Register / Login   
     
 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าว  
Menu Link
   

ราคา ข้อมูล กฎหมาย บทความ

 
 
Text/HTML
   
 
 
ข่าว
   

Current Articles | Categories | Search | Syndication

Tuesday, September 25, 2018
(25 ก.ย. 61) 'พาณิชย์' จับมือสภาเกษตรฯ ลงนาม MOU ใช้ประโยชน์จาก FTA 12 ฉบับ
By tfma @ 4:02 PM :: 107 Views :: 0 Comments :: :: ข่าวอื่น ๆ
 

          เมื่อวันที่ 20 ก.ย.61 นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกรมฯ กับสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง ความร่วมมือในการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการตลาดสินค้าเกษตร และการเปิดเสรีทางการค้า เพื่อร่วมมือกันทำกิจกรรมในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเกษตรกรเกี่ยวกับความตกลงทางการค้าเสรี (FTA) ทั้ง FTA ที่มีผลบังคับใช้แล้ว 12 ฉบับ กับ 17 ประเทศ และความตกลง FTA ที่อยู่ระหว่างเจรจาและคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งเตรียมความพร้อมเกษตรกรไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกและใช้ประโยชน์จากการค้าเสรี

          “ในปี 2562 กรมฯ มีแผนที่จะลงพื้นที่ไปให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับ FTA ฉบับต่างๆ ที่เกษตรกรจะใช้ประโยชน์ได้ โดยจะช่วยแยกแยะให้ว่า FTA ที่ไทยทำกับประเทศนั้น ประเทศนี้ มีการเปิดเสรีสินค้าเกษตรอะไรให้ไทยบ้าง กฎระเบียบเป็นอย่างไร โดยขณะนี้กำลังหารือกันอยู่ว่าจะเป็นสินค้าตัวไหน เพราะปี 2561 ที่ผ่านมา ได้เน้นไปที่ผลไม้ แต่คงเป็นสินค้าในกลุ่มเกษตรและเกษตรแปรรูป”นางอรมนกล่าว

          ทั้งนี้ ในการลงพื้นที่ กรมฯ จะนำผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเข้าไปแนะนำ โดยหากอยากจะส่งออกมีขั้นตอนอย่างไร ซึ่งจะให้คำแนะนำตั้งแต่การเริ่มเพาะปลูกต้องผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ การบรรจุหีบห่อต้องได้มาตรฐาน ระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ต้องทำยังไง เป็นต้น เพราะปัจจุบันเกษตรกรมีความรู้เพิ่มมากขึ้น ไม่ใช่แค่ผลิตเพียงอย่างเดียว แต่ได้มีการรวมกลุ่ม รวมตัวเป็นสหกรณ์ และมีการทำตลาดเอง ซึ่งการส่งออกโดยใช้ FTA ก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่เกษตรกรจะทำได้

          นางอรมน กล่าวว่า กรมฯ ยังมีแผนที่จะเปิดรับฟังความคิดเห็นการเข้าร่วมเป็นสมาชิกความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) จากเกษตรกร โดยจะมีการหารือกลุ่มย่อย เพื่อขอทราบข้อกังวลของเกษตรกรในประเด็นต่างๆ และจะเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับตัวและมาตรการเยียวยา ซึ่งจะรับฟังความคิดเห็นรวมไปถึงการเจรจา FTA ใหม่ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วย

ที่มา: http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/813576

Rating
Comments
Currently, there are no comments. Be the first to post one!
Click here to post a comment
 
 
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

43 ไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้อง 170 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา สาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ : 02-6756263-4 โทรสาร : 02-6756265
อีเมล์ : tfma44@yahoo.com
Copyright 2008 by Thai Feed Mill Association