Register / Login   
     
 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าว  
Menu Link
   

ราคา ข้อมูล กฎหมาย บทความ

 
 
Text/HTML
   
 
 
ข่าว
   

Current Articles | Categories | Search | Syndication

Thursday, November 01, 2018
(1พ.ย.61) ซีพีเปิด 15 โรงงานอาหารสัตว์ ซื้อข้าวโพดหลังนาทั่วประเทศ
By tfma @ 10:24 AM :: 125 Views :: 3 Comments :: :: ข่าวอาหารสัตว์
 

          นายไพศาล เครือวงศ์วานิช รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) ผู้จัดหาวัตถุดิบอาหารสัตว์ให้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ กล่าวว่า ขอเชิญชวนเกษตรกรที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาของรัฐบาล ให้มาลงทะเบียนกับโครงการ “เกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน” ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งในการสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังนา โดยบริษัทยินดีรับซื้อผลผลิตข้าวโพดหลังนาโดยตรงจากเกษตรกรที่ลงทะเบียนดังกล่าว


          ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโรงงานอาหารสัตว์ของซีพีเอฟ 15 แห่งทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้เกษตรกรในการขายผลผลิต ทั้งยังได้เพิ่มจุดรับซื้อและรวบรวมผลผลิต ที่อยู่ใกล้แหล่งปลูกของเกษตรกรอีก 2 แห่ง ได้แก่ ลานรับซื้อ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา และ ลานรับซื้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหลังนาในปี 2561/2562 ว่ามีตลาดรองรับแน่นอน
“ขอเชิญเกษตรกรที่เข้าร่วมปลูกข้าวโพดหลังนา มาลงทะเบียนกับโครงการ “เกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน” ซึ่งเป็นไปตามระบบตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงแหล่งปลูกที่ถูกกฎหมาย และช่วยให้เกษตรกรไม่ต้องกังวลใจเรื่องตลาดและราคารับซื้อ” นายไพศาลกล่าว และว่า

          บริษัทฯ ยังสนับสนุนนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ ในการร่วมมือกับสหกรณ์การเกษตร โดยให้สหกรณ์เป็นตัวกลางในการรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ แล้วส่งผลผลิตให้กับโรงงานอาหารสัตว์ หรือสหกรณ์ในเครือข่าย เพื่ออำนวยความสะดวกให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งรับซื้อผลผลิตที่มีมาตรฐานมากที่สุด อันเป็นการช่วยเพิ่มผลตอบแทนให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่ง ขณะที่ ผู้รวบรวม สหกรณ์ หรือเกษตรกรรายอื่นๆ บริษัทก็ยินดีสนับสนุนในเรื่องของการรับซื้อผลผลิตเข้าโรงงานตามกลไกราคาตลาด
ไม่เพียงเท่านั้น บริษัทฯ ยังเตรียมเปิดเฟซบุ๊คเพจชื่อ “โครงการเกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน” เพื่อสร้างชุมชนและการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด ได้ใช้เป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างเกษตรกรและบริษัทโดยตรง ซึ่งในช่วงแรกจะเป็นการแจ้งประกาศราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หน้าโรงงาน เพื่อให้เกษตรกรได้ทราบถึงราคาตลาดได้ทันที รวมทั้ง ยังมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่น “ช่วยปลูก” ที่จะช่วยให้ความรู้ด้านการเพาะปลูกและแจ้งราคารับซื้อของโรงงานซีพีเอฟด้วย

          สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) รายงานว่า ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้น 14.5% ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ในพื้นที่จังหวัดแพร่ น่าน เพชรบูรณ์ นครราชสีมา อยุธยา และกาญจนบุรี เฉลี่ยที่ 8.60-9.90 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนความชื้น  30% อยู่ที่ 7.20 บาทต่อกิโลกรัม

ที่มา: http://www.thansettakij.com/content/340452

Rating
Comments
By https://instabio.xyz/best-instagram-bios-and-quotes/ @ Saturday, December 15, 2018 6:26 PM
this article is very good. check for check it

By https://instausernames.xyz/best-instagram-usernames/ @ Saturday, December 15, 2018 6:27 PM
It is a nice post.

By https://instacaptions.website/best-instagram-captions/ @ Saturday, December 15, 2018 6:28 PM
Good Information and is very useful.

Click here to post a comment
 
 
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

43 ไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้อง 170 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา สาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ : 02-6756263-4 โทรสาร : 02-6756265
อีเมล์ : tfma44@yahoo.com
Copyright 2008 by Thai Feed Mill Association