Register / Login   
     
 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าว  
Menu Link
   

ราคา ข้อมูล กฎหมาย บทความ

 
 
Text/HTML
   
 
 
ข่าว
   

Current Articles | Categories | Search | Syndication

Thursday, July 17, 2014

(17 ก.ค. 57) ต้อนรับคณะผู้แทนสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์เกาหลี


By tfma @ 2:14 PM :: 642 Views :: 11 Comments :: :: ข่าวกิจกรรมสมาคม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2557 คุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกฯ / คุณบุญธรรม อร่ามศิริวัฒน์ เลขาธิการฯ / คุณเธียรเทพ ศิริชยาพร ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากประเทศเกาหลี ได้แก่

1) Mr.SON, Young Hun         Director                         NH Feed, Inc
2) Mr.KIM, Young Ju              General Manager        NH Feed, Inc
3) Mr.PARK, Hak Gyu           CEO                                H.D.LIVESTOCK Co.
4) Mr.CHO, Cheol Su            MD                                  H.D.LIVESTOCK Co.

โดยหารือร่วมกันถึงความร่วมมือในการค้าขายวัตถุดิบอาหารสัตว์ และโอกาสในการรวมกลุ่มจัดซื้อวัตถุดิบระหว่างผู้ประกอบการไทยกับเกาหลี รวมทั้ง การ Joint Venture กันในประเทศไทย เพื่อความมั่นคงทางอาหารของเกาหลี โดยเฉพาะภาคปศุสัตว์

Read More..
Monday, July 14, 2014

(9 ก.ค. 57) สัมมนาทิศทางธุรกิจอาหารสัตว์น้ำสู่ตลาด AEC


By tfma @ 12:23 PM :: 440 Views :: 6 Comments :: :: ข่าวกิจกรรมสมาคม

สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย โดยนายก คุณพรศิลป์ ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนาทิศทางธุรกิจอาหารสัตว์น้ำสู่ตลาด AEC เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ซึ่งจัดโดยสถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ำจืด กรมประมง

Read More..
Wednesday, June 25, 2014

(24 มิ.ย. 57) แถลงข่าวเรื่อง ความเป็นจริงด้านแรงงานในอุตสาหกรรมกุ้งไทย (The Truth of Thai Shrimp Industry Labour)


By tfma @ 12:52 PM :: 388 Views :: 3 Comments :: :: ข่าวกิจกรรมสมาคม

สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ร่วมกับสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย สมาคมกุ้งไทย สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย แถลงข่าวเรื่อง ความเป็นจริงด้านแรงงานในอุตสาหกรรมกุ้งไทย (The Truth of Thai Shrimp Industry Labour) ในวันอังคารที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องดุสิตธานีฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี

Read More..
Monday, June 16, 2014

(16 มิ.ย. 57) งาน Signing of MOU between USAID and SEAFDEC


By tfma @ 4:27 PM :: 302 Views :: 1 Comments :: :: ข่าวกิจกรรมสมาคม

ด้วย SEAFDEC ได้แจ้งผ่านมายังสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ช่วยประสานงานแจ้งเรียนเชิญสมาคมทั้ง 8 สมาคมใน Roundtable การพัฒนาระบบการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงของไทย เข้าร่วมงาน Signing of MOU between USAID and SEAFDEC  ในวันจันทร์ที่่ 16 มิถุนายน 2557 เวลา 11.15-12.10 น. ณ สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับความร่วมมือด้าน Sustainable Fisheries Activities for Food Security and Biodiversity in Asia-Pacific

Read More..
Monday, June 16, 2014

(12 มิ.ย. 57) สมาพันธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงไทย ย้ําชัดไม่สนับสนุนให้มีการใช้แรงงานเด็กในอุตสาหกรรม


By tfma @ 3:34 PM :: 302 Views :: 4 Comments :: :: ข่าวกิจกรรมสมาคม

ด้วย สมาพันธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงไทย ประกอบด้วย สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย สมาคมกุ้งไทย สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย สมาคมการประมงนอกน่านน้ำไทย สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย และการเข้าร่วมของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ได้จัดงานวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก (World Against Child Labour Day) โดยย้ำเจตจํานงไม่ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้แรงงานเด็กในอุตสาหกรรมประมงไทยทุกรูปแบบ พร้อมคาดจะสามารถขจัดและหยุดการใช้แรงงานเด็กรวมถึงแรงงานบังคับให้หมดสิ้นภายในปี 2558

Read More..
Thursday, May 29, 2014

(26 พ.ค. 57) เสวนาเชิงวิชาการเรื่องการพัฒนามาตรฐานระบบผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างยั่งยืน


By tfma @ 4:45 PM :: 325 Views :: 0 Comments :: :: ข่าวกิจกรรมสมาคม

ด้วย สมาคมฯได้เข้าร่วมงานเสวนาเชิงวิชาการเรื่องการพัฒนามาตรฐานระบบผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างยั่งยืน เมื่อวันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2557 ณ รร.รามาการ์เด้น กทม.

Read More..
Monday, May 12, 2014

(9 พ.ค. 57) การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “อนาคตของประเทศไทยกับยุทธศาสตร์พืชเศรษฐกิจ”


By tfma @ 12:21 PM :: 434 Views :: 5 Comments :: :: ข่าวกิจกรรมสมาคม

การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “อนาคตของประเทศไทยกับยุทธศาสตร์พืชเศรษฐกิจ” ในวันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม 2557 ณ หอประชุมปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวั​ฒน์ ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

Read More..
Friday, May 02, 2014

(29 เม.ย. 57) การศึกษาโครงการการศึกษาผลกระทบและการเตรียมความพร้อมของภาคเกษตรไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : กรณีศึกษามันสำปะหลัง


By tfma @ 10:07 AM :: 334 Views :: 1 Comments :: :: ข่าวกิจกรรมสมาคม

นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย (คุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล) ได้เข้าร่วมวิพากย์ การศึกษาโครงการการศึกษาผลกระทบและการเตรียมความพร้อมของภาคเกษตรไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : กรณีศึกษามันสำปะหลัง เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุม B-127 ชั้น 1 อาคารไบโอเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ซึ่งจัดโดยหน่วยศึกษานโยบายและความปลอดภัยทางชีวภาพ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  โดยคุณพรศิลป์ ได้กล่าวถึง ปัจจัยสำคัญ 3 ประการที่ต้องทำให้ได้ คือ 1.ต้นทุนถูกสุด 2.มูลค่าสูงสุด และ 3.คุณค่าสูงสุด การสร้างความยั่งยืนในอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง การพัฒนาให้ความรู้อย่างทั่วถึง รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาเป็นตัวนำในการแข่งขันทางธุรกิจ

Read More..
Thursday, April 17, 2014

(8-10 เม.ย. 57) FIAAP/VICTAM/GRAPAS Asia 2014


By tfma @ 3:34 PM :: 283 Views :: 2 Comments :: :: ข่าวกิจกรรมสมาคม

สมาคมฯได้เข้าร่วม FIAAP/VICTAM/GRAPAS Asia 2014 ระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน 2557 ณ ไบเทค บางนา โดยระหว่างนั้นมีการจัดงาน ASEAN Feed & Rice Symposium และ ASEAN FEED Summit ซึ่งแต่ละประเทศนำเสนอข้อมูลสถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของประเทศตน และมีผู้แทนจาก The International Feed Industry Federation (IFIF) เป็น Moderator

Read More..
Tuesday, April 01, 2014

(27 มี.ค. 57) ประชุมใหญ่สมาคมประจำปี 2556


By tfma @ 1:52 PM :: 308 Views :: 2 Comments :: :: ข่าวกิจกรรมสมาคม

ด้วย สมาคมฯได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ ไซด์

Read More..
Previous Page | Next Page
 
 
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

43 ไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้อง 170 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา สาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ : 02-6756263-4 โทรสาร : 02-6756265
อีเมล์ : tfma44@yahoo.com
Copyright 2008 by Thai Feed Mill Association