรควรมีสิทธิ์ในการเลือกใช้พืชจีเอ็ม


By tfma @ 8:55 AM :: 478 Views :: 2 Comments :: :: ข่าวกิจกรรมสมาคม

รศ.ดร.จวงจันทร์ ดวงพัทรา นายกสมาคมเมล็ดพันธ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับนายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย โดยเข้าร่วมในนามประธานสมาพันธ์เกษตรปลอดภัย มั่นคง ยั่งยืนแห่งชาติ ร่วมกับนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง ได้แถลงการณ์สนับสนุนการบังคับใช้พระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ และเรียกร้องสิทธิให้กับเกษตรกรในการเลือกใช้พืชจีเอ็มผสมผสานกับการเกษตร วิธีอื่น..

Read More..
Wednesday, December 16, 2015

(16 ธ.ค. 58) ทีมผู้จัดงาน SIMA ASEAN Thailand จาก บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้เข้าพบนายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ณ สำนักานสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย


By tfma @ 11:37 AM :: 330 Views :: 2 Comments :: :: ข่าวกิจกรรมสมาคม

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ทีมผู้จัดงาน SIMA ASEAN Thailand จาก บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้เข้าพบ คุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ณ สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

Read More..
Wednesday, December 16, 2015

(14 ธ.ค. 58) นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เข้าพบหารือร่วมกับผู้บริหารสมาคมอาหารสัตว์เวียดนาม ณ สำนักงานสมาคมอาหารสัตว์เวียดนาม


By tfma @ 9:10 AM :: 409 Views :: 3 Comments :: :: ข่าวกิจกรรมสมาคม

เมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2558 คุณพรศิลป์  พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย มีโอกาสเข้าพบหารือร่วมกับผู้บริหารสมาคมอาหารสัตว์เวียดนาม ณ สำนักงานสมาคมอาหารสัตว์เวียดนาม เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม

Read More..
Previous Page | Next Page
 
 
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

43 ไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้อง 170 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา สาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ : 02-6756263-4 โทรสาร : 02-6756265
อีเมล์ : tfma44@yahoo.com
Copyright 2008 by Thai Feed Mill Association