Register / Login   
     
 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าว  
Menu Link
   

ราคา ข้อมูล กฎหมาย บทความ

 
 
Text/HTML
   
 
 
ข่าว
   

Current Articles | Categories | Search | Syndication

Friday, June 19, 2015

(17 มิ.ย.58) การลงนาม MOU เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันในภาคเหนือ


By tfma @ 8:59 AM :: 371 Views :: 12 Comments :: :: ข่าวกิจกรรมสมาคม

สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ MOU เพื่อการแก้ไขปัญหาหมอกควันในเขตภาคเหนือของประเทศ โดยมีหน่วยงานเจ้าภาพหลักคือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการขับเคลื่อน...

Read More..
Thursday, May 21, 2015

(18 พ.ค. 58)การประชุมแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่


By tfma @ 9:04 AM :: 395 Views :: 2 Comments :: :: ข่าวกิจกรรมสมาคม

สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ร่วมกับ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมเพื่อหารือแนวทางและแผนแก้ไขปัญหาหมอกควันในเขตภาคเหนือ...

Read More..
Wednesday, May 20, 2015

(15 พ.ค. 58)สัมมนาวิกฤตการณ์ไข้หวัดนกต่ออุตสาหกรรมไก่เนื้อและเนื้อไก่ไทย


By tfma @ 9:17 AM :: 379 Views :: 2 Comments :: :: ข่าวกิจกรรมสมาคม

เลขาธิการสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย (นายบุญธรรม อร่ามศิริวัฒน์) เข้าร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนาวิกฤตการณ์ไข้หวัดนกต่ออุตสาหกรรมไก่เนื้อและเนื้อไก่ไทย จัดโดย สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย...

Read More..
Thursday, April 16, 2015

(9 เม.ย.58) เสวนา"ความจริงเรื่องข้าวโพด เพื่อทางออกประเทศไทย"


By tfma @ 8:52 AM :: 478 Views :: 2 Comments :: :: ข่าวกิจกรรมสมาคม

สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย และสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย ได้ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในประเด็นเรื่องหมอกควันที่ได้ผูกสาเหตุมาจากการเผาซังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

Read More..
Friday, April 10, 2015

(8 เม.ย.58) สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์เข้านำเสนอผลการดำเนินงานข้าวโพดยั่งยืนกับสมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อการส่งออก


By tfma @ 3:28 PM :: 397 Views :: 1 Comments :: :: ข่าวกิจกรรมสมาคม

นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เข้านำเสนอผลการดำเนินโครงการข้าวโพดยั่งยืนที่ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2557 ซึ่ง

Read More..
Wednesday, April 01, 2015

(20 มี.ค. 58)ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557


By tfma @ 8:04 PM :: 393 Views :: 2 Comments :: :: ข่าวกิจกรรมสมาคม

สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 โดยมีวาระการประชุมเพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานตลอดช่วงปี 2557 และแผนการดำเนินงานต่อไปในปี 2558...

Read More..
Monday, March 30, 2015

(20 มี.ค. 58)ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557


By tfma @ 8:03 PM :: 328 Views :: 2 Comments :: :: ข่าวกิจกรรมสมาคม

สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ขึ้นเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 โดยมีวาระการประชุมเพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานตลอดช่วงปี 2557 และแผนการดำเนินงานต่อไปในปี 2558...

Read More..
Friday, March 13, 2015

(10 มี.ค.58) งานแถลงข่าวการจัดงาน VICTAM 2016


By tfma @ 2:22 PM :: 360 Views :: 2 Comments :: :: ข่าวกิจกรรมสมาคม

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยเข้าร่วมแถลงข่าวรอบสื่อมวลชน ของงาน VICTAM 2016 ณ โรงแรม J.W Marriot ซึ่งงาน VICTAM เป็นงาน...

Read More..
Monday, March 09, 2015

(9 มี.ค.58) คณะผู้แทนจาก Brazilian Association of Animal Rendering (ABRA) เข้าพบหารือร่วมกับ ผู้บริหารสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย


By tfma @ 4:53 PM :: 410 Views :: 2 Comments :: :: ข่าวกิจกรรมสมาคม

คณะผู้แทนจาก Brazilian Association of Animal Rendering (ABRA) เข้าพบหารือร่วมกับผู้บริหารสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ซึ่งการหารือในครั้งนี้ นายกสมาคมฯ (นายพรศิลป์ฯ) และเลขาธิการสมาคมฯ (นายบุญธรรมฯ) ได้ให้เกียรติเข้าร่วมต้อนรับ โดยวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมกันระหว่างสององค์กรในฐานะห่วงโซ่ปศุสัตว์ ซึ่งสามารถสร้างความเชื่อมโยงกิจกรรมในด้านต่างๆ ร่วมกันในอนาคตได้

Read More..
Thursday, March 05, 2015

(5-6 มี.ค.58) ออกคูหางานคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม


By tfma @ 12:01 PM :: 337 Views :: 2 Comments :: :: ข่าวกิจกรรมสมาคม

สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ร่วมออกคูหางานนิทรรศการ คล้ายวันครบรอบสถาปนาสำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)...

Read More..
Previous Page | Next Page
 
 
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

43 ไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้อง 170 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา สาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ : 02-6756263-4 โทรสาร : 02-6756265
อีเมล์ : tfma44@yahoo.com
Copyright 2008 by Thai Feed Mill Association