Register / Login   
     
 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าว  
Menu Link
   

ราคา ข้อมูล กฎหมาย บทความ

 
 
Text/HTML
   
 
 
ข่าว
   

Current Articles | Categories | Search | Syndication

Monday, August 10, 2015

(5 ส.ค. 58) ร่วมการอภิปรายยุทธศาสตร์ข้าวโพดภาครัฐ ภายใต้การประชุมข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 37


By tfma @ 10:47 AM :: 366 Views :: 2 Comments :: :: ข่าวกิจกรรมสมาคม

สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ร่วมอภิปรายยุทธศาสตร์ข้าวโพดภาครัฐ ภายใต้การประชุมเชิงวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 37 โดยมีนายบุญธรรม อร่ามศิริวัฒน์ เลขาธิการสมาคมฯ...

Read More..
Monday, June 22, 2015

(19 มิ.ย.58) รับคณะ Myanmar Livestock เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างกัน


By tfma @ 8:28 AM :: 1076 Views :: 1 Comments :: :: ข่าวกิจกรรมสมาคม

คณะผู้บริหารสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย นำโดยนายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย (นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล) ต้อนรับคณะผู้แทนจาก Myanmar Livestock  นำโดย Mr. U Win  Sein, Vice Chairman of Myanmar Livestock

Read More..
Friday, June 19, 2015

(17 มิ.ย.58) การลงนาม MOU เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันในภาคเหนือ


By tfma @ 8:59 AM :: 391 Views :: 12 Comments :: :: ข่าวกิจกรรมสมาคม

สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ MOU เพื่อการแก้ไขปัญหาหมอกควันในเขตภาคเหนือของประเทศ โดยมีหน่วยงานเจ้าภาพหลักคือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการขับเคลื่อน...

Read More..
Thursday, May 21, 2015

(18 พ.ค. 58)การประชุมแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่


By tfma @ 9:04 AM :: 408 Views :: 2 Comments :: :: ข่าวกิจกรรมสมาคม

สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ร่วมกับ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมเพื่อหารือแนวทางและแผนแก้ไขปัญหาหมอกควันในเขตภาคเหนือ...

Read More..
Wednesday, May 20, 2015

(15 พ.ค. 58)สัมมนาวิกฤตการณ์ไข้หวัดนกต่ออุตสาหกรรมไก่เนื้อและเนื้อไก่ไทย


By tfma @ 9:17 AM :: 398 Views :: 2 Comments :: :: ข่าวกิจกรรมสมาคม

เลขาธิการสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย (นายบุญธรรม อร่ามศิริวัฒน์) เข้าร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนาวิกฤตการณ์ไข้หวัดนกต่ออุตสาหกรรมไก่เนื้อและเนื้อไก่ไทย จัดโดย สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย...

Read More..
Thursday, April 16, 2015

(9 เม.ย.58) เสวนา"ความจริงเรื่องข้าวโพด เพื่อทางออกประเทศไทย"


By tfma @ 8:52 AM :: 490 Views :: 2 Comments :: :: ข่าวกิจกรรมสมาคม

สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย และสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย ได้ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในประเด็นเรื่องหมอกควันที่ได้ผูกสาเหตุมาจากการเผาซังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

Read More..
Friday, April 10, 2015

(8 เม.ย.58) สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์เข้านำเสนอผลการดำเนินงานข้าวโพดยั่งยืนกับสมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อการส่งออก


By tfma @ 3:28 PM :: 410 Views :: 1 Comments :: :: ข่าวกิจกรรมสมาคม

นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เข้านำเสนอผลการดำเนินโครงการข้าวโพดยั่งยืนที่ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2557 ซึ่ง

Read More..
Wednesday, April 01, 2015

(20 มี.ค. 58)ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557


By tfma @ 8:04 PM :: 409 Views :: 2 Comments :: :: ข่าวกิจกรรมสมาคม

สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 โดยมีวาระการประชุมเพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานตลอดช่วงปี 2557 และแผนการดำเนินงานต่อไปในปี 2558...

Read More..
Monday, March 30, 2015

(20 มี.ค. 58)ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557


By tfma @ 8:03 PM :: 344 Views :: 2 Comments :: :: ข่าวกิจกรรมสมาคม

สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ขึ้นเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 โดยมีวาระการประชุมเพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานตลอดช่วงปี 2557 และแผนการดำเนินงานต่อไปในปี 2558...

Read More..
Friday, March 13, 2015

(10 มี.ค.58) งานแถลงข่าวการจัดงาน VICTAM 2016


By tfma @ 2:22 PM :: 375 Views :: 2 Comments :: :: ข่าวกิจกรรมสมาคม

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยเข้าร่วมแถลงข่าวรอบสื่อมวลชน ของงาน VICTAM 2016 ณ โรงแรม J.W Marriot ซึ่งงาน VICTAM เป็นงาน...

Read More..
Previous Page | Next Page
 
 
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

43 ไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้อง 170 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา สาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ : 02-6756263-4 โทรสาร : 02-6756265
อีเมล์ : tfma44@yahoo.com
Copyright 2008 by Thai Feed Mill Association