Register / Login    
     
 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าว  
Menu Link
   

ราคา ข้อมูล กฎหมาย บทความ

 
 
Text/HTML
   
 
 
ข่าว
   

Current Articles | Categories | Search | Syndication

Tuesday, March 09, 2021
(15 มี.ค. 64) เช็คด่วน! พื้นที่ประกาศเฝ้าระวัง PRRS-ASF ในหมู
By tfma @ 1:40 PM :: 170 Views :: 8 Comments :: :: ข่าวอาหารสัตว์
 

ประกาศออกมาอย่างต่อเนื่องสำหรับเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคแอฟริกันสไวน์ฟีเวอร์ (ASF) และโรคพีอาร์อาร์เอส (PRRS) ในพื้นที่เสี่ยง จากการประกาศดังกล่าวจะมีการห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ (สุกรและหมูป่า) รวมถึงน้ำเชื้อ และเอ็มบริโอ เข้าพื้นที่ หรือออกนอกพื้นที่ หรือนำผ่าน เขตเฝ้าระวังโรคระบาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากสัตวแพทย์ ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 หากผู้ใดที่ฝ่าฝืน เคลื่อนย้ายโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558

ปัจจุบันมีพื้นที่ประกาศเป็นเขตเฝ้าระวังโรคดังนี้

โรคแอฟริกันสไวน์ฟีเวอร์ (ASF)

• ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอในจังหวัดอุทัยธานี
• ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอในจังหวัดเพชรบุรี

โรคพีอาร์อาร์เอส (PRRS)

• บ้านทวดทอง หมู่ที่ 12 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
• บ้านท่าควายตก หมู่ที่ 5 ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
• บ้านบางจาก หมู่ที่ 5 ตำบลบางจาก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
• หมู่ที่ 7 บ้านมะรอ – หนองลึก ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
• ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอ ในจังหวัดเพชรบูรณ์
• หมู่ที่ 7 บ้านหัวถนน ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
• บ้านเปลือย หมู่ที่ 8 ตำบลขี้เหล็ก อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

อย่างไรก็ตามโรคดังกล่าวเกิดขึ้นเฉพาะในสุกร ไม่สามารถแพร่สู่คนได้ และระบบ Biosecurity ในฟาร์ม ถือเป็นมาตรฐานความปลอดภัยที่มีผลต่อการแพร่ระบาดของโรคสุกรได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรควรติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ต่างๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์  กรมปศุสัตว์ สายด่วน Call Center 063-225-6888 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือแอปพลิเคชัน DLD 4.0

ที่มา: https://pasusart.com/%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b9%87%e0%b8%84%e0%b8%94%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99-%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b9%80/

Rating
Comments
By cheap fake Yeezy mono clay @ Thursday, March 18, 2021 9:31 AM
The adidas and Kanye West iconic Yeezy 350 took the world by storm on release. Since then the 350 has seen many iterations and has become a staple in all sneakerheads’ rotations. These sneakers are made to be worn and dirtied, so we have written a guide on how to clean, care for and protect your favorite Yeezys.

By http://ttlink.com/olympicsstream/detail @ Saturday, March 20, 2021 4:09 PM
The satisfactory manner for cord-cutters to move the Olympics is through an internet streaming service. These offerings provide television get right of entry to it really is a lot like cable, except you move live tv via the net. To use this kind of services, you want a laptop, pc, cell smartphone or pill, or a well suited smart TV, and a high velocity net connection.


By mapquest directions @ Monday, April 12, 2021 1:56 PM
What you shared was helpful and helpful to me and many others. I will read it often. Please update new articles. If you have more time, please visit:

By 안전놀이터 리스트 @ Tuesday, April 13, 2021 10:41 AM
I really like the info you present here and can’t wait to take a look
when I get home. I’m surprised at how quick yopur blog loaded on myy cell pbone ..
함소원누드 미국대북제재 메시 호날두 BBQ 제네시스 나진선봉 안전카지노사이트 올인 슈어맨 사설토토사이트 추천

By บาคาร่า ออนไลน์ @ Friday, April 16, 2021 9:58 AM
You are doing a great job, and up to date with technology of your site. Ill find it as an inspiration to my current project. Thanks

By wpmtest @ Friday, April 23, 2021 2:50 PM
Great Information sharing .. I am very happy to read this article .. thanks for giving us go through info.Fantastic nice. I appreciate this post. Do you know high typing speed is important? If you can improve your typing skills, say words 30 words per minute to words 50 words per minute, imagine how much time you still have when you are a keyboard packer. Checkout your speed with our tool <a href="https://growthhackers.com/members/wpm-test">wpmtest</a>

By jordan replica shoes @ Thursday, May 06, 2021 4:15 PM
Knock off shoes and designer handbags fall apart after little to no use. Counterfeit shoes are often uncomfortable and have caused injuries due to the materials they are made from. Part of the reason why designer brands are more expensive is because they are made to last with the highest quality of materials.

By game guides @ Thursday, May 06, 2021 4:36 PM
To be a successful finisher in the game, you need to understand the rules of the game here, try to finish.

Click here to post a comment
 
 
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

43 ไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้อง 170 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา สาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ : 02-6756263-4 โทรสาร : 02-6756265
อีเมล์ : tfma44@yahoo.com
Copyright 2008 by Thai Feed Mill Association