Register / Login   
     
 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าว  
Menu Link
   

ราคา ข้อมูล กฎหมาย บทความ

 
 
Text/HTML
   
 
 
ข่าว
   

Current Articles | Categories | Search | Syndication

Friday, January 15, 2016

(15 ม.ค. 59) สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยร่วมแถลงข่าว การแก้ไขปัญหาประมงและค้ามนุษย์ด้านแรงงาน


By tfma @ 8:42 AM :: 416 Views :: 5 Comments :: :: ข่าวกิจกรรมสมาคม

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559  คุณปิติพงษ์ เดชจารุกุล สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เข้าร่วมแถลงข่าวการดำเนินการภาคเอกชนในการแก้ไขปัญหาประมงและค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ณ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ซึ่งงานแถลงข่าวจัดโดย คณะกรรมการร่วมเอกชน (กกร.) ประกอบด้วย...

Read More..
Thursday, January 14, 2016

(13 ม.ค. 59) คณะผู้บริหารสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยต้อนรับคณะผู้บริหารของ Illinois Soybean Association และ Mr. Timothy Loh , Regional Director ของ U.S. Soybean Export Council


By tfma @ 5:23 PM :: 361 Views :: 2 Comments :: :: ข่าวกิจกรรมสมาคม

      เมื่อวันพุธที่ 13 มกราคม 2559 นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย นำโดยคุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล และคณะผู้บริหารของสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ร่วมให้การต้อนรับ Mr. C.W. Gaffner , Board Director และคณะผู้บริหารของ Illinois Soybean Association และ Mr. Timothy Loh  , Regional Director ของ U.S. Soybean Export Council...

Read More..
Monday, December 28, 2015

(25 ธ.ค. 58) สมาพันธ์เกษตรปลอดภัย มั่นคง ยั่งยืนแห่งชาติ ซึ่งมีนายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสตว์ไทย เป็นประธาน แถลงสนับสนุนการบังคับใช้ พ.ร.บ.ความปลอดภัยทางชีวภาพฯ เกษตรกรควรมีสิทธิ์ในการเลือกใช้พืชจีเอ็ม


By tfma @ 8:55 AM :: 434 Views :: 2 Comments :: :: ข่าวกิจกรรมสมาคม

รศ.ดร.จวงจันทร์ ดวงพัทรา นายกสมาคมเมล็ดพันธ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับนายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย โดยเข้าร่วมในนามประธานสมาพันธ์เกษตรปลอดภัย มั่นคง ยั่งยืนแห่งชาติ ร่วมกับนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง ได้แถลงการณ์สนับสนุนการบังคับใช้พระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ และเรียกร้องสิทธิให้กับเกษตรกรในการเลือกใช้พืชจีเอ็มผสมผสานกับการเกษตร วิธีอื่น..

Read More..
Wednesday, December 16, 2015

(16 ธ.ค. 58) ทีมผู้จัดงาน SIMA ASEAN Thailand จาก บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้เข้าพบนายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ณ สำนักานสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย


By tfma @ 11:37 AM :: 304 Views :: 2 Comments :: :: ข่าวกิจกรรมสมาคม

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ทีมผู้จัดงาน SIMA ASEAN Thailand จาก บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้เข้าพบ คุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ณ สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

Read More..
Wednesday, December 16, 2015

(14 ธ.ค. 58) นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เข้าพบหารือร่วมกับผู้บริหารสมาคมอาหารสัตว์เวียดนาม ณ สำนักงานสมาคมอาหารสัตว์เวียดนาม


By tfma @ 9:10 AM :: 381 Views :: 3 Comments :: :: ข่าวกิจกรรมสมาคม

เมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2558 คุณพรศิลป์  พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย มีโอกาสเข้าพบหารือร่วมกับผู้บริหารสมาคมอาหารสัตว์เวียดนาม ณ สำนักงานสมาคมอาหารสัตว์เวียดนาม เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม

Read More..
Friday, December 11, 2015

(9 ธ.ค. 58) เลขาธิการสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว


By tfma @ 11:27 AM :: 311 Views :: 1 Comments :: :: ข่าวกิจกรรมสมาคม

ในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558 เลขาธิการสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย  คุณบุญธรรม อร่ามศิริวัฒน์ ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว และได้ร่วมการเสวนาในหัวข้อ “Research Gap on Thailand Green Economy”  ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์..

Read More..
Thursday, November 19, 2015

(18 พ.ย. 58) แถลงข่าว งาน VICTAM Asia 2016 รอบสื่อมวลชน


By tfma @ 12:29 PM :: 387 Views :: 3 Comments :: :: ข่าวกิจกรรมสมาคม

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 คุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ พร้อมด้วยผู้บริหารสมาคม ให้เกียรติเข้าร่วมแถลงข่าวรอบสื่อมวลชนเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน VICTAM Asia 2016  ณ โรงแรม J.W. Marriot

Read More..
Tuesday, November 17, 2015

(29 ต.ค. 58) นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยได้เข้าร่วมการบันทึกเทปรายการเวทีสาธารณะ Thai PBS ณ จังหวัดน่าน


By tfma @ 3:20 PM :: 383 Views :: 2 Comments :: :: ข่าวกิจกรรมสมาคม

เมื่อวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 น. คุณพรศิลป์ได้เข้าร่วมการบันทึกเทปรายการเวทีสาธารณะ Thai PBS ณ บ้านห้วยลี่ ต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน โดยมีการนำเสนอยุทธศาสตร์ความยั่งยืนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของภาคเอกชน โดยระบุว่า พื้นที่สูงชันเกิน 30 องศา ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การจัดการแก้ไขปัญหาต้องคำนึกถึงห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด

Read More..
Wednesday, October 21, 2015

(21 ต.ค. 58) เลขาธิการสมาคมฯ ร่วมให้ข้อมูลสัมภาษณ์ สำหรับประกอบโครงการศึกษาการใช้และการบริโภคข้าวไทย


By tfma @ 9:46 AM :: 284 Views :: 1 Comments :: :: ข่าวกิจกรรมสมาคม

เมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย คุณบุญธรรม ได้ให้สัมภาษณ์กับ ดร.สุทธิกร กิ่งแก้ว (Director of Thammasat Consulting Networking and Coaching Center: CONC) เพื่อให้ข้อมูลประกอบการใช้ในโครงการศึกษาการใช้และการบริโภคข้าวไทย..

Read More..
Friday, October 16, 2015

(9 ต.ค. 2558) สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย จัดประชุมวิสามัญประจำปี 2558


By tfma @ 3:30 PM :: 498 Views :: 4 Comments :: :: ข่าวกิจกรรมสมาคม

สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย จัดประชุมวิสามัญประจำปี 2558  ขึ้น เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานความคืบหน้าและรับฟังความเห็นจากสมาชิกในการดำเนินการของสมาคมต่อไปสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย จัดประชุมวิสามัญประจำปี 2558  ขึ้น เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานความคืบหน้าและรับฟังความเห็นจากสมาชิกในการดำเนินการของสมาคมต่อไป

Read More..
Previous Page | Next Page
 
 
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

43 ไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้อง 170 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา สาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ : 02-6756263-4 โทรสาร : 02-6756265
อีเมล์ : tfma44@yahoo.com
Copyright 2008 by Thai Feed Mill Association