Register / Login    
     
 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าว  
Menu Link
   

ราคา ข้อมูล กฎหมาย บทความ

 
 
Text/HTML
   
 
 
ข่าว
   

Current Articles | Categories | Search | Syndication

Thursday, March 26, 2020
(11 ธ.ค. 62) สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยต้อนรับและให้สัมภาษณ์กับผู้แทนบริษัท IHS Markit
By tfma @ 8:13 PM :: 544 Views :: 15 Comments :: :: ข่าวกิจกรรมสมาคม
 

คุณบุญธรรม อร่ามศิริวัฒน์ เลขาธิการสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย และคุณสมภพ เอื้อทรงธรรม รองเลขาธิการ ได้ต้อนรับ Mr.Ken Eriksen, Senior Vice President จากบริษัท IHS Markit และคุณจารุวัลย์ แสนปิง Technical Consultant, USSEC ในวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญการให้สัมภาษณ์ได้ ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ของการขอสัมภาษณ์: เพื่อรับทราบข้อมูล/ปัญหาด้านการนำเข้าสินค้าเกษตรจากสหรัฐฯมายังไทย จากนั้นจึงจัดทำเป็นข้อมูลเสนอ USSEC ต่อไป

2. ข้อมูลผู้ขอสัมภาษณ์
บริษัท IHS Markit เป็นบริษัทสัญชาติอเมริกัน มีสำนักงานใหญ่ที่เมืองเมมฟิส รัฐเทนเนสซี เป็นบริษัทที่บริการข้อมูลครบวงจรในทุกๆอุตสาหกรรม ทั้งด้านการเกษตร อุตสาหกรรม โลจิสติกส์ เทคโนโลยี โดยมีฐานลูกค้าทั้งบริษัทเอกชน สมาคมและองค์กร รวมไปถึงหน่วยงานต่างๆของภาครัฐ เช่น USDA ซึ่ง บ.IHS Markit ได้จัดทำข้อมูลรายงานการประมาณการณ์พืชผลทางการเกษตรให้ปีละครั้ง

ประเด็นสัมภาษณ์ ถูกแบ่งเป็นสองส่วน คือสถานการณ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ และภาพรวมระบบโลจิสติกส์ของไทยต่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์

3. สถานการณ์วัตถุดิบอาหารสัตว์: คุณบุญธรรมฯ ได้แนะนำโครงสร้างสมาคมฯ ว่ามีสมาชิกทั้งสิ้น 54 บริษัท ซึ่งครอบคลุมบริษัทเอกชนที่อยู่ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในประเทศไทยถึงร้อยละ 90 พร้อมทั้งอธิบายโครงสร้างวัตถุดิบอาหารสัตว์และให้ข้อมูลต่อข้อซักถาม ดังนี้

3.1 ในการนำเข้าสินค้าเกษตรจากสหรัฐฯ อย่างเช่น ข้าวโพด เมล็ดถั่วเหลือง DDGS  feed wheat (ข้าวสาลีเกรดอาหารสัตว์) 20 ล้านตัน ถูกป้อนเข้าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ โดยร้อยละ 95 ใช้อาหารสัตว์บก และร้อยละ 5 เป็นอาหารสัตว์ทะเล

3.2 ในการผลิตอาหารสัตว์ 20 ล้านตัน ประเทศไทยใช้วัตถุดิบในประเทศคิดเป็นร้อยละ 50 และนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศอีกร้อยละ 50

3.3 ในส่วนของวัตถุดิบข้าวโพดเพื่อใช้ผลิตเป็นอาหารสัตว์ ภาคอุตสาหกรรมต้องการใช้ในปริมาณ 8 ล้านตัน ซึ่งที่ผ่านมา ไทยสามารถผลิตข้าวโพดได้เองประมาณ 5 ล้านตัน ดังนั้นส่วนที่ขาดอีกประมาณ 3 ล้านตัน จึงต้องใช้วิธีทดแทน ดังนี้
(1) นำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ประมาณ 5-6 แสนตัน แต่ทั้งนี้ การนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านสามารถนำเข้าโดยเสรีเฉพาะระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-สิงหาคม ส่วนการนำเข้าระหว่างเดือนกันยายนไปจนถึงเดือนมกราคมนั้น จำเป็นต้องขายผ่านกระทรวงพาณิชย์
(2) ใช้ข้าวสาลีทดแทนข้าวโพด ซึ่งการนำเข้าข้าวสาลีนั้น ประเทศไทยติดมาตรการ 3:1 คือ ผู้นำเข้าจะถูกบังคับซื้อข้าวโพดภายในประเทศก่อน 3 กก. จึงจะสามารถนำเข้าข้าวสาลีได้ 1 กก. ซึ่งจากมาตรการนี้ ทำให้ไทยนำเข้าข้าวสาลีมาใช้ทดแทนข้าวโพดได้ปีละประมาณ 2 ล้านตัน (1.8-1.9 ล้านตัน)
(3) ใช้พืชอื่นๆ ที่สามารถทดแทนข้าวโพด เช่น มันสำปะหลังผสมกากถั่วเหลือง ที่ผ่านมาใช้ประมาณ 0.3-0.4 ล้านตัน

3.4 คู่ค้าที่ไทยนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ โดยเฉพาะถั่วเหลืองและกากถั่วเหลือง ได้แก่ 1 บราซิล 2 สหรัฐฯ 3 อาร์เจนตินา

3.5 คู่ค้าที่ไทยส่งออกผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่เป็น further product ได้แก่ 1 สหภาพยุโรป 2 ญี่ปุ่น 3 จีน โดยผลิตภัณฑ์ที่สำคัญคือกลุ่มเนื้อไก่แช่แข็งและเนื้อไก่ปรุงสุก สำหรับไข่ไก่ เป็นสินค้าที่ผลิตและเน้นการทำตลาดในประเทศ

3.6 ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ไทยสามารถส่งออกสินค้าเนื้อไก่ไปยังประเทศจีนได้มากขึ้นในปีนี้ เป็นผลจากการระบาดของโรค ASF (African Swine Fever) ทั้งในจีน และประเทศเพื่อนบ้านของไทยซึ่งกระทบปริมาณการผลิตเนื้อหมู ทำให้ชาวจีนโดยเฉพาะในเขตมณฑลที่มีการระบาดของโรค ASF ส่วนหนึ่งต้องหันมาบริโภคและนำเข้าเนื้อไก่จากไทยเป็นสินค้าทดแทน

3.7 ถึงแม้ประเทศไทยยังไม่พบการระบาดของเชื้อ ASF ในสุกร แต่แนวโน้มผลผลิตสินค้าเนื้อหมูยังจำเป็นต้องดูที่สามปัจจัยคือ (1) การพัฒนาของวัคซีนว่าได้ผลสัมฤทธิ์หรือไม่  (2) ฟาร์มขนาดกลางและขนาดใหญ่สามารถพัฒนาระบบ biosecurity ได้มากน้อยเพียงใด และ (3) สามารถดึงฟาร์มขนาดเล็กเข้าสู่ห่วงโซ่สายพานการผลิตที่มีมาตรฐานเทียบฟาร์มขนาดกลางและใหญ่ได้หรือไม่

3.8 ทั้งนี้ในส่วนของสมาคมฯ คาดการณ์ภาพรวมสถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ โดยเฉพาะในส่วนของวัตถุดิบในปี 2563 ว่าจะไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ
   
4. ระบบโลจิสติกส์ของไทยในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์: คุณสมภพฯ อธิบายโครงสร้างระบบโลจิสติกส์เพื่อใช้ในการนำเข้าวัตถุดิบจากสหรัฐฯมายังประเทศไทย และให้ข้อมูลต่อข้อซักถาม ดังนี้

4.1 ภาพรวมการขนส่งทางเรือของไทยนั้น ปัจจุบัน  ร้อยละ 70 ใช้การขนส่งทางเรือ vessel ซึ่งเป็นเรือขนส่งขนาดใหญ่ สามารถบรรทุกได้ประมาณ 6 หมื่นตัน ลักษณะการบรรทุกคือมีระวาง (compartment) 6 ช่อง แต่ละช่อง สามารถบรรจุเมล็ดถั่วเหลืองได้ 8,000 - 10,000 ตัน ขณะที่ อีกร้อยละ 30 ใช้การขนส่งทางเรือด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์ (Container Ship) ซึ่งสามารถบรรทุกได้ประมาณตู้ละ 25 ตัน

4.2 ปัจจุบัน ผู้นำเข้าโหลดสินค้าที่เกาะสีชังเพียงแห่งเดียว โดยมีกรมศุลกากรเป็นผู้ตรวจปล่อย วิธีการคือใช้เรือขนส่งขนาด panamax ลอยอยู่กลางทะเล จากนั้นใช้ ใช้คีบตัดปล่อยสินค้าลงเรื่อเบ้าท์ (bulk cargo) ใช้ประมาณ 7-8 สาย ซึ่งแต่ละลำโหลดได้ประมาณ 2-3 พันตัน จากนั้นจึงดึงขึ้นไปเทียบท่า โดยกระจายออกเป็นที่กรุงเทพฯ ท่าพระประแดง ท่าชลบุรี ท่าบางปะอิน นอกจากนี้ยังมีท่าเรือบางยอ แม่กลอง มหาชัย เป็นต้น

4.3 ประเทศไทยนำเข้าเมล็ดถั่วต่อปีอยู่ที่ปริมาณ 2,500,000 ตัน โดย แบ่งสัดส่วนผู้นำเข้าได้ คือ
(1) นำมาสกัดเป็นนำมันถั่วเหลือง จำนวน 1,800,000 ตัน
(2) นำเข้ามาในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ จำนวน 700,000 ตัน

4.4 ในส่วนของ infrastructure ที่เป็นท่าเรือน้ำลึกนั้น คุณสมภพฯ ชี้แจงว่าไทยไม่มีท่าเรือน้ำลึก ทำให้เรือขนาด panamax จอดเทียบท่าไม่ได้ ต้องจอดห่างจากฝั่งประมาณ 100 กม. จากนั้นใช้เรือเบ้าท์ถ่ายโอนสินค้าจากกลางทะเลเข้ามาเทียบฝั่งใช้เวลาประมาณไม่เกิน 1 วัน แล้วจึงขนย้ายทางบก อย่างไรก็ตาม หากรัฐบาลมีการสร้างท่าเรือน้ำลึก จากเดิมที่สินค้าเคยถูกขนส่งที่ลำเลียงขึ้นที่เกาะสีชัง จะถูกเปลี่ยนไปใช้ท่าแหลมฉบัง ซึ่งปัญหาคือ อยู่ไกลจากโรงงาน ดังนั้น เมื่อเรือเทียบท่าได้ก็จริง แต่จะมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งทางบกที่เพิ่มขึ้นสูงมาก และส่งผลต่อต้นทุนด้านโลจิสติกส์

4.5 ต่อประเด็นข้อซักถามเรื่องความสามารถในการจัดเก็บ (storage capacity) นั้น ข้อเท็จจริงคือผู้นำเข้าไทยไม่มี storage ใกล้ท่าเรือที่ติดแม่น้ำ สินค้าถูกจัดเก็บในลักษณะของ Bucket Warehouse โดยมีหลายจุด เก็บได้ประมาณรวมๆ ที่ละ 500,000 ตัน

4.6 ปัจจุบัน สิ่งที่ผู้นำเข้าประสบปัญหา คือเรื่องแมลงที่ติดมากับการขนส่ง โดยหากเป็นสินค้า DDGS รัฐบาลไม่อนุญาตให้นำเข้ามาได้ ต้องส่งกลับประเทศต้นทางตามกฎหมาย ทำให้ปีที่ผ่านมาไทยตัวเลขนำเข้า DDGS จากสหรัฐฯ ลดลง ในขณะที่ถ้าเป็นเมล็ดถั่วสามารถรมควันได้ อย่างไรก็ตาม การรมควันจะมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายที่ตามมา โดยการรมควันสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์จะมีราคาสูงกว่าในเรือแบบ vessel
 

Rating
Comments
By Fake Yeezy Lundmark @ Thursday, April 9, 2020 8:38 AM
April has only just started, but as a result of COVID-19, it seems to be going at a relatively slow pace.

By moon @ Friday, April 10, 2020 12:27 PM
thanks a lot@

By chibia1994 @ Friday, April 10, 2020 2:12 PM
A very interesting and meaningful forum, I really like your content. Thank you for sharing information. Find out about me here: <a href="https://bmi-calculator.io/">bmi calculator</a>

By chibia1994 @ Friday, April 10, 2020 2:12 PM
thank you [url=https://bmi-calculator.io/]bmi calculator[/url]

By NFL Draft 2020 Live Stream @ Saturday, April 18, 2020 8:53 PM
<a href="https://2020nfldraftlive.com/">NFL Draft 2020 LIve</a>
<a href="https://2020nfldraftlive.com/">NFL Draft 2020 LIve Stream</a>
<a href="https://2020nfldraftlive.com/">NFL Draft 2020 LIve</a>
<a href="https://2020nfldraftlive.com/">NFL Draft 2020 LIve Stream</a>
<a href="https://twitter.com/nfl_draftlive/">NFL Draft 2020 LIve</a>
<a href="https://twitter.com/nfl_draftlive/">NFL Draft 2020 LIve Stream</a>
<a href="https://twitter.com/nfl_draftlive/">NFL Draft 2020 LIve</a>
<a href="https://twitter.com/nfl_draftlive/">NFL Draft 2020 LIve Stream</a>
https://twitter.com/nfl_draftlive/
-------------
<a href="https://nfldraft2020-live.com/">NFL Draft 2020 LIve</a>
<a href="https://nfldraft2020-live.com/">NFL Draft 2020 LIve Stream</a>
<a href="https://nfldraft2020-live.com/">NFL Draft 2020 LIve</a>
<a href="https://nfldraft2020-live.com/">NFL Draft 2020 LIve Stream</a>
------------
<a href="https://ufc249fullfight.com/">Ufc 249 Live</a>
<a href="https://ufc249fullfight.com/">Ufc 249 Full Fight</a>
<a href="https://ufc249fullfight.com/">Ufc 249 Live Stream</a>
<a href="https://ufc249fullfight.com/">Ufc 249 Full Fight</a>
----------
<a href="https://ufc249s.live/">Ufc 249 Live</a>
<a href="https://ufc249s.live/">Ufc 249 Live Stream</a>
<a href="https://ufc249s.live/">Ufc 249 Live Stream</a>
<a href="https://ufc249s.live/">Ufc 249 Live</a>
-------------
<a href="https://ufc-249lives.com/">Ufc 249 Live</a>
<a href="https://ufc249fights.com/">Ufc 249 Full Fight</a>
<a href="https://liveufc249s.com/">Ufc 249 Live Stream</a>
<a href="https://watchufc249.com/">Ufc 249 Live Full Fight</a>
----------
<a href="https://nfrrodeo2020info.com/">NFR Rodeo 2020 Live</a>
-------
<a href="https://indianapolis500liveinfo.com/">Indianapolis 500 Live</a>
----------
<a href="https://londonmarathon2020info.com/">London Marathon 2020 Live</a>
---------
<a href="https://roseparade2021live.com/">Rose Parade 2021 live</a>
<a href="https://2020stateoforigin.com/">State Of Origin live</a>
<a href="https://wildervsfury3live.com/">Wilder vs Fury 3 live</a>
<a href="https://2020londonmarathonlive.com/">London marathon 2020 live</a>
<a href="https://bostonmarathon2020-live.com/">Boston Marathon 2020 Live</a>
<a href="https://bostonmarathon2020live.com/">Boston Marathon 2020 Live</a>
------
<a href="https://wilderfury3fight.com/">Wilder VS Fury 3 Live</a>
<a href="https://wilderfury3fight.com/">Wilder VS Fury 3 Live Stream</a>
<a href="https://f1australiangrandprix2020.com/">f1 australian grand prix 2020 Live</a>
<a href="https://f1australiangrandprix2020.com/">f1 australian grand prix 2020 Live Stream</a>
<a href="https://2020greycupinfo.com/">Grey Cup 2020 Live</a>
<a href="https://2020greycupinfo.com/">Grey Cup 2020 Live Stream</a>
<a href="https://roseparade2021s.com/">Rose Parade 2021 Live</a>
-------------

By https://www.softfields.com/ @ Wednesday, April 29, 2020 2:15 PM
Can I simply say what a comfort to uncover someone that actually knows what they're talking about online. You certainly know how to bring a problem to light and make it important. More and more people have to look at this and understand this side of your story. I was surprised that you are not more popular because you definitely have the gift. Very nice blog post. I absolutely love this site. Thanks! It’s hard to come by well-informed people about this subject, however, you seem like you know what you’re talking about! Thanks

By katelynnnayeli923 @ Wednesday, May 6, 2020 9:55 AM

microsoft office 2019 crack
Microsoft Office 2019 is Microsoft's recently discharged office computerization programming furnishing you with the office that is master for record handling.
Office 2019 Professional Plus key is easy to use with the on-premises that are next parts, for example, for example Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Access, distributer, and Lync.
Following various see varieties, Microsoft at long last turned out by having a variety that is legitimate of 2019.
<a href="https://fullcracks.org/microsoft-office-2019-crack/">microsoft office 2019 crack</a>
It is one that is steady this infers you can download and utilize it right now without fussing about lethal slip-ups which you have gotten in beta forms previously.
Be that as it may, we lament to advise that as indicated by the revelations, Microsoft Office 2019 just takes a shot at Windows 10.
This article incorporates grant that is free for Office professional 2019, work environment Personal 2019, Office Home and Student 2019, Office Home and Business 2019, Project Pro 2019, Visio Pro 2019.
Also gives 32-bit and 64-bit, just as activation devices for everybody to download on demand.

<a href="https://fullcracks.org/hotspot-shield-crack-license-key/">Hotspot Shield Crack</a>
<a href="https://fullcracks.org/easeus-data-recovery-crack-license-code/">EaseUS Data Recovery Crack</a>
<a href="https://fullcracks.org/4k-video-downloader-crack-license-key/">4K Video Downloader crack</a>
<a href="https://fullcracks.org/fl-studio-20-crack-torrent-registration-key/">FL Studio 20 crack</a>
<a href="https://fullcracks.org/windows-7-loader-v2-2-2-by-daz-download/">Windows 7 Loader</a>
<a href="https://fullcracks.org/mastercam-crack-full/">Mastercam Crack</a>
<a href="https://fullcracks.org/windows-8-1-activator/">Windows 8.1 Activator</a>
<a href="https://fullcracks.org/idm-crack-serial-key-2020/">idm crack</a>
<a href="https://fullcracks.org/spotify-premium-music-free-pc-cracked-apk/">spotify premium crack</a>
<a href="https://fullcracks.org/microsoft-office-2013-product-key-crack/">microsoft office 2013 product key</a>
<a href="https://fullcracks.org/microsoft-office-2020-crack-product-key-free-download/">microsoft office 2020 crack</a>
<a href="https://fullcracks.org/">Full Cracks</a>
<a href="https://fullcracks.org/">Windows Activator</a>
<a href="https://fullcracks.org/">Crack Software</a>

By minecraft classic @ Thursday, May 28, 2020 8:44 AM
I have learned a lot of information from your sharing, thanks a lot. Please continue sharing such interesting information.

By instagram story viewer @ Monday, October 19, 2020 10:08 AM
I am always searching online for articles that can help me. There is obviously a lot to know about this. I think you made some good points in Features also. Keep working, great job

By gerva @ Monday, March 15, 2021 10:20 PM
The fact is that most online sports betting sites are perfectly safe to use. However, there are exceptions. That’s what it’s important to narrow down your choices when betting online, and stick to trusted and reliable options.

By Cruzroja @ Thursday, March 25, 2021 9:01 PM
Some betting sites may offer better cricket markets, most would have conventional markets and others would have unique betting variants. You must always take note of the sites with the best markets.

By 4 days Naran Shogran Tour Package @ Monday, March 29, 2021 5:49 AM
You re so cool! I dont suppose Ive learn something like this before. So good to find somebody with some unique ideas on this subject. really thank you for beginning this up. this website is something that is needed on the net, somebody with somewhat originality. helpful job for bringing something new to the internet!

By WordPress @ Wednesday, April 21, 2021 6:59 PM
On cricket betting india, you can read reviews of the online cricket betting sites, information on where to get the best cricket betting odds, 100 percent free cricket betting tips from our professional tipsters, tournament guides, blogposts, and numerous articles on the subject of cricket betting.

By Letterboxd @ Monday, May 3, 2021 7:25 PM
You've come to the right place if you're looking for the most successful online cricket betting website in India, and you're having trouble deciding which one is the best. We completely understand how difficult it can be to locate the best cricket betting places in India.

By Spareshub @ Thursday, May 20, 2021 11:10 PM
cricket bet calculator is an online betting website that offers a variety of guidelines and free betting tips that prove to be very useful for people just entering betting. It is among the top websites for betting in India.

Click here to post a comment
 
 
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

43 ไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้อง 170 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา สาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ : 02-6756263-4 โทรสาร : 02-6756265
อีเมล์ : tfma44@yahoo.com
Copyright 2008 by Thai Feed Mill Association