Register / Login   
     
 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าว  
Menu Link
   

ราคา ข้อมูล กฎหมาย บทความ

 
 
Text/HTML
   
 
 
ข่าว
   

Current Articles | Categories | Search | Syndication

Monday, October 01, 2018
(1 ต.ค.61) ‘เจ้าสัวประชารัฐ’ รับลูกสมคิด รับปากซื้อข้าวโพดเกษตรกรหนีภัยแล้ง
By tfma @ 9:13 AM :: 185 Views :: 4 Comments :: :: ข่าวอาหารสัตว์
 

          ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า หลังจาก นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมแนวทางการหาตลาดรองรับผลผลิตทางเกษตรตามแนวทางประชารัฐ ร่วมกับนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และภาคเอกชนรายใหญ่ อาทิ เครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร กรุงเทพโปรดิ๊วส ซีพี ออลล์ สยามแม็คโคร กลุ่มเซ็นทรัล เบทาโกร เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ไทยเบฟเวอเรจ ไทยยูเนี่ยน เพื่อใช้กลไกประชารัฐยกระดับราคาสินค้าเกษตรสูงขึ้น โดยให้กระทรวงเกษตรฯวางแผนการผลิตร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ทำการตลาด โดยเชื่อมโยงผู้ประกอบการรายใหญ่โมเดิร์นเทรด เช่น ท็อปส์ เดอะมอลล์ บิ๊กซี โลตัส แม็คโคร เข้ามาช่วยรับซื้อสินค้าเกษตร โดยมีกลไกสหกรณ์เป็นจุดรับซื้อ

          โดยล่าสุด นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมนำร่องส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกข้าวโพดหลังนา ในพื้นที่ 33 จังหวัด จากปีก่อน 31 จังหวัด เน้นพื้นที่ในเขตชลประทาน โดยวาง
งบประมาณ 641 ล้านบาท เพื่อดำเนินการใน 4 มาตรการ คือ การประกันภัยพืชผลทางการเกษตร มาตรการดอกเบี้ยต่ำ 0.1% ส่งเสริมการตลาด และการกำหนดราคาที่เหมาะสมตามกลไกตลาด เป็นต้น โดยมีระยะเวลาในการดำเนินการ 6 เดือน เนื่องจากปริมาณผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ประสบผลสำเร็จจะขยายไปยังสินค้าเกษตรชนิดอื่น เช่น กลุ่มผัก ผลไม้ เป็นต้น และกลุ่มเลี้ยงสัตว์ การประมง

ซี.พี.พร้อมรับซื้อ

          นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด กล่าวว่า ภาครัฐต้องการให้ภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนเชื่อมโยงสินค้าเกษตรและช่องทางการขาย โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าเกษตรที่มีปัญหา เช่น สับปะรด ข้าวโพด กระเทียม เป็นต้น เพื่อให้มีพื้นที่รองรับสินค้าต่าง ๆ ซึ่งภาคเอกชนต้องศึกษารายละเอียด สินค้าที่เหมาะสมในการเข้าไปสนับสนุนว่าจะดำเนินการอย่างไรได้บ้าง ทั้งนี้ สิ่งที่ที่ประชุมจะเร่งดำเนินการอันดับต้น ๆ คือ ข้าวโพด

ข้าวโพดหลังนายังไม่พอใช้

          นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย กล่าวว่า โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหลังนา 33 จังหวัด ตามเป้าหมาย 2 ล้านไร่ ที่คาดว่าจะเริ่มในเดือน พ.ย.-ธ.ค.นี้ และเก็บเกี่ยวช่วงต้นปี 2562 คาดว่าจะมีผลผลิตข้าวโพดประมาณ 1 ล้านตัน อย่างไรก็ตาม ปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นก็ยังไม่เพียงพอต่อปริมาณความต้องการใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ที่ยังขาดอยู่ประมาณ 3 ล้านตัน

          “ผู้ผลิตอาหารเข้าไปช่วยรับซื้ออยู่แล้ว เพราะผลผลิตข้าวโพดในประเทศแต่ละปีไม่เพียงพอ ถึงแม้ว่าจะเพิ่มการปลูกข้าวโพดหลังนาอีก 1 ล้านตัน ก็ยังขาดอีก 3 ล้านตัน ดังนั้น รัฐบาลควรช่วยผ่อนปรนมาตรการที่กำหนดให้เอกชนซื้อข้าวโพด 3 ส่วน เพื่อนำเข้าข้าวสาลี 1 ส่วน (มาตรการ 3 ต่อ 1) ให้เหลือ 2 ต่อ 1 โดยประกาศให้ชัดเจนโดยเร็วเพื่อให้เอกชนสามารถวางแผนการผลิตได้ เพราะปีก่อนประกาศช้า ทำให้ผู้ประกอบการไม่ได้ประโยชน์จากการผ่อนปรนดังกล่าว”

          ส่วนราคาที่จะรับซื้อข้าวโพดจะยังคงอยู่ที่ กก.ละ 8 บาทหรือไม่นั้น นายพรศิลป์กล่าวว่า ขึ้นอยู่กับการหารือกับกระทรวงพาณิชย์ว่าจะกำหนดราคาอย่างไร แต่มีความเป็นไปได้ว่าเมื่อผลผลิตเพิ่มมากขึ้น ราคาตามกลไกตลาดก็ควรอ่อนตัวลงตามไปด้วย ทั้งนี้ การตั้งราคารับซื้อจะต้องมีความสมดุลทั้ง 2 ฝ่าย หากตั้งราคาสูงเกินไปจะกระทบต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์และการเลี้ยงปศุสัตว์ ทำให้ไทยส่งออกไปแข่งขันได้ลำบาก ปัจจุบันราคาข้าวโพดในประเทศอยู่ที่ กก.ละ 8 บาท ส่วนราคาวัตถุดิบนำเข้าอยู่ที่ กก.ละ 5-6 บาท ต่างกันเฉลี่ย กก.ละ 1-2 บาท

แล้งดันราคาข้าวโพดพุ่ง

          แหล่งข่าวจากสมาคมพ่อค้าข้าวโพดระบุว่า จะมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการนี้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ “ราคา” ที่ตกลงรับซื้อเป็นหลัก หากราคาใกล้เคียงกับราคาปีที่ผ่านมา ที่รับซื้อ กก.ละ 8 บาท เชื่อว่าเกษตรกรจะเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม จากการคาดการณ์ทิศทางผลผลิตธัญพืชโลกในปีหน้ามีแนวโน้มลดลง เนื่องจากเกิดภัยแล้งจากคลื่นความร้อน ซึ่งมีแนวโน้มจะแล้งต่อเนื่อง 2-3 ปี ส่งผลให้ราคาข้าวโพดในตลาดโลกขณะนี้ปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉลี่ยปัจจุบันราคาข้าวโพดนำเข้าไม่รวมต้นทุนค่าขนส่งปรับสูงขึ้นเป็น 260 เหรียญสหรัฐต่อตัน หรือราว กก.ละ 8.50-9.00 บาท ซึ่งราคาในประเทศก็ปรับตัวขึ้นตาม เป็นไปตามคาดการณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ประเมินว่า ราคาข้าวโพดมีโอกาสจะปรับขึ้นไปถึง กก.ละ 14 บาท

แนะเลี้ยงกุ้งในนา

          ด้านนายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หนึ่งในบริษัทที่ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม กล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า สินค้ากุ้งไม่ใช่สินค้าที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายของการหารือครั้งนี้ เพราะในช่วงที่ผ่านมาผลผลิตกุ้งลดลงไปถึง 50% เหลือเพียงปีละ 300,000 ตัน ซึ่งแทบไม่เพียงพอต่อการส่งออก ส่วนราคากุ้งมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ดังนั้นมองว่าสิ่งที่สำคัญ คือ รัฐบาลควรเร่งแก้ปัญหาโดยการเพิ่มพื้นที่การเลี้ยงกุ้ง ซึ่งจำเป็นต้องมีการแก้ไขมาตรา 9 (พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ) เพื่อให้เกษตรกรสามารถเลี้ยงกุ้งพื้นที่นาข้าวได้ จากเดิมที่ไม่อนุญาตเพราะเกรงจะกระทบนาข้าว

          นายธีรพงศ์กล่าวว่า หากเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์จากพื้นที่การทำเกษตรระหว่างข้าว 1 ไร่ และเลี้ยงกุ้ง 1 ไร่เท่า ๆ กัน จะพบว่าเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งจะได้รับผลตอบแทนดีกว่าข้าวแน่นอน

ที่มา: https://www.prachachat.net/economy/news-226102

Rating
Comments
By Anonymous @ Thursday, October 04, 2018 11:06 AM
State Staff Selection Commission will be going to recruit 10,000 <a href="https://haryana.policevacancy.in/haryana-police-home-guard-recruitment/">Haryana Police Home Guard recruitment </a>posts in the state government. Soon the HSSC release the official notification about <strong><em>Haryana Home Guard Recruitment </em></strong>on the official site. From now, HSSC will be the nodal agency for such recruitments. Currently it is estimated that out of the pending very less are filled. This is the great opportunity for the candidates who want a government sector jobs .

By Assignment writing @ Monday, October 08, 2018 3:15 PM
Canadian Bio-structures Inc (CBS) has released the main section roll-out of its new Feed science systems (FSPs), providing a comprehensive portfolio of advanced bio-primarily based feed era answers to advantage swine, poultry, aquaculture and ruminant.

By nike baratas @ Thursday, October 18, 2018 3:22 PM
Shop the best selection of New nike air max from the most iconic collections.

By zapatillas nike baratas @ Saturday, October 27, 2018 2:42 PM
thanks for you

Click here to post a comment
 
 
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

43 ไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้อง 170 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา สาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ : 02-6756263-4 โทรสาร : 02-6756265
อีเมล์ : tfma44@yahoo.com
Copyright 2008 by Thai Feed Mill Association