Register / Login   
     
 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าว  
Menu Link
   

ราคา ข้อมูล กฎหมาย บทความ

 
 
Text/HTML
   
 
 
ข่าว
   

Current Articles | Categories | Search | Syndication

Thursday, November 29, 2018
(29 พ.ย. 61) งานสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 5/2561 จัดโดย สมาคมนิสิตเก่าสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
By tfma @ 3:29 PM :: 280 Views :: 14 Comments :: :: ข่าวกิจกรรมสมาคม
 

          วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 คุณบุญธรรม อร่ามศิริวัฒน์ เลขาธิการสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เข้าร่วมบรรยาย หัวข้อ แนวโน้มวัตถุดิบอาหารสัตว์ ปี 2562 ในงานสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 5/2561 จัดโดย สมาคมนิสิตเก่าสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้บรรยายถึงสถานการณ์อาหารสัตว์และวัตถุดิบโลก โดยในด้านผลผลิตมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นสวนทางกับราคาวัตถุดิบที่มีแนวโน้มอ่อนตัวลง ซึ่งเป็นไปตามอุปสงค์อุปทานและในส่วนของสถานการณ์อาหารสัตว์และวัตถุดิบไทย นั้นเปลี่ยนไปตามตากระแสโลก และนโยบายภาครัฐ ซึ่งมุ่งเน้นในการดูแลเกษตรกรปลุกพืชอาหารสัตว์เป็นหลัก ทำให้ไทยมีต้นทุนสูงกว่าตลาดโลกมาตลอดในช่วง 5 ปีหลัง นอกจากนี้ความท้าทายห่วงโซ่อุปทานอาหารของไทยที่ต้องคำนึงถึงคือปัจจัยภายในทั้งในเรื่อง การจัดการต้นทุน และการจัดการอุปสงค์อุปทานให้เหมาะสมกัน และปัจจัยภายนอกจะต้องมองถึงการสร้างความสามารถในการแข่งขันในภาคปศุสัตว์ต่างๆ โดยมองว่าสัตวแพทย์มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรม อาหารสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ ตลอดจนอุตสาหกรรมอาหารมาโดยตลอด

 

         

 

Rating
Comments
By https://idmserialkey.info/keys/ @ Monday, December 24, 2018 4:24 PM
Thanks blogger for sharing the best article.

By https://repelisplus.wiki/apk/ @ Monday, December 24, 2018 4:26 PM
Thanks blogger for sharing the best article.

By https://funnywifinames.pro/ @ Monday, December 24, 2018 4:26 PM
Thanks a lot.

By Java Assignment Help @ Saturday, January 05, 2019 1:29 PM
Looking for someone write my java assignment here are Expert assignment helpers are well efficient and capable of creating unique assignments for college or university students with java assignment help.

By Assignment help Reviews @ Monday, January 07, 2019 6:49 PM

Assignment help Reviews has helped many students to choose the right website. It has also helped the students to score good grades in their academics. Our writing services review will help you to find the best writing websites for your success.

By Michel @ Wednesday, January 16, 2019 1:54 AM
The Best In Video Game Advice To Up Your Play Cheats hardware that is new and upcoming releases a great deal. <a href="https://crackermac.com/amt-emulator-0-9-2-crack-2018/">AMT Emulator 0.9.2 Crack </a>
Read posts, have a look at sites and you have to ask friends for information. You've discovered that this one and it ought to get you started down the road. <a href="https://torrentsformac.com/recover-my-files-v6-2-2-2539-crack/">Recover My Files V6.2.2.2539 Crack</a>

By por @ Saturday, February 02, 2019 1:20 AM
https://iosbuckets.com/ jon boo lola kon hoye baba

By por @ Saturday, February 02, 2019 1:22 AM
https://iosbuckets.com/

By Best Human Race Replica @ Monday, February 18, 2019 1:14 PM
In mid-march a set of black Yeezy boost 350s cost 10,000 ) on Ebay.com. This figure carefully matched on other pairs with prospective buyers going to invest more than triple the marketplace rate to purchase their hands on the tennis shoes.

By Newest Fake Sneakers For Sale @ Monday, February 18, 2019 1:15 PM
With their box price for Yeezy's varying from approx. $250-450 there is some inquiry in order to just how a set of tennis shoes obtained cult standing. Right here's our bet as to why.

By Where to Buy Fake Yeezys @ Monday, February 18, 2019 1:16 PM
Virtually as if they were an art piece - as well as we make sure individuals suggest they are - the much less there are the even more individuals desire it. Baseding on DJ Khaled.

By WuxiaWorld @ Tuesday, February 26, 2019 9:52 AM
Your sharing is great. I am they are a lot of things from your article. That is a very interesting experience

By offiicecom-setup @ Friday, March 01, 2019 11:58 AM
Norton.com/Setup is an autonomous help and specialist co-op for the most secure remote specialized administrations for all norton items. Norton Setup autonomous help administrations offer a moment bolster for all product related mistakes in the gadgets, workstations, work areas and peripherals.
http://nortoncomusa.com/

By Ela Thomas @ Friday, March 01, 2019 12:11 PM
Office Setup has been enhanced and now got a better UI. MS Word 2003 also got a ‘Reading layout view’ which made it handier to go through any document.
http://officecomoffiice.com

Click here to post a comment
 
 
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

43 ไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้อง 170 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา สาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ : 02-6756263-4 โทรสาร : 02-6756265
อีเมล์ : tfma44@yahoo.com
Copyright 2008 by Thai Feed Mill Association