pendik escort
antalya bayan escort
replica watches
huluhub.com
beylikduzu escort porno izle
Register / Login   
     
 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าว  
Menu Link
   

ราคา ข้อมูล กฎหมาย บทความ

 
 
Text/HTML
   
 
 
ข่าว
   

Current Articles | Categories | Search | Syndication

Thursday, March 26, 2020
(4-6 ธ.ค. 62) การประชุม COP 25 ระหว่างวันที่ 2-13 ธันวาคม 2562 ณ กรุงมาดริด ประเทศสเปน
By tfma @ 7:04 PM :: 63 Views :: 2 Comments :: :: ข่าวกิจกรรมสมาคม
 

คุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เข้าร่วมการประชุม COP 25 ในระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม 2562 ณ กรุงมาดริด ประเทศสเปน  ซึ่งสามารถสรุป สาระสำคัญได้ ดังนี้

1. การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันข้อตกลงปารีสที่สมาชิกได้ตกลงร่วมกันในปี 2015 ให้สามารถปฏิบัติได้จริงอย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงประเทศสมาชิกจำเป็นต้องการกำหนดแผนปฏิบัติการที่จำเป็นเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ได้วางไว้ คือควบคุมไม่ให้อุณหภูมิเฉลี่ยโลกเพิ่มขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับช่วงยุคก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรม ซึ่งที่ประชุมฯ คาดหวังว่าประเทศสมาชิกจำเป็นต้องหาข้อสรุปให้ได้ก่อนสิ้นปี 2020 ซึ่งเป็นปีที่ความตกลงปารีสจะเริ่มมีผลบังคับใช้

2. อย่างไรก็ตาม ความคาดหวังดังกล่าวไม่เป็นผลสำเร็จ เนื่องจากที่ประชุมฯ ไม่สามารถหาบทสรุปที่จะทำให้ความตกลงปารีสมีการนำไปปฎิบัติใช้อย่างเป็นรูปธรรมได้ แต่ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ โดย ผู้แทนจากฝ่ายต่างๆ ได้หารือจนบรรลุข้อตกลงที่จะทำให้เกิดแผนการลดการปลดปล่อยคาร์บอนมีความสมบูรณ์ขึ้น กล่าวคือ

2.1 ประเทศสมาชิกจะต้องเสนอแผนการมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Nationally Determined Contributions – NCD) ที่ยกระดับความท้าทายเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม

2.2 ประเทศสมาชิกจะต้องศึกษาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และนำมาปรับใช้เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน

2.3 ประเทศสมาชิกจะต้องหาวิธีการชะลอและหลีกเลี่ยงวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้

3. หนึ่งในประเด็นสำคัญที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้คือ การสร้างกฎระเบียบของการซื้อขายกันในตลาดคาร์บอนที่จะอนุญาตให้แต่ละประเทศและแต่ละองค์กรที่เกี่ยวข้องสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างกันได้  ซึ่งที่ประชุมฯ ลงมติให้ประเด็นดังกล่าวไปพิจารณาต่อในสถานะหัวข้อสำคัญในการประชุม COP26

4. สาเหตุสำคัญที่ทำให้การเจรจา COP25 ไม่ประสบผลสำเร็จ คือ การไม่ได้รับความร่วมมือในการเจรจาหารือเพื่อผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าอย่างเต็มที่จากประเทศสมาชิก ซึ่งหนึ่งในสาเหตุดังกล่าว น่าจะเป็นผลจากที่ภาคธุรกิจซึ่งควรจะเป็นกุญแจสำคัญในการช่วยผลักดันรัฐบาลของตนให้เร่งแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอกาศก็ไม่ได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เช่นกัน โดยประเทศที่ผลักดันเป้าหมายที่ท้าทายขึ้นส่วนใหญ่เป็นประเทศในสหภาพยุโรปและประเทศหมู่เกาะขนาดเล็ก ขณะที่ประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอย่างสหรัฐอเมริกา จีน บราซิล และอินเดีย ต่างแสดงจุดยืนคัดค้านการผลักดันเป้าหมายดังกล่าว โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาซึ่งประกาศถอนตัวออกจากการเป็นภาคีความตกลงปารีส (การถอนตัวอย่างเป็นทางการมีผลในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2020) ซึ่งการถอนตัวดังกล่าวส่งผลต่อความพยายามบรรลุข้อตกลงของที่ประชุมในหลายๆเรื่อง

5. นอกจากประเด็นหารือเรื่องการหาวิธีการและมาตรการการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอน รวมถึงประเด็นมาตรการกีดกันทางการค้าที่ส่งผลกระทบกับภาคธุรกิจ ในการประชุม COP25 ที่ประชุมฯ ได้มีการพูดคุยถึงประเด็นใหม่ๆ ดังนี้ ประเด็นเรื่อง renewable energy / Circular Economy / Regenerative Economy / Carbon trading และ Carbon Tax

6.การประชุม COP 26 กำหนดจัดประชุมที่เมืองกลาสโกว์ สกอตแลนด์ ในปลายปี 2020

Rating
Comments
By Yeezy 700 V2 Static Replica @ Friday, April 10, 2020 9:06 AM
But what if there existed a trainer so clean, so well-designed, that it could work with practically any fit you threw at it?

By club penguin @ Thursday, May 28, 2020 8:45 AM
Oh, through this sharing, you've opened many of my ideas, so I can learn more about many valuable things.

Click here to post a comment
 
 
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

43 ไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้อง 170 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา สาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ : 02-6756263-4 โทรสาร : 02-6756265
อีเมล์ : tfma44@yahoo.com
Copyright 2008 by Thai Feed Mill Association