Register / Login   
     
 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าว  
left menu
   

ราคา ข้อมูล กฎหมาย บทความ

 
 
ข่าว
   

Current Articles | Categories | Search

(5 ส.ค. 56) เสวนา เรื่องการฟื้นฟูทรัพยากรประมงทะเลด้วยการขยายขนาดตาอวนก้นถุงอวนลาก

ด้วย เลขาธิการสมาคมฯ คุณบุญธรรม อร่ามศิริวัฒน์ ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในงานเสวนา เรื่องการฟื้นฟูทรัพยากรประมงทะเลด้วยการขยายขนาดตาอวนก้นถุงอวนลาก เมื่อวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ วิภาวดี


(18 ก.ค. 56) 4th Asian Fish Feed Roundtable

นายกสมาคมฯ คุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล ได้มีโอกาสเข้าร่วมการเสวนา 4th Asian Fish Feed Roundtable ในหัวข้อ Industry Initiatives and Actions-Thailand Based Companies เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรม Westin Grande Sukhumvit , Asoke


(27 มิ.ย. 56) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทิศทางการพัฒนาอาหารสัตว์น้ำเพื่อรองรับ AEC “อนาคตธุรกิจอาหารสัตว์น้ำกับ AEC”

นายกสมาคมฯ คุณพรศิลป์ เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทิศทางการพัฒนาอาหารสัตว์น้ำเพื่อรองรับ AEC หัวข้อ “อนาคตธุรกิจอาหารสัตว์น้ำกับ AEC” เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์


(12 ก.ค. 56) ต้อนรับและประชุมหารือร่วมกับคณะดร. มาโนช โพธาภรณ์

ด้วย ดร. มาโนช โพธาภรณ์ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย นักศึกษาปริญญาโท ขอเข้าพบสมาชิกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เพื่อขอข้อมูลและรับฟังความเห็นของผู้ประกอบการอาหารสัตว์ เกี่ยวกับธุรกิจอาหารสัตว์น้ำ แนวโน้มและทิศทางของวัตถุดิบอาหารสัตว์น้ำ โดยเฉพาะปลานิลและปลาทับทิม เพื่อประกอบงานวิจัยเรื่องการส่งเสริมความสามารถในการปรับตัวของอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในภาคเหนือเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ (northern Thailand inland aquaculture adaptation to climate change) เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2556 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย


(1-5 พ.ค. 56) งานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ และงานสัมมนาความพร้อมของปศุสัตว์ไทยใน AEC

ด้วย สมาคมฯได้เข้าร่วมการแสดงนิทรรศการในงานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2556 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี พร้อมงานสัมมนาความพร้อมของปศุสัตว์ไทยใน AEC โดยมีเลขาธิการ คุณบุญธรรม อร่ามศิริวัฒน์ เป็นวิทยากรเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2556


(23 เม.ย. 56) ต้อนรับคณะผู้แทนจาก BECAMEX ประเทศเวียดนาม

คุณบุญธรรม อร่ามศิริวัฒน์ เลขาธิการสมาคมฯ ได้เข้าร่วมต้อนรับคณะผู้แทนจาก BECAMEX IDC Corporation เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมฯ


(17 เม.ย. 56) แถลงข่าวระบบการรับรองการใช้วัตถุดิบสำหรับการผลิตอาหารสัตว์

นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าว “ระบบการรับรองการใช้วัตถุดิบสำหรับการผลิตอาหารสัตว์” เมื่อวันพุธที่ 17 เมษายน 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงแนวทางการดำเนินการสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับการใช้ปลาป่นในการผลิตอาหารสัตว์ของไทย เพื่อความอยู่รอดอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมปศุสัตว์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย


(21 มี.ค. 56) ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 และเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่วาระปี 2556-2557

สมาคมฯได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 และเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่วาระปี 2556-2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2556 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องธารทอง โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ พระรามสาม


(18 มี.ค. 56) ต้อนรับและรับฟังข้อมูลบริษัท SCE Silo Construction and Engineering
ด้วย คุณบุญธรรมฯ ได้เข้าร่วมต้อนรับและรับฟังการนำเสนอของบริษัท SCE Silo Construction and Engineering เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2556 ณ สมาคมฯ ซึ่ง SCE เป็นบริษัทสัญชาติเบลเยี่ยม ก่อตั้งเมื่อปี 1988 มี market share เป็นอันดับ 1 ในเบลเยี่ยม

(14 มี.ค. 56) แถลงข่าวจัดงาน VICTAM ASIA 2014

นายกสมาคมฯคุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล เข้าร่วมงานแถลงข่าวจัดงาน VICTAM ASIA 2014 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2556 ณ โรงแรม JW Marriott


Previous Page | Next Page

 
 
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

889 ไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้อง 170 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา สาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ : 02-6756263-4 โทรสาร : 02-6756265
อีเมล์ : tfma44@yahoo.com
Copyright 2008 by Thai Feed Mill Association