Register / Login    
     
 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าว  
Menu Link
   

ราคา ข้อมูล กฎหมาย บทความ

 
 
Text/HTML
   
 
 
ข่าว
   

Current Articles | Categories | Search | Syndication

Thursday, March 26, 2020
(4-6 ธ.ค. 62) การประชุม COP 25 ระหว่างวันที่ 2-13 ธันวาคม 2562 ณ กรุงมาดริด ประเทศสเปน
By tfma @ 7:04 PM :: 296 Views :: 6 Comments :: :: ข่าวกิจกรรมสมาคม
 

คุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เข้าร่วมการประชุม COP 25 ในระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม 2562 ณ กรุงมาดริด ประเทศสเปน  ซึ่งสามารถสรุป สาระสำคัญได้ ดังนี้

1. การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันข้อตกลงปารีสที่สมาชิกได้ตกลงร่วมกันในปี 2015 ให้สามารถปฏิบัติได้จริงอย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงประเทศสมาชิกจำเป็นต้องการกำหนดแผนปฏิบัติการที่จำเป็นเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ได้วางไว้ คือควบคุมไม่ให้อุณหภูมิเฉลี่ยโลกเพิ่มขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับช่วงยุคก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรม ซึ่งที่ประชุมฯ คาดหวังว่าประเทศสมาชิกจำเป็นต้องหาข้อสรุปให้ได้ก่อนสิ้นปี 2020 ซึ่งเป็นปีที่ความตกลงปารีสจะเริ่มมีผลบังคับใช้

2. อย่างไรก็ตาม ความคาดหวังดังกล่าวไม่เป็นผลสำเร็จ เนื่องจากที่ประชุมฯ ไม่สามารถหาบทสรุปที่จะทำให้ความตกลงปารีสมีการนำไปปฎิบัติใช้อย่างเป็นรูปธรรมได้ แต่ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ โดย ผู้แทนจากฝ่ายต่างๆ ได้หารือจนบรรลุข้อตกลงที่จะทำให้เกิดแผนการลดการปลดปล่อยคาร์บอนมีความสมบูรณ์ขึ้น กล่าวคือ

2.1 ประเทศสมาชิกจะต้องเสนอแผนการมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Nationally Determined Contributions – NCD) ที่ยกระดับความท้าทายเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม

2.2 ประเทศสมาชิกจะต้องศึกษาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และนำมาปรับใช้เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน

2.3 ประเทศสมาชิกจะต้องหาวิธีการชะลอและหลีกเลี่ยงวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้

3. หนึ่งในประเด็นสำคัญที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้คือ การสร้างกฎระเบียบของการซื้อขายกันในตลาดคาร์บอนที่จะอนุญาตให้แต่ละประเทศและแต่ละองค์กรที่เกี่ยวข้องสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างกันได้  ซึ่งที่ประชุมฯ ลงมติให้ประเด็นดังกล่าวไปพิจารณาต่อในสถานะหัวข้อสำคัญในการประชุม COP26

4. สาเหตุสำคัญที่ทำให้การเจรจา COP25 ไม่ประสบผลสำเร็จ คือ การไม่ได้รับความร่วมมือในการเจรจาหารือเพื่อผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าอย่างเต็มที่จากประเทศสมาชิก ซึ่งหนึ่งในสาเหตุดังกล่าว น่าจะเป็นผลจากที่ภาคธุรกิจซึ่งควรจะเป็นกุญแจสำคัญในการช่วยผลักดันรัฐบาลของตนให้เร่งแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอกาศก็ไม่ได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เช่นกัน โดยประเทศที่ผลักดันเป้าหมายที่ท้าทายขึ้นส่วนใหญ่เป็นประเทศในสหภาพยุโรปและประเทศหมู่เกาะขนาดเล็ก ขณะที่ประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอย่างสหรัฐอเมริกา จีน บราซิล และอินเดีย ต่างแสดงจุดยืนคัดค้านการผลักดันเป้าหมายดังกล่าว โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาซึ่งประกาศถอนตัวออกจากการเป็นภาคีความตกลงปารีส (การถอนตัวอย่างเป็นทางการมีผลในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2020) ซึ่งการถอนตัวดังกล่าวส่งผลต่อความพยายามบรรลุข้อตกลงของที่ประชุมในหลายๆเรื่อง

5. นอกจากประเด็นหารือเรื่องการหาวิธีการและมาตรการการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอน รวมถึงประเด็นมาตรการกีดกันทางการค้าที่ส่งผลกระทบกับภาคธุรกิจ ในการประชุม COP25 ที่ประชุมฯ ได้มีการพูดคุยถึงประเด็นใหม่ๆ ดังนี้ ประเด็นเรื่อง renewable energy / Circular Economy / Regenerative Economy / Carbon trading และ Carbon Tax

6.การประชุม COP 26 กำหนดจัดประชุมที่เมืองกลาสโกว์ สกอตแลนด์ ในปลายปี 2020

Rating
Comments
By Yeezy 700 V2 Static Replica @ Friday, April 10, 2020 9:06 AM
But what if there existed a trainer so clean, so well-designed, that it could work with practically any fit you threw at it?

By club penguin @ Thursday, May 28, 2020 8:45 AM
Oh, through this sharing, you've opened many of my ideas, so I can learn more about many valuable things.

By Stained Glass Review @ Saturday, December 26, 2020 11:26 AM
The singular colour harmonies of the stained-glass window are much less because of any special glass-colouring approach itself than to the exploitation of positive houses of transmitted mild and the mild-adaptive behaviour of human vision.

By The Equalizer Queen Latifah Coat @ Monday, February 22, 2021 6:28 PM
Very good information about the article on the topic. It gives you a detailed view and a broad understanding of the article.

By CV editing service @ Friday, April 23, 2021 5:35 PM
Climate change is very real, and we all need to make a change in our lifestyle to adjust to this reality otherwise we might lose our planet. It is good to see that climate change conferences are taking place and officials are talking about it and finding the possible solutions for it.

By Mail order marijuana Canada @ Monday, May 24, 2021 10:24 PM
Thank you!

Click here to post a comment
 
 
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

43 ไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้อง 170 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา สาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ : 02-6756263-4 โทรสาร : 02-6756265
อีเมล์ : tfma44@yahoo.com
Copyright 2008 by Thai Feed Mill Association