Register / Login   
     
 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าว  
Menu Link
   

ราคา ข้อมูล กฎหมาย บทความ

 
 
Text/HTML
   
 
 
ข่าว
   

Current Articles | Categories | Search | Syndication

Wednesday, August 31, 2016

(31 ส.ค.59) ประชุมวิสามัญสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2559


By tfma @ 3:31 PM :: 290 Views :: 1 Comments :: :: ข่าวกิจกรรมสมาคม

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย จัดประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2559 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ พระราม 3 เพื่อรายงานความคืบหน้าและขอความเห็นจากสมาชิกเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมที่สมาคมฯ กำลังดำเนินการ

 

Read More..
Wednesday, August 10, 2016

(10 ส.ค.59) USDA’s Foreign Agricultural Service เข้าพบนายกสมาคมฯ


By tfma @ 5:22 PM :: 341 Views :: 2 Comments :: :: ข่าวกิจกรรมสมาคม

10 สิงหาคม 2559 - โดยนายกสมาคมฯ คุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล และคณะผู้บริหารของสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ให้การต้อนรับ Mr.Philip C. Karsting the Administrator (Director General) of the USDA’s Foreign Agricultural Service และคณะเจ้าหน้าที่ของ United States Department of Agricultural Affairs of United States Embassy, Bangkok (USDA) ในโอกาสที่ Mr. Philip มาเยือนประเทศไทย โดยการพบปะหารือครั้งนี้ได้มีการนำเสนอข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์อาหารสัตว์และปศุสัตว์ของไทย การนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ เป็นต้น

Read More..
Monday, August 01, 2016

(1 ส.ค.59) เลขาธิการสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ร่วมเป็นวิทยากรนำเสนอข้อมูลในหัวข้อ Agricultural Outlook Thailand” ในงาน 2016 S.E. Asia U.S. Agricultural Cooperators Conference


By tfma @ 6:33 PM :: 306 Views :: 1 Comments :: :: ข่าวกิจกรรมสมาคม

คุณบุญธรรม อร่ามศิริวัฒน์ เลขาธิการสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ร่วมเป็นวิทยากรนำเสนอข้อมูลในหัวข้อ Agricultural Outlook Thailand” ในงาน  2016 S.E. Asia U.S. Agricultural Cooperators Conference ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม  – 3 สิงหาคม 2559 ณ เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งจัดโดย U.S. Soybean Export Council

Read More..
Wednesday, July 27, 2016

(24 มิ.ย.59) ผู้ประกอบธุรกิจด้านปศุสัตว์ 11 สมาคม ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีชี้แจงการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์


By tfma @ 5:14 PM :: 565 Views :: 4 Comments :: :: ข่าวกิจกรรมสมาคม

24 มิถุนายน 2559 - ศูนย์บริการประชาชน – สมาพันธ์ปศุสัตว์และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และสมาชิก 11 สมาคมที่ประกอบธุรกิจด้านปศุสัตว์ ยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี ชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์อาหารสัตว์ในประเทศไทย การนำเข้าข้าวสาลีและกากข้าวโพดเอทานอล (Distillers Dried Grains with Solubles หรือ DDGS) เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้ เนื่องจากผลผลิตในประเทศขาดแคลน และไม่ส่งผลต่อราคาสินค้าเกษตรในประเทศตกต่ำ และระบุว่าหากมีการควบคุมการนำเข้าวัตถุดิบทดแทนจะส่งผลเสียต่อภาคปศุสัตว์ไทยมากกว่าเป็นผลดี

Read More..
Monday, June 20, 2016

(20 มิ.ย.59) แถลงข่าวข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุดิบอาหารสัตว์


By tfma @ 4:31 PM :: 1402 Views :: 4 Comments :: :: ข่าวกิจกรรมสมาคม

สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย พร้อมสมาคมด้านปศุสัตว์ร่วม 11 สมาคม แถลงข่าวในนามสมาพันธ์ปศุสัตว์และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ "ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุดิบอาหารสัตว์" ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

Read More..
Wednesday, June 08, 2016

(8 มิ.ย.59) ประชุม Roundtable การพัฒนาการประเมินความเสี่ยงของระบบนิเวศ


By tfma @ 3:53 PM :: 265 Views :: 4 Comments :: :: ข่าวกิจกรรมสมาคม

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 กรมประมง จัดประชุม Roundtable การพัฒนาระบบการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงของไทย ครั้งที่ 1/2559 ณ กรมประมง โดยมีนายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมงเป็นประธานการประชุม โดยการประชุมได้มีการรายงานความก้าวหน้า 3 โครงการหลัก ดังนี้ 1) การทำประมงปูม้าอย่างยั่งยืน 2) การทำประมงปลาโอดำอย่างยั่งยืน 3) การทำประมงอวนลากอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ร่วมให้ความเห็นต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาในภาคประมงตลอดห่วงโซ่ อุปทาน

Wednesday, April 27, 2016

(27 เม.ย.59) การลงนามความร่วมมือในทำ E-MCPD กับองค์การสะพานปลา


By tfma @ 12:15 PM :: 397 Views :: 5 Comments :: :: ข่าวกิจกรรมสมาคม

สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ภายใต้สมาพันธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงไทย ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือในการพัฒนาระบบ E-MCPD กับ องค์การสะพานปลา โดยมีสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและกระทรวงเกษตรฯ เป็นพยาน...

Read More..
Thursday, March 31, 2016

(29-31 มี.ค.59) ร่วมเปิดงาน VICTAM ASIA 2016 และจัดประชุม ASEAN FEED Summit


By tfma @ 11:53 AM :: 402 Views :: 24 Comments :: :: ข่าวกิจกรรมสมาคม

คุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เข้าร่วมงานเปิดตัว VICTAM ASIA 2016  โดยได้รับเกียรติในการกล่าวต้อนรับแขกและความสำคัญของงาน....

Read More..
Friday, January 29, 2016

(28 ม.ค. 59) นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จาก University of The Philippines, Los Banos


By tfma @ 5:31 PM :: 567 Views :: 7 Comments :: :: ข่าวกิจกรรมสมาคม

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 คุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล  นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จาก University of The Philippines, Los Banos และให้สัมภาษณ์...

Read More..
Tuesday, January 19, 2016

(19 ม.ค. 59) ทีมงานสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ได้ร่วมให้สัมภาษณ์กับคณะทำงานโครงการ ศึกษาภาพรวมอุตสาหกรรมยีสต์ในประเทศไทยและอาเซียน ของสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


By tfma @ 11:23 AM :: 638 Views :: 12 Comments :: :: ข่าวกิจกรรมสมาคม

เมื่อวันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 คุณบุญธรรม อร่ามศิริวัฒน์ พร้อมด้วยทีมงานสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ได้ร่วมให้สัมภาษณ์กับคณะทำงานโครงการ ศึกษาภาพรวมอุตสาหกรรมยีสต์ในประเทศไทยและอาเซียน ของสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย..

Read More..
Previous Page | Next Page
 
 
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

43 ไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้อง 170 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา สาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ : 02-6756263-4 โทรสาร : 02-6756265
อีเมล์ : tfma44@yahoo.com
Copyright 2008 by Thai Feed Mill Association