Register / Login    
     
 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าว  
Menu Link
   

ราคา ข้อมูล กฎหมาย บทความ

 
 
Text/HTML
   
 
 
ข่าว
   

Current Articles | Categories | Search | Syndication

Thursday, February 25, 2021
(25 ก.พ. 64) ยินดี WTO ได้ผู้อำนวยการใหญ่คนใหม่
By tfma @ 1:49 PM :: 55 Views :: 1 Comments :: :: ข่าวอื่น ๆ
 

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะมนตรีใหญ่องค์การการค้าโลก (World Trade Organisation: WTO) มีฉันทามติในการแต่งตั้งนางเอ็นโกซี โอคอนโจ-อิเวียลา (Mrs. Ngozi Okonjo-Iweala) จากไนจีเรีย เป็นผู้อำนวยการใหญ่ WTO คนใหม่ ซึ่งเป็นผู้หญิงคนแรกและเป็นตัวแทนจากภูมิภาคแอฟริกาคนแรกที่ดำรงตำแหน่งสำคัญในเวทีการค้าระหว่างประเทศ โดยจะดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568

นางอรมน กล่าวว่า นางเอ็นโกซี มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์และการพัฒนา มีประสบการณ์ทำงานในระดับสูงทั้งภาครัฐและเอกชนมากมาย ซึ่งนางเอ็นโกซีต้องการที่จะเข้ามาผลักดันประเด็นสำคัญหลายเรื่องใน WTO ให้มีความคืบหน้าท่ามกลางความท้าทายของเศรษฐกิจโลกและวิกฤติโควิด-19 อาทิ การหาทางออกให้กลไกระงับข้อพิพาท WTO ที่ชะงักงัน โดยเฉพาะการตั้งสมาชิกองค์กรอุทธรณ์แทนตำแหน่งที่ว่างลง การปฏิรูปการทำงานของ WTO ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ การให้ WTO มีส่วนช่วยสมาชิกเข้าถึงวัคซีนและสินค้าจำเป็นในช่วงโควิด การหาข้อสรุปให้การเจรจาที่สมาชิกต้องการเห็นผลลัพธ์ในการประชุมรัฐมนตรี WTO ครั้งที่ 12 ที่คาดว่าจะจัดขึ้นในปีนี้ เช่น การจัดทำกฎระเบียบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กฎระเบียบด้านการอุดหนุนประมง และการจัดทำกฎเกณฑ์เพื่อจำกัดการอุดหนุนภายในสินค้าเกษตร การให้ความสำคัญกับวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อม (MSME) และการส่งเสริมบทบาทของ MSME หญิง เป็นต้น

"ผู้อำนวยการใหญ่ WTO คนใหม่ จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นกลับสู่ WTO และขับเคลื่อนการเจรจา WTO ที่หยุดชะงักมานานให้มีความคืบหน้าต่อไป ซึ่งจะเป็นผลดีต่อไทยที่ให้ความสำคัญและต้องการเห็นการทำงานของ WTO สามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกครั้ง” นางอรมน เสริม

นางเอ็นโกซี มีประสบการณ์ทำงานที่ธนาคารโลกกว่า 25 ปี เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไนจีเรีย และเป็นผู้บริหารในหลายองค์กร อาทิ Global Alliance for Vaccines and Immunization (Gavi) ธนาคาร Standard Chartered บริษัท Twitter และเป็นผู้แทนพิเศษ (Special Envoy) ของสหภาพแอฟริกันและองค์การอนามัยโลกในการรับมือกับโควิด-19

ทั้งนี้ WTO เป็นเวทีการเจรจาจัดทำกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศและลดอุปสรรคทางการค้าที่สำคัญของโลก ปัจจุบันมีสมาชิก 164 ประเทศ โดยนางเอ็นโกซีได้รับเลือกจากผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ WTO จาก 8 ประเทศ ได้แก่ เม็กซิโก ไนจีเรีย อียิปต์ มอลโดวา เกาหลีใต้ เคนยา ซาอุดีอาระเบีย และสหราชอาณาจักร

ที่มา กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

Rating
Comments
By 123 movies @ Monday, March 1, 2021 8:51 PM
The post is written in very a good manner and it contains many useful information for me.

Click here to post a comment
 
 
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

43 ไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้อง 170 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา สาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ : 02-6756263-4 โทรสาร : 02-6756265
อีเมล์ : tfma44@yahoo.com
Copyright 2008 by Thai Feed Mill Association